پدرکشی

ایران دیدبان

باند آدم‎خوار و ضدبشر رجوی، برای پایمال کردن بیش از پیش عاطفه‎ها و روابط خانوادگی، این‎بار مصاحبه‎ای را با فرزند آقای هادی شمس حائری ترتیب داده که طی آن، زمینه‎ای فراهم آورده تا وی بنا به رهنمود تشکیلاتی، برای مبارزه با کانون فساد! (خانواده)، پدرش را مورد تاخت و تاز قرار داده و رضایت بقایای فرقه را به‎دست آورد.
این مصاحبه‎ سراپا اهانت و بددهانی، در سایت ایران‎افشاگر درج گردیده است. سایتی که بقایای رجوی آن را در راستای حل مسایل عدیده‎ای که برای نیروهای خارج از کشوری آنها به‎وجود آمده، راه‎اندازی نموده‎اند.
دست نشاندگان رجوی در ابتدای این مصاحبه، ناخواسته به تأثیرات افشاگری‎ها در مورد مبارزه مجاهدین با عواطف و روابط خانوادگی و مسأله‎ داری نیروهای خارج از کشوری خود اشاره می‎کند و هدف از این مصاحبه را به‎اصطلاح روشنگری در این مورد می‎داند!
واقعیتی که با انجام همین یک مصاحبه به‎صورت برجسته‎تر خودنمایی می‎کند، و خواننده در پایان درمی‎یابد که آنچه در مناسبات مجاهدین هیچ اهمیتی ندارد، روابط خانوادگی و احترام و ادب است.
فرزند آقای حائری که با نام خانوادگی مادرش!، امیر نظری معرفی شده است، می‎گوید:
« دروغگوييهاي رژيم و ايادي مزدبگيرش براي دلخوش كردن و سرگرم كردن نيروهاي وارفته و توسري خورده اش هم كارساز نيست و رسواتر از اين است كه بتواند روي هموطنان آزاده و شريف و هرآنكس كه با واقعيت مساله مواجه شده باشد, تأثيري داشته باشد. »
در پایان باز هم به علت این مصاحبه و رهنمودی که از سوی دستگاه منگول تبلیغاتی به وی داده شده است اشاره می‎کند و می‎گوید:
« در پايان درخواستي هم از تمام دوستان, برادران و خواهرانم بخصوص جوانان ايراني مقيم در خارج از كشور و بويژه در آلمان دارم كه هشيار و حواس جمع باشيد, مبادا در ملاء شما كسي مورد سوء استفاده اين مزدوران قرار بگیرد. از شما ميخواهم همچنان كه در تمامي برنامه هاي مقاومت فعال و پرشور هستيد, بهااين مساله اشراف داشته باشيد كه رژيم در واپسين روزهاي حياتش به هر توطئه< هاي چنگ ميزند تا براي يك روز هم شدهاست سرنگوني و سقوط محتومش را به عقب بياندازد. »
برای آنکه اوج عاطفه و روابط عاطفی درون مجاهدین را بهتر ببینید، به عکس وی و خواهرش توجه کنید. در هیچ کجای دنیا، حتی دو نوجوان بیگانه نیز این چنین دور از هم و غریبانه در کنار یکدیگر نمی‎نشینند.
سایت ایران‎ دیدبان به‎ خاطر حفظ حریم‎های اخلاقی و خانوادگی که فرقه بدکار و ضدبشری رجوی قصد نابود کردن آن را دارد، از درج محتویات مصاحبه مزبور خودداری می‎کند.

خروج از نسخه موبایل