خوشه های خشم

خوشه های خشمهنگامی که به دستور مسعود رجوی در سال 1374 دستور سرکوب عریان در عراق بر علیه نیر و های مخالف رهبری او صادر شد هر گز فکر نمی کرد همین قربانیان زندان وشکنجه که به بردگی کشیده شدنند روزی گلو او و سایر شکنجه گران در رهبری سازمان مجاهدین را خواهند فشرد و آنها را رسوا خواهند کرد.
بدون هیچ پرده پوشی ما انشعابیون از سازمان مجاهدین خلق به رهبری آقا و خانم رجوی هدفمان نابودی سیستم رهبری حاکم بر سازمان مجاهدین خلق البته به روش دمکراتیک است.
رهبری سازمان در دست مشتی خائن و وطن فروش است که اسناد خیانتهای آنها بارها انتشار یافته است آنها نه ایرانیند و نه از انسانیت بویی برده اند فیلم های ملاقات آقای مسعود رجوی با طاهر جلیل حبوش بر روی سایت های اینترنتی هنوز قابل مشاهده است در یکی از این ملاقاتها مسعود رجوی با التماس از مسئول سازمان امنیت عراق می خواهد تا مخالفان او را در زندانهای عراق که با نام امانات مجاهدین خلقی نگهداری می شدنند را شکنجه و سپس نابود کند و هرگز اجازه ندهد آنها تا روزی که زنده اند بتوانند با بیرون از زندان ارتباط بر قرار کنند که با تعجب رئیس شکنجه گران صدام حسین مواجه می شود و از مسعود رجوی می خواهد تا اگر اسنادی برای اینکه او بتواند اعضاء مخالف رهبری او در سازمان را اعدام کند در اختیار دارد را به او بدهد تا ایشان فرمان تیرباران و حلق آیز اعضاء جدا شده را بدهد اما آقای رجوی با گم کردن دست و پای خود می فرمایند. اینها شرایط پاریس را بر ماندن در عراق ترجیح می دهند آیا این خودش دلیل کافی برای اعدام آنها نیست که با تمسخر طاهر جلیل حبوش مواجه می شود و رئیس کل شکنجه گران و آدمکشان صدام حسین جواب آقای رجوی را با یک پرسسش می دهد ایشان می گویند آیا نهار حاضر است بفرمایید نهار بخورید.
خاری, پستی و فرمایگی رهبری سازمان مجاهدین در تمامی این اسناد موجود است.
اعضاء انجمن روشنا با اسم وآدرس مشخص آمادگی خود را برای چندمین بار اعلام می کنند حتی حاضر هستنند در تلویزیون متعلق به سازمان مجاهدینی که هنوز به وسیله آقای رجوی و خواص ایشان اداره می شود حاضر شده و در یک گفتگو رودر رو با خانم مریم عضدانلو معروف به مریم رجوی و تمامی مسئولین سازمان حاضر در خارج از عراق به مناظره بنشینند و در مورد شکنجه و زندان و مرگ در درون مناسبات همیشه پنهان سازمان مجاهدین گفتگو کنند.اگر چنانچه خانم رجوی و تمامی دستگاه هدایت کننده سازمان مجاهدین این توان را در خود نمی بینند حتما ریگی به بزرگی زندان وشکنجه در قرارگاه اشرف و زندان ابو غریب و فضیلیه دارند.
پیام ما انشعابیون کاملا واضح ومشخص است همانقدر مشخص که فریبکاری رهبری مجاهدین واضح است ما ماندگار می مانیم تا شکنجه گران وآمکشان در درون سازمان مجاهدین را به پای میز محاکمه بکشانیم این هدف کاملا مشروع و انسانی است وهیچ ربطی هم به مبارزه با جمهوری اسلامی ندارد.
آیا مبارزه اشرار و باندهای قاچاق مواد مخدر با نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی برای آنها مشروعیتی به بار آورده که همکاری با سازمانهای امنیتی عراق و شرکت در زندان وشکنجه مخالفان صدام وحسین و شکنجه انشعابیون از سازمان برای آقا و خانم رجوی به بار آورد؟؟
فقط به دلیل کشیدن اسلحه و کشتن تنی چند از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چیزی که روزانه به وسیله قاچاقچیان مواد مخدر انجام می شود نمی توان دست به وطن فروشی و شکنجه وزندان زد.
سازمان مجاهدین با بسیج تمامی امکانات خود از بکاری گیری جاسوسانش تا جمع کردن امضاء و سرازیر کردن نامه های دورغین مشخص به مراجعه قانونی و ساخته و پرداخته کردن انجمن های ساختگی که بدون اسم و اعضاء مانند ریگ بیابان دستور صادر می کنند و شکایتهای ساختگی و دورغین بر علیه انشعابیون که باعث خنده و مزاح مراجعه رسیدگی کننده شده می خواهد از جواب دادن به گذشته خود فرار کند اما افسوس که دیگر دیر شده.
حتی اگر پاپ هم آقا و خانم رجوی را تائید کند وایشان هم بر علیه انشعابیون دست به شکایت ببرد باز هم در سرنوشت رهبری سازمان هیچ تاثیری نخواهد گذاشت آنها باید به مردم ایران برای همکاری با صدام حسین و زندانی و شکنجه و مرگ انشعابیون و تحویل آنها به سازمان های امنیتی صدام حسین پاسخ دهند.
انجمن روشنا.
19.7.2005
خروج از نسخه موبایل