جاسوسی در خدمت استراتژی جنگ و خشونت

 جاسوسی در خدمت استراتژی جنگ و خشونت


محمد حسین سبحانی/ 20.8.2005
سازمان مجاهدین در پنجشنبه 27 مرداد 1384 در شبکه تبلیغاتی خودش و به نقل از عابدینی یکی از جوجه جاسوس هایش، بار دیگر خواستار ارجاع پرونده اتمی رژیم به سازمان ملل شد.
نکته جالب این است که مجاهدین تنها گروهی در میان اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی محسوب می شوند که بطور علنی و رسما خواستار ارجاع پرنده اتمی رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند.
آنها در جهت تیز کردن شمشیر های جنگ تلاش می کنند و خبرهای دریافتی خود از سرویس های اسراییلی و جنگ طلب را با ایرانیزه کردن آن در شبکه های تبلیغاتی اش می آورند و در واقع به نوعی به رژیم جمهوری اسلامی خدمت می کند و توان و قدرت این رژیم را بیش از آنچه که هست، ابراز می کنند.
از طرف دیگر سازمان مجاهدین با مزدوری و جاسوسی در این امید واهی به سر می برد که آمریکا و سایر کشورهای های اروپایی پرونده رژیم را به شورای امنیت می فرستند و راه برای عملیات جنگ طلبانه خارجی و داخلی باز می گردد و بدین ترتیب از بن بست کنونی رهایی پیدا می کنند.
عابدینی در کنفرانس مطبوعاتی این فرقه گفت:
بايد با ارجاع پرونده اتمي رژيم ايران به شوراي امنيت ملل متحد, از دسترسي بسيار سهل و ساده آن به امكانات لازم براي تكميل پروژه هايش جلوگيري كرد و با حذف برچسب تروريسم عليه مجاهدين, به مشاركت در سركوب مردم ايران خاتمه داد و موانع ظالمانه را براي تغيير دمكراتيك!! به كناري زد
اتفاقا باید خاطر نشان کرد که یکی از دلایل مورد خشم قرار گرفتن مژگان پارسایی توسط مریم رجوی نیز اذعان به بن بست کنونی سازمان می باشد، زیرا به نظر می رسد که مژگان پارسایی عاقبت این استراتژی که تکرار خط کار کردن روی تضادهای ایران و عراق و تبدیل جرقه به جنگ می باشد را قبول ندارد.
البته در حالیکه سازمان مجاهدین در صدد تیز کردن چاقوی جنگ و خشونت و دخالت خارجی می باشد، سایر نیروهای اپوزیسیون خارج کشور به چند دلیل این تاکتیک را دنبال نمی کنند، زیرا تجربه عراق کاملا نشان داد که این کودکان و مردم عراق بودند که قربانی جنگ و خشونت شدند و در عوض صدام حسین و طارق عزیز و مسعود رجوی و علی شیمیایی در بهترین شرایط ( البته رعایت حقوق زندانیان مورد تعرض نگارنده نمی باشد) به سر می برند.
دلیل دیگر اینکه اپوزیسیون خارج کشور بخوبی می داند که این خط همان استراتژی جنگ طلبانه و مسلحانه فرقه مجاهدین می باشد که در پوشش راه حل و تغییر دمکراتیک!! توسط رجوی ها اعلام گردید و در تعارض کامل با استراتژی عدم خشونت می باشد.
عابدینی عضو فرقه مجاهدین گفت:
تنها راه اساسي تغيير دمكراتيك!! در ايران است. تغييري كه بدست مردم و مقاومت ايران انجام خواهد شد. مانع اين تغيير سياست مماشات است.
در این تردیدی وجود ندارد که باید رژیم جمهوری اسلامی را در موارد نقض حقوق بشر یا پیشگیری از تولید سلاح اتمی تحت فشار قرار داد ولی باید خاطر نشان کرد که نمی توان از فن آوری انرژی هسته ای برای مردم ایران چشم پوشی کرد.
نوع استراتژی اتخاذ شده سازمان مجاهدین و جاسوسی و مزدوری این فرقه در زمینه فعالیت های هسته ای رژیم جمهوری اسلامی، در جهت تشویق آن دسته از قدرت های خارجی و داخلی می باشد که می خواهند طبق مقررات بین المللی حرکت نکنند، و از طرف دیگر،اتفاقا در جهت تضعیف جریان های خارجی و داخلی می باشد که به درستی خواهان انرژی صلح آمیز هسته ای برای ایران و ایرانی هستند.
 
خروج از نسخه موبایل