به یاد نوریک ماناسیان

به یاد نوریک ماناسیان


ادوارد ترومادو، انجمن روشنا، بيست و هفتم اوت
چندی پیش توسط دوستانم مطلع شدم که نوریک ماناسیان از جهنم رجوی (قرارگاه اشرف )به کمپ آمریکایها رفته و اکنون در آنجا می باشد.
از شنیدن این خبر بی نهایت خوشحال شدم.نوریک ماناسیان یکی از سربازان ایران بود که در یکی از عملیاتهای ضد ایرانی سازمان مجاهدین در زمان جنگ ایران عراق عملیات موسوم به(عملیات پیرانشهر)توسط نیروهای ارتش زاپاس صدام حسین دستگیر شده بود.
همانگونه که قبلآ در خاطرات خود اشا ره کرده بودم درتمامیت ارتش رجوی تنها سه رزمنده مسیحی بودیم یکی فیلیپ یوسفیه که رجوی با هزار جور شارلاتان بازی او را به کام مرگ کشید دیگری نوریک ماناسیان که اکنون در کمپ تیپف (کمپ امریکایها) ودیگری هم اینجانب که به شکرانه خدا ما را نتوانست برای ارضاع هوسهای
پلید خود به قربانگاه ببرد.
از زمانی که خود را به اروپا رسانده ام برای آزادی دوست خوبم چندین نامه به سفرای امریکا در کشورهای اروپائی وصلیب سرخ جهانی و واتیکان ارسال کرده ام.
باید تاکید کنم که اگر رجوی فیلیپ را به مسلخگاه نکشانده بود او هم مثل ما ازاین جهنم جدا می شد اما حالا واقعا جای او خالی است.
زمانی را بخاطر می اورم که با بودن ما سه نفر در ارتش باصطلاح آزادی بخش چقدر تبلیغات می کردند ودر پیامهای عید میلاد مسیح چه مسعود رجوی وچه مریم رجوی از وجود ما در آنجا های وهوی راه می انداختند.
بترتیب فیلیپ ده سال من دوازده سال ونوریک هیجده سال در مرگ زار رجوی ها با هدف آزادی مردم ایران تلاش وتقلا کردیم بدون آنکه متوجه باشیم که این سازمان چه سروسری با دستگاه فاسد امنیتی صدام حسین دارد وخود چه سازمان خودفروخته ای می باشد.سازمانی مخوف و در بسته وواپسگرای مذهبی با خط مشی تروریستی.
همه ما قبل از پیوستن به این سازمان فکر می کردیم که سازمان مجاهدین سازمانی است مدرن با افکاری امروزی وناسیونالسم ملی اما مدتها بعد برایمان معلوم شد که راه اشتباهی را طی کردیم وقیمت این اشتباه هم تلف شدن سالهای جوانیمان بود همانطوری که هنوزهم عده ای متآسفانه در باور اولیه ما یعنی غرق در بساط شیادی که رجوی پهن کرده هستند اما از طرفی جای شکر دارد که هر روزبه تعداد افرادی که آگاهتر می شوند واز گنداب ولجنزاررجوی ها فاصله می گیرند افزوده می شود.
به نوریک و یا هر کس دیگری که از این سازمان ضدانسانی جدا میشود هزاران درود می فرستم وآرزو میکنم که دیگر دوستان وجوانان ما که هنوز در اندیشه های عقب مانده این سازمان افراطی وسکت غرق هستند به این آگاهی که دیگر دوستان خود رسیده اند برسند ودر محیطی آزاد قرار گرفته ودوباره زندگی شیرین خود را از سر بگیرند.
خروج از نسخه موبایل