همکاری مجاهدین با صدام در طرح ترور بوش پدر

 همکاری مجاهدین با صدام در طرح ترور بوش پدر


“جیمز ام.لوتز” نویسنده امریکایی کتاب”تروریسم جهانی” در بخشی از این کتاب به موضوع عراق و سابقه فعالیتهای تروریستی در این کشور پرداخته و از ماجرای همکاری مجاهدین خلق با صدام در طرح ترور نافرجام جرج بوش اول پرده برداشته است.
وی در این کتاب آورده است:
« در جنگ با ایران، عراق از گروههای مخالف در آن کشور به خصوص گروه مجاهدین خلق حمایت میکرد.
مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به حملات تروریستی متوسل شد و در این راه به موفقیتهایی هم رسید. اما رژیم ایران توانست بر آنها غلبه کرده و بسیاری از اعضای این گروه را از سر راه بردارد (آر.اندرسون 1997).
عراق از این گروه حمایت کرد تا ایران را تضعیف نماید (راتمل 1997).
طی جنگ طولانی مدت با ایران، مجاهدین خلق با امید به قدرت رسیدن در ایران با عراق همکاری کرد. وقتی ایران و عراق موافقت کردند در پشت مرزهای قبل از حمله عراق به ایران، به جنگ خاتمه دهند، صدام مجاهدین را به حال خود رها کرد. یکی از آشکارترین نمونه های دولتی که از یک گروه مخالف در کشور دیگر تا وقتی استفاده میکند که برای خط مشی خارجی اش مفید باشد. عراق همچنین ارتش آزادیبخش ملی متعلق به مجاهدین خلق را تجهیز و تأمین کرد و آموزش داد. مجاهدین قصد داشت با استفاده از این ارتش یک دولت غیراسلامی چپی در ایران مستقر کند.
یکی از برنامه های جدی (که به موقع کشف شد) تلاش برای ترور جورج بوش اول با کمک عوامل مجاهدین خلق در سال 1993 بود (میلروی 2000: 114).
ظاهراً صدام حسین به دنبال آن بود که از امریکا به خاطر تلاش برای کشتن او طی جنگ کویت انتقام بگیرد (ریچلسون 2002: 252). »
خروج از نسخه موبایل