سخني براي دوست

سخني براي دوستهركس به طريقي دل ما مي شكند                  بيگانه جدا دوست جـدا مي شكند
بيگانه اگر مي شكندحرفي نيست                   من در عجبم دوست چرا مي شكند؟
باخبرشديم رنج كشيدة ديگري بنام آقاي”حسن عزيزي” دوست ، همدرد و يار وفادارمان در انجمن نجات ، به هنگام بازگشت از زيارت امام رضا(ع)در ايام تعطيلات نوروزي ، دچار عارضة قلبي شد وعليرغم پيگيريهاي مستمرپزشكي ، حال و روز چندان خوبي ندارد و روزهاي پُر درد و سختي را در بيمارستان و منزل سپري مي كند.
اوكه همواره در راه آزادي دوستانش از قلعه ي اشرف (بخوانيد زندان رجوي) و خشنودي و سربلندي تمامي خانواده ها و مردم مهربان ميهنش از هيچ كوششي دريغ نمي كرد ، اكنون درحالي گلخنده هاي برادرانه و هميشگي اش را بر دوستان و ملاقات كنندگان مي گشايد كه روزهاي سختي را بابيماري خطرناك ميگذراند و وضعيت جسمي و روحي مناسبي ندارد.
آنـان كه از روزهـاي پُر التهاب انقلاب بهمن شور و نشاط انقلابي” حسن” را به ياد دارند ، ميدانند كه”رجوي” خائن بـا سوء استفاده از پاكباختگي او و هزاران”حسن”هاي جـانباز و انقلابي ديگر ، چگونه آنان را به دام قدرت طلبي خودكشيد و دريك بازي مرگ ، باعمر- زندگي- خانواده وهست ونيست هريك از آنان چه ها كه نكرد.
آري ، هـر فرد آگـاه و آزاد انديش بـا اندك شناخت از داخـل تشكيلات مخـوف بـانـد”رجوي” ، خوب ميداند انسان والايي همچون”حسن” و آنان كه با تمام وجود و فقط بخاطرمردمشان در اين مسير شعله ور پـاي نهاده بودند ، چه كشيده اند. و اي كاش سركردگان سنگدل قلعه ي اشرف ذره اي مي فهميدند و ميديدند ثمره و پرپر شدن اين محبوس شدگان الموتشان را كه علاوه برمحروميت از زندگي و به هدر رفتن جواني شان ، اينك چگونه بايستي هريك باقي عمر خود را با ابتلاء به انواع امراض تقديمي از ايدئولوژي دجاليت سپري كنند.
نه ،
اين انصاف نيست كه زحمات اين پاكدلان درميهن وسيع و اسلامي مان ناديده انگاشته شود و باز تنها و غريبانه طي طريق كنند. ما دوستان- خواهران و برادران ديرينه و هميشگي”حسن” ، ضمن آرزوي شفاي عاجل براي آن عزيز و بازگشت بانشاط ايشان به انجمن جهت ادامة ياري رساندن و همدردي باخانواده ها ، از وظايف خود ميدانيم تا در اين روزهاي سخت و سرنوشت ساز دركنار او- يار وغمخوار او باشيم و هرگز او را تنها نخواهيم گذاشت ؛ چراكه شكي نيست رهاكردن هريك از اين عزيزان بمثابة ريختن آب حيات درگلوي”رجويست”.
مطمئناً هم ميهنان بخصوص خانواده هاي عضو انجمن نجات نيز بيشتر از اين قدر شناسند و بهتر از هر نژاد و مردمي ، خوب را از بد تميز مي دهند.
تقديمي از طرف ياران و دوستان در انجمن نجات
sa.nejat@nejatngo.com
 
خروج از نسخه موبایل