انتصاب صدیقه حسینی به جای زهرا مریخی در فرقه مجاهدین


انتصاب صدیقه حسینی به جای زهرا مریخی در فرقه مجاهدین

اطلاعیه کانون آوا، دهم سپتامبر
سازمان مجاهدین در یک نمایش و عقب نشینی علی رغم میل باطنی اش ، زهرا مریخی را که در وصفش گفته بود زهرا مریخی والاترين مظاهر وارستگي و پاكبازي و شجاعت مي شناسند كه پرچمدار و پيشاهنگِ راهگشاي دوران سختيهاست کنار گذاشت و صدیقه حسینی را که از هر جهت با توصیفات بالا بیگانه و دور بود برای پست ریاست دو ساله بر سازمان منصوب کرد.
از شکل و شمایل عوامفریبانه این انتخابات که اساسا به ماهیت و ساختار ایدئولوژیکی مجاهدین نمی خورد که بگذریم، مسئله اصلی انتصاب فرد مسؤل اول سازمان است که اساسا آن کسی نبوده و نیست که سازمان قصد داشت به این سمت برگمارد.
البته این بازی های سرگرم کننده درونی و رئیس و رئیس بازی ها و نمایشات مسخره، از نظر ما مصرف داخلی داشته وبرای مردم فاقد ارزش است و ما ساختار این فرقه تروریستی را نفی می کنیم، اما به خاطر روشن شدن ذهن هواداران بی خبر ذکر چند نکته ضروری است.
رجوی ها در این دوره از انتصاب مسؤل اولی، با بزرگترین چالش و دردسر دوران این خیمه شب بازی مواجه بودند، از یکطرف اگر می خواست زهرا مریخی را به این سمت برگزیند پیش بینی انجمن ایران اینترلینک تحقق می یافت و این سخت بر مریم که همه پیش بینی های شوهرش غلط از اب درآمده سنگین بود، و اگر می خواست تغییر مسؤل اول سازمان را به تعویق بیندازد، تحمل مژگان پارسائی در این سمت، که عنصری متمرد شناخته شده بود خاری در چشم سازمان بود، ضمن اینکه تاًخیر در این مورد موجب تقویت و صحت اخبار افشا شده توسط کانون آوا و انجمن ایران اینترلینک می شد.
از تاریخ 8.8.2005 که کانون آوا خبر برکناری مژگان پارسائی را به خاطر دادن پاره ای «اطلاعات» و مذاکراتش با امریکائی ها برای حل و فصل مسئله پناهندگی و بازگشتش به امریکا اعلام نمود سازمان با مشکل بزرگی مواجه شد. مریم رجوی قصد داشت بدون سر وصدا و تحت عنوان این قاعده که هر دوسال مسؤل اول سازمان تغیر می کند، مژگان پارسائی را بر کنار و بازداشت نماید اما افشای این خبر توسط کانون آوا نه تنها مژگان پارسایی را از زندان نجات داد بلکه از جانب سازمان مورد تقدیر هم قرار گرفت (تا نشان داده شود که خبر کانون آوا غیر واقعی است) و هم مجاهدین را در وضعیت بغرنجی گرفتار نمود تا جائی که در عرض مدت کوتاهی، سازمان مجبور شد چند مانور ضد و نقیض انجام دهد و ریاست سازمان را که قرار بود ابتدا به فردی در فرانسه (که مریم بتواند کنترل مستقیم و بلا واسطه روی وی و سازمان در عراق داشته باشد) سپرده شود، در آخر کار به کسی که اولا در سلسله مراتب تشکیلاتی رده پائین تری از زهرا مریخی داشت ( البته به ادعای سازمان) و ثانیا در عراق و خارج از کنترل مستقیم مریم رجوی قرار دارد سپرده شود.
کانون آوا این نمایش عاجزانه و فرمالیستی را ناشی از تناقضات عمیق مناسبات درونی و بهم ریختگی سلسله مراتب تشکیلاتی و بن بست استراتژیک، در اثر سقوط صدام حسین و فرار رهبری عقیدتی فرقه ارزیابی می کند.
کانون آوا
 

خروج از نسخه موبایل