مجاهدین تروریستهایی در لندن

مجاهدین تروریستهایی در لندن

به گزارش خبرگزاری ها مارگارت بکت وزیر خارجه انگلیس روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در لندن تصریح کرد ، که دولت این کشور سازمان مجاهدين خلق را همچنان یک تشکیلات تروریستی می داند.

وی افزود : از نظر ما این سازمان همچنان در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دارد و تغییری دروضیت آن رخ نداده است.

بکت با تاکید بر نبود هر گونه ارتباط میان لندن واین سازمان گفت: تصمیم گیری نهایی درباره سرنوشت اعضای این گروه در عراق بر عهده دولت منتخب آن کشور است.

خروج از نسخه موبایل