مریخی محبوب من

مریخی محبوب من


حسن زبل/ سایت ایران آینده
بنام خدا وبنام خلق قهرمان مریخ
ما در اشرف یه فرمانده ای داریم که ازقدیم توهر سرفصل سازمان میگه که: هرکار سازمان یک حکمتی داره مثلا موقع پرواز تاریخساز صلح وآزادی( برادر مسعود) به جوار خاک میهن میگفت : این کاریعنی اینکه همه باید به جوار خاک میهن بیایند تا ازاینجا بشود به خاک میهن صلح و آزادی کرد یعنی حمله کرد. حالا بماند که برادر از جوار خاک میهن گذشت ودر رفت، چه میدانم شاید میهن جوارش عوض شده باشه ما که همه اش تو اشرف بودیم واز جایی خبر نداریم یا شاید به خاطر اینه که صاحب جوار خودش گیره ( صدام رو میگم ). موقع انقلاب ایدئولوژیک که فهیمه شد مسئول اول همین فرمانده ما میگفت وقت فهیم شدن مجاهدین رسیده و اضافه کرد که انقلاب انسان را زیبامیکند ما هم برا همین انقلاب کردیم ولی بعدا فهمیدیم که حتی عکس روی کرمهای روشن کننده هم فقط برا تبلیغاته وقیافه ما عوض نشد که هیچ گوشامونم حسابی بیریخت و آویزون شد.
شهرزاد صدرکه شد مسئول اول، این فرمانده ما گفت مجاهدین در صدر نشستند. موقع مسئول اولی مهوش سپهری( نسرین) گفت گل نسرین دمید و این یعنی شکفتن مجاهدین وسرحال آمدن آنها( ولابد چاق شدنشان). برای بهشته شاد رو گفت وقت تولد سهراب آن یل نامدار رسیده آخه اسم مستعار او تهمینه بودکه البته چون انقلاب ایدئولوژیک شده بود این فرمانده عزیز درباره رستم چیزی نگفت و سکوت کرد البته محذوریت داشت منم حالیم بود برا همین هم چیزی نپرسیدم وقتی هم مژگان پارسایی شد مسئول اول ایشان گفتند دیگر باید مژگان خود را از خواب باز کنیم و گفتند آغاز پارسایی مجاهدینه، اما ایندفعه هر چقدرصبرکردم برا خانم مریخی لام تا کام هیچی نگفت.من هم حوصله ام سر رفت وتصمیم گرفتم خودم راجع به ایشان بگم.
اولأ این انتخاب خجسته یعنی اینکه ما نه تنها انحصار طلب نیستیم بلکه حتی مسئول اول ما هم فقط مال خودمون نیست مال تمام مردم ایران بلکه تمام منظومه شمسی وحتی مریخه اگه آدم داشته باشه. پس این انتخاب رو از همین جا به همه جانداران احتمالی راه شیری و توابع تبریک میگم.
دومأ این انتخاب نشان میدهد که ما با پا گذاشتن جای پای مسئول اول راه مبازه مسلحانه را لنگان لنگان هم که شده ادامه خواهیم داد.
سومأ حضورایشان در فرانسه تضمین میکند که این مسئول اول مثل بقیه و مثل رهبری دیگر از عراق فرار نخواهد کرد.
چهارمأ این انتخاب نشان میدهد که مجاهدین اگر مشتری نداشته باشند مریخی دارند
پنجمأ وقتی تا حالا از هیچکس آبی برا مجاهدین گرم نشده نه از حمایت خلق قهرمان خبری شده و نه صدام حسین بدرد خورده ونه بقیه. شاید اهالی قهرمان مریخ کمکی از دستشان برآید.
هرچه مستحکم تر باد پیوند آسمانی مجاهدین خلق ایران واحیانأ مریخ
پیش بسوی مریخ
 
خروج از نسخه موبایل