مادری که در فراق فرزندش عبدالرضا جوکار به آسمان پرکشید

مادران اسوه های فداکاری، جلوه های صبوری و آینه های بردباری که فرزند را از آغاز بودنش بر مهر خویش گرفته و در پناه حمایت خود می پرورانند. لحظه ای از فکر فرزند خود غافل نمانده و اندکی بی توجهی به او روا نمی دارند.
اما انقلابی ایدئولوژیک این مادران را از فرزندان جدا نمود و داغ بزرگی بر دل لطیف آنان نهاد و چنین اسوه های صبوری و فداکاری را که در پیری نیازمند حمایت و یاری اند را تنها گذاشت و این فرزندان که می بایست همدم و همراه آنان در آن لحظات باشند از آنان جدا نمود و این مادران با حسرت یک لحظه دیدار با فرزندشان ترک دنیا می گویند.
انجمن نجات شیراز در گذشت خانم فاطمه میرزایی مادر عبدالرضا جوکار یکی از اسیران فرقه ی رجوی در کمپ اشرف و مادر خانم مهین جوکار که از اعضا محترم انجمن نجات شیراز می باشند را تسلیت گفته و از خداوند رحیم مغفرت الهی برای ایشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان درخواست می نماید.

برای مشاهده خبر تصویری این جا را کلیک کنید.

انجمن نجات شیراز

خروج از نسخه موبایل