مجاهدین خلق، مبارزه؟!!!

مجاهدین خلق، مبارزه؟!!!


مجله هفتگی فوکوس –آلمان ده اکتبر
مجاهدین خلق دهها سال علیه ایران جنگیدند. اکنون برای آینده خود میجنگند.
فرامرز ماسوری همه چیر را میشناسد: او متیواند تانک ببرد ، با خمپاره انداز کار کند، با توپ شلیک کند با هفت تیر و کلاشینکف کار کند. طی پانزده سال گذشته این مخالف ایرانی قوی هیکل کار دیگری انجام نداده است به غیر از اینکه خود را بعنوان یک آدمکش حرفه ائی در صحراهای عراق آموزش دهد، در راه به ایران میباشد.
این جنگجوی در صحرا برای مجاهدین خلق قسم خورده بود که وفادار باشد یک سازمانی که ترکیبی از یک گروه تروریستی ، جنبش مقاومت وسکت است. از نظر ایدئولوژی مجاهدین خلق یک مخلوطی از مارکسیسم ، اسلام و نظامی گری است. زوجها به هنگام ورود به سازمان اجبار ا طلاق داده میشوند.و خانوداده ها از هم پاشیده میشوند تا اعضا بهتر در ا ختیار باشند. در عراق صدام این گروه جنگجو را برای حمله علیه کشورشان بطور عالی مسلح کرد. دیکتاتور از آنها حمایت مالی و آموزش نظامی ، کمپ و تانک میکرد. تا اینکه جنگ علیه آژانس آمریکائی را باخت.
یک نگاه به گذشته :
در ماه مه سال دوهزار وسه تانکهای آمریکائی به کمپ مرکزی مجاهدین در صد کیلومتری شمالی بغداد روانه میشوند. اما درگیری انجام نمیگیرد.بچه های تربیت شده صدام داوطلبانه سلاحهای خود را به نیروهای آمریکائی تحویل میدهند. بعدها افشا شد که آنها د ر پنهان با امریکائیها یک قرار داد بسته بوده اندکه در در پانزدهم آوریل به اجرا در آمد: در این قرارداد مجاهدین خلق متعهد شده بودند که به نیروهای آمریکائی تیراندازی نکنند.در عوض به عنوان یک سازمان بعد از جنگ فعال باقی میمانند ومیتوانند کمپ خود را در عراق در اختیار داشته باشند. بعنوان ،، غیر جنگجو،، در درگیریهای جنگ از طرف اشغالگران یک استاتوس ویژه حفاظت به آنها داده میشود. در کمپ اشرف البته آمریکائیها حرف آخر را میزنند.
ماسوری, یونیفورم خاکی خود را درمیاورد. در لباس غیر نظامی با یک دوجین افراد دیگر خود را به مرز نزدیک میکنند. قبل از اینکه دوائر دولتی کشور ایران آنها را مورد پذیرش قرار دهد یک نماینده صلیب سرخ سوال میکند که آیا آنها با تصمیم آزادانه خود این انتخاب را کرده اند ,که آنها آنرا تصدیق میکنند ومیگویند،،ما مبارزه خود را پایان داده ومیخواهیم در ایران یک زندگی جدیدی را شروع کنیم ،،.
دولت ایران یک عفو عمومی برای کسانی که ترور را رد کنند قول داده است , صدها ایرانی طی دهها سال عملیات تروریستی توسط ترورهای این گروه کشته شدند.
نزدیکترین اقوام جنگجویان صحرا دیگر بصورت مثبت غافلگیر نیستند اگر زمانی که پسر یا دختر ازدست داده خود را بطور ناگهانی در پاشنه در خانه خود ببینند. یک مادری که تازه خبردار شده بود که پسر سی وهشت ساله اش به نزدش میاید میگوید ،، تا دیروز فکر میکردم که او مرده است وامروز میدانم که دستانش به خون آلود نیست. کدام بهتراست ؟
کسی نمیداند واقعا که چه عاملی باعث تغییر هدف این جنگجویان مجاهدین خلق شده است. کمپ آنها در عراق در محاصره است. حتی صلیب سرخ حق ورود به این شهر نظامی را ندارد که در آن سه هزار جنگجو بسر میبرند. سازمانهای حقوق بشری مانند دیده بان حقوق بشر از شکنجه سخن میگویند: کتک وسلول انفرادی تهدید برای کسانی بود که میخواستند کمپ را ترک کنند. بنا به گفته شاهدان عینی که توانسته اند فرار کنند مواردی از مرگ گزارش شده است.
دیگر حد اکثر تا زمانی که ملت عراق تا چند روز دیگر در باره قانون اساسی اش تصممیم بگیرد ، میتواند که اوضاع برای جنگجویان صحرا.دگرگون شود چرا که در آرتیکل بیست ویک گفته میشودکه پناهندگی شامل حال تروریستها نمیشود. هم وزارت خارجه آمریکا وهم اتحادیه اروپا مجاهدین خلق را در لیست تروریستی خود قرار داده اند.
محافظه کاران در آمریکا البته میخواهند با کمال میل این ساختار برای سازمان مجاهدین را تغییر دهند. آنها یک چشمی بر مجاهدین خلق بعنوان یک شریک متحد میاندازند. پاتریک کلاوسون معاون انستیتو برای سیاست خاورمیانه یکی از تینک تانکهای پرنفوذ در بهار سال دوهزار وسه با تیتر ،، تروریستهای متحد ایالات متحده ؟ خواستار یک همکاری بین مجاهدین خلق وهمچنین ارسال سلاح برای آنها شده است.کلاوسون میگوید: مجاهدین خلق سازمان یافته در کمپهای عراق یک راه عالی برای ترساندن تهران را نشان میدهد.
مایکل لدین یک فرد مورد اعتماد معاون سابق وزارت دفاع آمریکا پاول ولف ویتز سفارش میکند که از مجاهدین بعنوان یک گروه مسلح صامت علیه ایران بکار گرفته شود –مطابق آژانس شمال در افغانستان ویا کردها در عراق.
عضو سابق سیا ری مک گاورن احتمال میدهد که ایالات متحده دیگر نقشه نمیریزد بلکه در حال عمل است.،،آنها به مرزهای ایران برای کارهای سرویس مخفی گری معمول فرستاده میشوند،، این را او مدعی میشود. ،، سنسور با خود ببرند تا برنامه اتمی ایران را تحت نظارت داشت و اهداف نظامی را برای حمله هوائی نشانه گذاری کنند وخرابکاری ،،.
در اینکه مجاهدین خلق یک نیروی فشار خوب علیه ایران است را در واشنگتن دیگر کسی نفی نمیکند. بعلاوه در اثر سالها آموزش این جنگجویان صحرا به بهترین وجه برای خرابکاری وعملیات تروریستی اموزش دیده اند.
اما ماسوری که به خانه برگشته است با آن خداحافظی میکند ،، من به اندازه کافی جنگ مسلحانه دیده ام و من سالهای زیادی از زندگی ام را در این فرقه تلف کردم ،،.
خروج از نسخه موبایل