يابندگان راه ، همچنان به آغوش خانواده ها باز مي گردنند

به نام خداوند بخشنده مهربان
يابندگان راه ، همچنان به آغوش خانواده ها باز مي گردنند


با سلام ، هشتمين جلسه انجمن نجات شاخه اصفهان در مورخ 19/5/84 از ساعت 15 الي 17 در محل کتابخانه مرکزي اصفهان با استقبال گرم خانواده ها برگزار گرديد.
در اين جلسه ، جمعي از خانواده ها و تعدادي از خبر نگاران رسانه هاي گروهي نيز حضور يافته و از آن فيلم ،‌ عکس و خبر تهيه مي کردند ابتدا خانم يزدان پرست از مسئولين انجمن ضمن خير مقدم به حاضرين ، به چند نفر از خانواده ها كه اخيرا با ضايعه درگذشت بستگان خويش مواجه شده اند تسليت گفت.

سفر به عراق
وي در خصوص سفر به عراق که بسياري از خانواده ها خواهان آنند اظهار داشت : ما در انتظار اعلام آمادگي دولت عراق هستيم و مطمئناً به محض اعلام آمادگي دولت عراق حتما اين سفرها از سر گرفته خواهد شد. وي در رابطه با ويژگي بارز سفرهاي جمعي و با نام انجمن يادآور شد سفرها گروهي تاثير زيادي بر نهادها و مراجع بين المللي (صليب سرخ – سازمان ملل متحد – سفارتخانه ها و رسانه هاي گروهي ) خواهد داشت و سران مجاهدين را مجبور به پذيرش خواسته هاي خانواده ها خواهد كرد لذا پيشنهاد مي شود حتي المقدور سفرهاي به عراق را جمعي و با نام انجمن انجام دهيد تا جامعه جهاني نيز خواستار رها سازي اعضاي مجاهدين از اردوگاه اشرف شوند و اينكه مشاهده مي كنيد سران مجاهدين در اين حد از سفرهاي جمعي ما وحشت دارند و التماس مي كنند كه به صورت انفرادي به عراق بياييد بخاطر همين تاثير سفرهاي جمعي مي باشد.
لزوم درك افراد بازگشته
وي در رابطه با درك افراد بازگشته خطاب به خانواده ها گفت : فرزندان و بستگان ما که 17-18 سال در عراق بوده اند طي اين مدت با فرهنگ جامعه کاملا بيگانه شده اند و لذا از خانواده ها مي خواهيم که با آنان به نحوي رفتار كنند که به مرور زمان خود را با فرهنگ جامعه ايراني وفق دهند و در خصوص مشکلاتي همچون اشتغال ،‌مسکن و ازدواج بايد چاره انديشي شود.
پيشنهاد تشكيل صندوق همياري
وي پيشنهاد تشكيل صندوقي براي جمع آوري كمك خانواده ها و رسمي نمودن و ثبت آن و در نهايت استفاده از تسهيلات بين المللي براي حل مشكلات مالي افراد بازگشته به آغوش خانواده ها را داد و از حاضرين خواست در اين رابطه نظرات خود را به صندوق پستي و يا به صورت تلفني و يا به صورت حضوري با انجمن درميان بگذاريد.
مجاهدين و تكنولوژي سوخت هسته اي
خانم يزدان پرست درباره فن آوري هسته اي و مواضع برخي كشورهاي غربي گفت:‌ مايه تاسف و ننگ است كه سران مجاهدين با افتخار مدعي هستند براي اولين بار ما بوديم که گفتيم ايران به دنبال فناوري هسته اي است و اين جاسوسي عليه پيشرفت كشورمان واقعا بايد باعث خجالت و شرمندگي براي اين گروه باشد که مدعي مجاهد خلق بودن و يا حداقل ادعاي ايراني بودن را دارند. اين ادعاي ننگين براي من نوعي كه زماني در اين گروه عضويت و فعاليت داشته ام شرم آور است.

ازدواج افراد بازگشته
سپس آقاي هاشمي مسئول انجمن نجات شاخه اصفهان پشت تريبون قرار گرفت و اظهار داشت آرزوي قلبيم اين بوده و هست که روزي همه فرزندان شما به آغوشتان باز گردند. وي ضمن تقدير از خانواده هايي که دعوت انجمن نجات را اجابت نموده اند ، به خانواده هايي که فرزندانشان را پس از سالها فراغ طاقت فرسا در اين همايش به آغوش مي كشند تبريک گفت. و در ادامه ازدواج چند نفر از افراد بازگشتي كه عبارت بودند از آقايان نصرالله فتحيان – رمضان سعيدي و محمد ياوري را به خانواده ها شادباش گفت و براي زندگي مشترك آنها آرزوي موفقيت كرد.
شايعه سازي مجاهدين
مسئول انجمن نجات پس از برشمردن گوشه هايي از فعاليت هاي انجمن طي چهار ماهه گذشته در خصوص شايعه سازي مجاهدين كه تماما در رابطه با خنثي كردن فعاليتهاي خانواده ها مي باشد مطالبي را بيان داشت وي گفت تعدادي از خانواده ها با مكاتبه با صندوق پستي انجمن و يا مراجعه حضوري به دفتر انجمن و يا تماس تلفني خواهان هوشيار نمودن خانواده هاي ديگر شده اند زيرا مجاهدين با اين خانواده ها تماس گرفته و خود را از انجمن معرفي و شايعاتي از جمله دستگيري مسئولين انجمن را مطرح كرده اند تا بدينوسيله خانواده ها دچار سردرگمي و ياس و ناميدي و تشويش خاطر شوند و پيگيريهاي خانواده ها را لوث كنند. لذا ضروري است خانواده ها بيش از گذشته هوشيار بوده و اين اقدام آنان را خنثي نماييد. آنها از اقدامات شما آسيب ديده و طبيعي است براي مقابله با آن به هر ترفندي دست خواهند زد.
مسئول انجمن اصفهان در رابطه با اينكه خانواده ها مطمئن باشند تلاشهاي آنها و مسير طي شده و در پيش رو ، صحيح و منتج به نتيجه شده است گفت سران مجاهدين در سايتهاي خود به عامل وحدت و انسجام خانواده ها فحاشي و تهمت مي زند و من به نوبه خود از اينكه تلاشهايم مثمر ثمر بوده خرسند هستم و دليل موثر بودن فعاليتهاي انجمن و خانواده ها را برخوردهاي غير منطقي سران مجاهدين ( تهمت و افترا ) مي دانم عصبانيت مجاهدين از اين است كه چرا فعاليتهاي انجمن باعث شده وقايع و حقايقي را كه تاكنون سران مجاهدين سعي در كتمان و مخفي نگهداشتن آنها داشتند انجمن و خانواده ها به اعضاي اين گروه منتقل كرده و همين واقعيات منتقل شده به فرزندانمان باعث شده به مرور اعضا از اين گروه اعلام جدايي كنند و در نتيجه اينگونه ريزش نيرو در مجاهدين شتاب گيرد منطق رجوي و سازمانش اينگونه است كه هر عضوي از اين گروه نغمه جدايي از آنها را سر دهد بايد به او تهمت مزدور و بريده زده شود و بدون استثنا به تمامي اعضاي خود كه تاكنون از اين گروه جدا شده اند لفظ مزدور داده اند و خانواده ها بايد از اين الفاظ هيچگونه ناراحتي نداشته باشند و بدانند واقعيت آن است كه خود آنها مزدور قدرتهاي بزرگ استعماري جهان شده اند.
آقاي هاشمي ضمن استمداد از خانواده ها براي کمک و همياري انجمن نجات از آنان خواست چنانچه خود و يا فرزندانشان خاطراتي دارند براي ما ارسال تا در ماهنامه انجمن نجات به چاپ رسد. ضمنا از خانواده هايي كه در تاسيس دفتر انجمن اصفهان كمك مالي نمودند تشكر و سپاسگزاري كرد.
ورود فرزندان بازگشته به سالن
در ادامه سه نفر از عناصر بازگشتي که اخيرا از مجاهدين در عراق جدا شده و به ايران آمده اند به نام هاي بيژن مرادي ،‌ قاسم باباصفري و حسين جنت نژاد وارد سالن همايش شده و در آغوش خانواده هاي خود قرار گرفتند. و براي مدتي روال عادي برنامه ها متوقف شد زيرا به محض ورود آنها به جلسه صداي گريه و اشک شوق خانواده هايي که سالها چشم انتظار رهايي فرزندانشان از فرقه ديكتاتور رجوي بودند فضاي سالن را دگرگون و مملو از محبت و قليان عاطفه كرد صداي گريه و خنده شوق طنين انداز شد و در مجموع صحنه هاي زيبايي را خلق كرد بنحوي که اغلب خانواده ها اشک مي ريختند و دو تن از بستگان عناصر بازگشتي پشت تريبون رفته و عليه گروه مجاهدين با عنوان اينكه مسعود و مريم رجوي منافق هستند مطالبي را بيان داشتند که مورد استقبال ساير خانواده ها قرار گرفت خواهر يكي از بازگشتيها پشت تريبون قرار گرفت و در حالي كه از شدت شوق گريه مي كرد خطاب به حاضرين گفت فقط مي توانم بگويم خوشحالم دلم مي خواست با كساني كه شروع كردم تمام مي كردم با خانواده عطايي با خانواده ساساني با خانواده عين اليقين با خانواده اسماعيليان در همين لحظه اين دختر نتوانست ادامه دهد و خود را در آغوش يكي از خانمها كه همچنان چشم انتظار نجات فرزندش از دست گروه رجوي مي باشد انداخت و به اتفاق ، دقايقي را در آغوش هم گريستند گريه اولي بواسطه شوق وصال برادرش و گريه ديگري بواسطه فراق 17 ساله فرزندش بود.
پس از گذشت دقايقي از اين صحنه هاي كم نظير كه بار عاطفي بسيار عالي و جذابي داشت جلسه روال عادي خود را بازيافت.سخنان بيژن مرادي
بيژن يکي از عناصر بازگشتي ، به سالها عضويت و فعاليت خود در اين گروه اشاره كرد و گفت : من در تركيه جذب شدم و به عراق اعزام شدم آنها گفتند در تدارك يك حمله بزرگ و نهايي به ايران هستيم تا جمهوري اسلامي را سرنگون كنيم و من نيز متاسفانه فريب آنها را خوردم و پذيرفتم ولي پس از گذشت سالها در فروردين امسال از اين گروه اعلام جدايي كردم و چند روز قبل با استفاده از عفو عمومي جمهوري اسلامي وارد ميهنم شدم وي خطاب به خانواده ها گفت بهترين اقدام شما خانواده ها سفر به عراق و ملاقات با فرزندانتان بود که واقعا حصار هاي اختناق اين گروهک را فرو ريخت و ريزش بي سابقه اي را در مجاهدين پديد آورد و به همين دليل است كه سران مجاهدين در تلاش هستند نسبت به عفو اعلام شده ، شايعات و جوسازيهايي مانند دستگيري و شكنجه افراد بازگشته به كشور را مطرح كنند تا اعضاي سازمان جرات اعلام جدايي و بازگشت به كشور نداشته باشند و تصور كنند در صورت بازگشت امنيت جاني ندارند و همين جوسازيهاي سران مجاهدين است كه تاكنون از ريزش نهايي آنها جلوگيري كرده من هنگامي كه به ميهنم بازگشتم آنقدر نا اميد بودم كه فكر نمي كردم به اين راحتي به خانواده ام تحويل شوم بر همين اساس هنگامي كه پايم به كشور رسيد و ديدم بازداشت و زنداني كردن در كار نيست بي اختيار سجده شكر به جا آوردم و در فرودگاه نماز شكر به جا آوردم و هنگامي كه ديدم بر خلاف انتظار به خانواده ام تحويل مي شوم.
من با تجربه به شما توصيه مي کنم ملاقات با فرزندانتان را همچنان ادامه دهيد. زيرا بچه ها در اردوگاه اشرف در معرض سانسور مطلق حقايق و واقعيتهاي موجود جامعه ما هستند.
سخنان قاسم بابا صفري
قاسم يکي ديگر از عناصر بازگشتي كه نزديك به 18 سال در اين گروه عضويت و فعاليت داشته در بخشي از سخنان خود گفت :‌ من تا دوسال قبل كه خانواده ام به ديدار من نيامده بودند از اعضاي معتقد اين گروه بودم و موقعيت ممتازي را در تشكيلات مجاهدين داشتم مسئوليتهاي متعددي را پذيرفته بودم و متاسفانه در برنامه هاي گوناگوني شركت فعال داشتم و به همين دليل جدايي من از مجاهدين براي بسياري از افراد غير منتظره بود و بسياري از مسئولين مجاهدين نزد من آمدند و از اينكه من تصميم بازگشت به كشور و خانواده ام را گرفته ام با من صحبت مي كردند و سپس سرزنشم كردند و تلاش زيادي كردند مرا وادار به ماندن نزد خود كنند اما من به واقعيتهاي كتمان شده زيادي پي برده بودم كه ديگر انگيزه ماندن نداشتم.
سفر خانواده جنگ سياسي
سران مجاهدين به صورت غير مستقيم و با ظرافت خاصي رعب و وحشتي را در بين ما ايجاد کرده بود كه ما خود به اين باور رسيده بوديم و حتي فکر بازگشت به ايران را نداشتيم ولي زحمات خانواده ام تاثير بسزايي در بازگشت من داشت و باعث شد دژ فكري و رواني سازمان شکسته شود وقتي آنان مرا براي اولين ملاقات با خانواده ام مي فرستادند گفتند اين يک ملاقات معمولي نيست اين يک مبارزه و جنگ سياسي است و خانوادها از سوي وزارت اطلاعات آمده اند. آنان مي گفتند مبارزه با عواطف در تضاد است و لذا از ما مي خواستند كه عواطف خود را زير پا بگذاريم و خانواده خويش را نپذيريم. سران مجاهدين در يكي از جلسات داخلي و محرمانه كه تعدادي از اعضاي مطمئن خود در آن حضور داشتند خانواده ها را به موشك تعبير كرده و به اين جمع بندي رسيدند كه حضور خانواده ها در اردوگاه اشرف و ملاقات با فرزندانشان در واقع حكم موشكهايي را دارد كه به سوي رهبري سازمان پرتاب مي شود و اگر فكري براي اين موضوع نشود در آينده نزديك بسياري از اعضاي رده بالا نيز جذب خانواده هاي خود خواهند شد و به كشور باز خواهند گشت لذا در اين جلسه تصويب شد هر عضوي كه جذب خانواده شد و خواست به كشور برود يك هجوم سنگين تبليغاتي عليه او راه اندازي شود كه او مزدور جمهوري اسلامي بوده و ما او را از سازمان بيرون رانديم و با اين شيوه رواني بتوان روند ريزش نيرو را در سطح بالاي سازمان متوقف كنيم
وي خطاب به خانواده ها گفت :‌ فتيله مجاهدين فروکش کرده و بسيار تاثير پذير شده اند و شما با سفرهاي جمعي و همکاري با انجمن نجات مي توانيد در نجات فرزندان خود موفق باشيد.
سخنان حسين جنت نژاد
حسين يکي ديگر از افراد بازگشتي كه نزديك 18 سال در اين گروه عضويت و فعاليت داشته است گفت به عقيده من و به تجربه دريافته ام كه فرقه رجوي دزد انگيزه ها هستند آنان انگيزه افراد را شناسايي و سپس نسبت به خلع آن اقدام مي کردند. و از اين شيوه رواني در تمام مراحل عمر خود از اعضاي خويش سوء استفاده كرده و قدرت تصميم گيري را از افراد سلب مي كردند. وي گفت زماني بود كه سران مجاهدين قادر بودند با استفاده از زور و زنداني كردن و ضرب و شتم و تهديد و تطميع اعضاي خود را وادار به ماندن در عراق كنند اما در شرايط فعلي و مشخص شدن چهره وحشت انگيز آنها براي جهانيان ، آنها توان نگهداري اجباري اعضاي خود را ندارند و شما خانواده ها مي توانيد از اين فرصت پيش آمده به نحو احسن استفاده كنيد و بستگان خود را از اين اسارت گاه نجات دهيد.
آمدن شما ها به عراق خيلي موثر بود و لذا از اين به بعد نيز اين اقدامات را از دو زاويه سياسي و جمعي دنبال کنيد هم به ملاقات فرزندانتان در اشرف برويد و هم به مراجع بين المللي مراجعه و از آنها بخواهيد كه زمينه ملاقات با بستگان خود را در عراق فراهم نمايند.
انجمن نجات اصفهان
مشتاق بازگشت ديگر فرزندان ايران زمين به آغوش خانواده ايم
 
خروج از نسخه موبایل