من نه منم

من نه منم
حسن زبل، نوزدهم اکتبر
آخه آقا ، برادر، عزیز، جانم برو یه کم کار یاد بگیر باور کن این قانونی که رجوی به شما یاد داده و گفته با داد و بیداد و فحش و بد و بیراه همه چیز درست میشه اینطوری نیست.!
آخه وقتی من حقی نیستم؛ خوب نیستم حالا هی تو فحش بده و بد و بیراه بگو و بگو حسن زبل همون کریم حقیه، آخه من هی میگم نره تو میگی بدوش، خب کارتو بکن شاید هم حق با تو باشه، اما آقای پیروز خان کاریکاتوریست سایت مجاهدین تو چرا گول حسین ادیب را خوردی و کاریکاتور کشیدی که من همون کریمم؛ بابا، یه ذره عقلم هم گاهی به درد میخوره. من وقتی میگم آقای پیروز همون آرمان نفیسیه خوب دلیل دارم، دیدم. اما بابا تو دیگه کی هستی ؟
لااقل نوشته های مرابررسی میکردی.
اصلا بیا یه کم کار تحقیقاتی یادت بدم مثلا وقتی من د ریک نامه در رابطه با خانم الهه نوشتم :
پری خانم فرماندمون دادش رفت هوا و به من گفت آخه خجالت نمیکشی مرد گنده بجای اینکه بنویسی یه ترانه برای مریم بخونه این چرت و پرت ها را نوشتی
خب از این پری میپرسیدی به کی این حرف را زدی؟
یا وقتی در رابطه با کار سیاسی درعراق نوشتم: پریروز هرچه به جاسم میگفتن امضا کن امضا کن تا پولش رو نگرفت امضا نکرد. جاسم کارگر سیمانکار بود ولی از وقتی تو جلسه وکلا بعنوان وکیل شرکت کرد موندش رفت بالا بعد که سازمان بردش تو جلسه فرهنگیان دیگه با او نمی شد حرف زد جدیدا هم بعنوان کارشناس سیاسی سخنرانی کرده خدا رحم کنه.
خب از این جاسم میپرسیدید بخدا با یه پول کم اسم منو بهت میگفت
نمیخوای از جاسم بپرسی؟ باشه وقتی نامه افشاگری را دیدی که نوشته بودم:
خلاصه این خواهر ژیلا دیهیم شروع کرد به توجیه من، اول پرسید تو کدوم از این خائنین را میشناسی؟ گفتم هیچکدام؛ گفت عیب نداره اون لیست را بردار از اون سیصد چهارصد نفر اسم هر کدام را خواستی افشا کن، ببینم چقدر از انقلاب خواهر مریم گرفتی.
خب از ژیلا میپرسیدی؛ می گی اون یاد و هوش نداره و یادش نمیاد ناهار چی خورده. با شه قبول، اما کار به این راحتی که میگم را که میتونستی بکنی بابا جان، با همین آدرس پایین با من تماس میگرفتی و میپرسیدی اسم اصلی تو چیه ؟ منم بهت میگفتم اینهمه زور زدن نداشت.
حالا هم دیر نشده یه فرصت دیگه بهت میدم خوب فکر کن از بقیه هم بپرس یه بار دیگه هم حدس بزن اگه نتونستی از خودم بپرس. باشه بابا جان! منم بعد از کنفرانس پاریس سرم خلوت شد جوابت را میدم.
ولی کماکان من حسن زبلم و نه از حسن و نه از زبلم کوتاه نمیام و همینطور از اشرف به همه سایتها نامه میدم.

خروج از نسخه موبایل