شُـعـبـده بـازان!

شُـعـبـده بـازان!( به بهانه مصاحبه یکی از فرماندهان نظامی فرقه ایدئولوژیک رجوی )
نام دیگر شعبده بازی ، تردستی است ، یعنی شعبده باز با سرعت ِ حرکات دستان خود و با ادا اطوارهائی که می آید ، ذهن و چشم مخاطب را فریب می دهد تا وانمود کند که قادر است آهنی را به پارچه تبدیل کرده و از درون آن کبوتری را آزاد نماید!
جالب اینکه تماشاگران نیز یقین دارند که این تغییرات واقعیت ندارد ولی وقت می گذارند و هزینه می کنند تا به تماشای شعبده بازان رفته و فریـب بخورند! تا لحظاتی را سرگرم باشند.
شعبده باز هم می داند که فریبکاری بیش نیست و می داند که مردم هم این را می دانند ولی چاره ای جز امرار معاش از طریق ایجاد سرگرمی برای دیگران ندارد.
اما شعبده بازانی که در عرصه سیاسی نظامی فعالیت می کنند ، اگرچه به همان شیوه تردستی متوسل می شوند تا عمر خود را طولانی کنند ولی خیال می کنند که مردم فریب ِ سرعت در تغییر مواضع آنها را خورده و بر این باورند که با چهره عوض کردن قادر خواهند بود که تاریخ سیاهشان را سفید جلوه دهند و افکار فرقه ای خود را مـُـدرن و دمکراتیک جابزنند و سابقه تروریستی خود را پنهان نمایند.
آقای فرید سلیمانی که سالیان متمادی با استخبارات و مخابرات رژیم صدام به وحدت در نظر و عمل رسیده و در جرم و جنایتهای بی شمار امثال حسن المجید ( علی شیمیائی ) شریک بلافصل او بوده ، بر این تصور است که با تغییر لباس خواهد توانست به دامنه مردم فریبی خود و فرقه اش بیفزاید!
زیر سایه رهبریهای خانم و آقای رجوی ، اصحاب پاک باخته فرقه به شعبده بازان حرفه ای تبدیل شده اند تا هم شکار کنند و هم برای صیدشان اشک بریزند ، هم از توبره صدام بخورند و هم داد و فغان مظلومیت سردهند ، هم با لیکود و پنتاگون بر سر ضرورت حمله نظامی به ایران جلسه بگذراند و هم در مصاحبه با بخش عربی رادیو بی بی سی اعلام نمایند که :
آقای فرید سلیمانی در پاسخ به سوال ما در مورد اينكه آيا سازمان وي با جنگ بر عليه ايران مانند آنچه كه درعراق اتفاق افتاد موافق است يا خير اظهار داشت : ابدا , ما خواهان جنگ بر عليه ايران نيستيم.
« سایت مجاهدین 29 نوامبر »
حقیقتا براین دجالیت و دروغگوئی و حماقت باید تاسف خورد ، هنوز از دستانشان خون مردم ایران و عراق می ریزد و بر طبل جنگ افروزی می کوبند و هم مزورانه خود را مخالف جنگ نشان می دهند!
مردم ایران بعنوان پیشتازان فهم و درک ، حساب خود را با شعبده بازان رجوی بسته اند و بر هر لباسی که برتن کنند و با هر زبانی که سخن برانند و به هر شکلی که کارناوال راه بیاندازند ، خواهند خندید و از خدای خود می خواهند که همچنان فرقه رجوی را به حال خودش رها کند که در نهایت ضلالت و گمراهی در دیوان عدل الهی حاضر شده و تاوان مردم فروشی خود را پس دهند.
شهین ترابی _ آلمان
2004-11-30
خروج از نسخه موبایل