شاه‎کار شورا

شاه‎کار شورا
سایت پرونده سیاه


مرحله دوم از عملیات کرد کشی در فروردین سال 1370 در شهر های خانقین، کلار، کفری، ارتفاعات مروارید مرز خسروی ایران رخ داد ودر این مرحله سیستم نظامی رجوی مرتکب جنایات زیادی شد، اعضای شورای پوشالی ملی مقاومت که کادر های سیاسی خارج کشوری همین فرقه می باشند برای عادی جلوه دادن این جنایات وربط آن به دفاع در مقابل تهاجم رژیم به مجاهدین با همراه آوردن تعدادی خبر نگار کرایه ای به منطقه در شب این عملیات با طراحی از قبل با نفوذ دادن یک تیم به فرماندهی فردی بنام قاسم بور بور از اعضای قدیمی فرقه به داخل خاک ایران در مرز قصر شیرین اقدام به ربودن سه پسر بچه بسیجی به نام های
1)مهرداد ساغرچی
2)واحد سیف
3)اکبر عندلیبی
هر سه اهل همدان می نمایند آنها را چشم بسته وطناب پیچ شده به داخل پادگان عراق در شهر جلولا منتقل کرده ودر محلی که پشتیبانی موقت فرقه بود مورد شکنجه وفشار شدید قرار دادند تا هرگونه اعترافی را به پذیرند خود شاهد بودم که این سه نفر را به نقطه ای رساندند که قبول نمودند در قبال زنده ماندنشان به خبرنگاران اعلام کنند از طرف رژیم ایران جهت تسخیر مقر های فرقه در عمق خاک عراق ماموریت داشتند.
با چشمان خود دیدم دیدم که این سه نفر توسط فردی به نام حسین خرسند در حضور اعضای شورا به نام های منوچهر هزار خانی ،فریبا هشترودی،حسین نقدی،محمد رضا روحانی،جلال گنجه ای ،مهدی سامع و… در همان محل اسارت اولیه با شکنجه شدید مجبور به قبول مصاحبه شدند حال این بیچارگان اسیر آن مصاحبه وموضع گیری اولیه هستند وفرقه نیز تا سالها وهم اکنون هم از آنان به عنوان سند ومدرک استفاده می نماید.
آن سه نفر با قبول سناریو خلاف میل خود مجبور به ماندن در فرقه و تلف عمر می باشند در پروسه اخیر با توجه به اوج گیری افشای کرد کشی فرقه توسط جدا شدگان ،فرقه مجددا همین نفرات را به صحنه آورده واز زبان آنان متن های دفاعی مورد خواست خود منتشر کرده این در حالی است که چهره ی پوشالی وضد بشری شورا در پشت این قضایا بخوبی نمایان است.
برای اثبات این اجبار در سناریو سازی در خصوص این سه نفر در یک پروسه ی از نشست های انقلاب درونی (با کد زیر مینیمم ) در محلی به نام یو احمد واقف در اسارتگاه اشرف در آن نشست هر سه نفر به اتفاق اعلام کردند گویا سالیان در تناقض بوده اند که سازمان آنها را مجبور به این کار کرد وباعث خراب شدن تمام پل های پشت سرشان به سمت زندگی شده.
 
خروج از نسخه موبایل