دفاع از پناهندگان یا علافی؟

 دفاع از پناهندگان یا علافی؟ادوارد ترمادو/ سایت روشنا/ 8 می 2005
این روزها سازمان مجاهدین در بوق و کرنا اعلام می کند که در روز نهم ماه جاری در برلین تجمعی تحت عنوان (دفاع از حقوق پناهندگان برگزار می کند).
این نام مستعاری است که می خواهند تحت عنوان این نام پناهندگان ایرانی را به آنجا بکشانند و از این راه به اهدافی که دارند برسند. یعنی اینکه پس از جمع کردن ایرانیان در برلین از دولت های اروپائی درخواست کنند که نام سازمانشان از لیست تروریستی حذف شود. و الا دفاع از حقوق پناهندگان چه ربطی به سازمان مجاهدین دارد که از نظر بین الملل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. در ضمن دفاع از حق و حقوق پناهندگان راههای مشخص حقوقی دارد و اگر بخواهند می توانند از این راهها بدون آنکه مردم را ساعتها در برلین علاف کنند اقدام کنند. البته علافی مردم برای سازمان مجاهدین مهم نیست چون کارش همین است چون سالهای سال است که حتی رزمنگان خود را با همین وعده ها در عراق علاف کرده و امروز هم ساز و تنبک دست آنها داده. امروز هم تلویزیونشان اعلام کرد که (با حضور فعال خود یک پیروزی دیگر نصیب مقاومت کنید) پس معلوم می شود که اگر موفقیتی هم در کار باشد از آن مقاومت یعنی مجاهدین است نه پناهندگان.
سازمان مجاهدین در وضعیتی بسر می برد که خود نیاز به دفاع و حمایت دارد به همین خاطر هم حتی در داخل عراق که زمانی خود قداره بند و قلدر بود برای کسب حمایت از روستائیان دست به پخش گوشت قربانی و حلوا زده و برای جمع کردن امضاء میهمانی های چند هزار دلاری برپا می کند. پس اگر توان دفاع ازحق و حقوق پناهنگان را داشت باور کنید این توان را در دفاع از اوضاع در هم ریخته خودش بکار می برد. می گوِِِئید نه، فردا خواهیم دید که هیچ منافعی در این تجمع از آن پناهندگان نخواهد شد. از ما گقتن.
 
خروج از نسخه موبایل