پنجره‎ای که گـِل گرفته شد

پنجره‎ای که گـِل گرفته شد


ایران دیدبان
مباحثات مربوط به موضوع فعالیت‎های هسته‎ای ایران، پنجره‎ای بود که بقایای رجوی می‎کوشیدند تا با شانتاژهای پیرامونی، از آن برای خود معبر ورود، سکوی پرش و فرصت بقاء بسازند.
اجلاس اخیر شورای حکام در حالی که حدود 50 تن از اعضای مجاهدین، جست و خیزکنان، به آخرین دست و پا زدن‎ها در مقابل ساختمان آژانس انرژی اتمی مشغول بودند، برگزار شد و موضوع هسته‎ای ایران را از حالت اضطراری خارج و به سمت خارج شدن کلی از دستور ِ کار آژانس هدایت نمود.
در حالی این اتفاق افتاد که بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایران و نشست پیشین شورای حکام، بقایای رجوی تلاش گسترده‎ای برای کار کردن بر روی تضادها و بهره برداری از آن به‎عمل آوردند. و در این میان، امیدهای زیادی به کسب فرصت جهت ادامۀ حیات تشکیلاتی خود بسته بودند که به این ترتیب پنجرۀ سوءاستفاده‎گری و هجوم کرکس‎وار آنها به نعش متعفن اتهامات صهیونیستی، گـِل گرفته شد.
شاید اگر 20 سال پیش چنین امکانی در جامعۀ بین‎المللی وجود می‎داشت، باند رجوی می‎توانست به بهترین نحو از آن بهره‎برداری کند، کما اینکه در میان جنگ عراق علیه ایران چنین کاری را انجام داد و تا آنجا که می‎توانست با سرمایه‎گذاری بر روی خون و جان و مال مردم ایران، از امکانات و مواهب غربی و کشورهای حامی صدام بهره برد. اما امروز پس از 20 سال همان کشورها که روزی دست آنها را در دست صدام گذاشتند و برای آنها عقد اخوت خواندند، دریافته‎اند که نمی‎بایست بیشتر از این به این دار و دستۀ خائن اجازۀ سوءاستفاده از شکاف‎های سیاسی و بین‎المللی را داد.
به عبارت واضح‎تر مجاهدین نمی‎توانند با گره زدن سرنوشت خود به مسایل بین‎المللی، فرصت بقاء بخرند. و هر روز به تحقق این واقعیت نزدیک‎تر می‎شوند که سرنوشت آنها با صدام گره خورده و راهی جز محاکمه و حذف شدن از صحنه (همچون صدام) ندارند.
 
خروج از نسخه موبایل