شورا حیاط خلوت مجاهدین

شورا حیاط خلوت مجاهدین
سایت پرونده سیاه
نقض حقوق ها:
رجوی فراخور عملکرد متناقض ودوگانه فرقه تروریستی مجاهدین در تضاد با شعار حقوق بشر ودموکراسی شورا را به مثابه حیاط خلوتی جهت پوشش دادن به راندمان منفی فرقه اش بنیاد گذاشت.
طرح شورا جهت سرکوب در درون تشکیلات :
الف_شورا در سال های حضور نیرو ها در کردستان عراق از آنجایی که اغلب تیم های اعزام به ترور در داخل کشور لو رفته ومتلاشی می شدند به فکر چاره افتاد، لذا شورا تعدادی از اعضای خود را به منطقه فرستاد ودر یک اقدام استثنایی استراتژی نفوذ را متوقف وتمامی نیرو های بدنه تشکیلات را با کد تشکیلاتی رفع ابهام یا رفع شک زندانی کرد از طریق امنیت واطلاعات دست به بازجویی جمعی کادر های فرقه زد. در این پروژه سازمان اعضای خود را مجبور به اعتراف های غیر واقعی نمود ودر همین سر فصل خط جاسوسی افراد از همدیگر برای رجوی تصویب شد شورا در این مقطع تعداد زیادی را به عنوان افراد مشکوک خلع رده کرد وسپس آنها را زندانی نمود از آن تاریخ این طیف از افراد مستمرا زیر فشار وتحت چک های امنیتی پروسه ای قرار داشتند.
ب_ بعد از قفل شدن ارتش وسیستم نظامی فرقه رجوی (بعد از اتمام جنگ ایران وعراق) شورا در یک اقدام اورژانسی طرح تعرض های مرزی برای حفظ نیرو در سال 1371راعملی کرد ، پشت تمام امکانات وتجهیزات وتبلیغات عملیات های تروریستی در این پروسه شورا بودازجمله:
1_تهیه قرص ها ،داروها، غذا های تقویتی ودوپینگی برای اعضای تیم های اعزامی و از حالت عادی خارج کردن آنها وسپس تهیه کردن قرص های سیانور برای کشتن همین افراد.
2_تهیه اقلام دید در شب وجهت یابی و اقلام ارتباطی که همه ی آنها ویژه وخاص بودند وطبق اطلاعات درون سازمانی در این رابطه سازمان از کانال شورا با توجه به تحریم عراق تحت نام های مستعار از پول نفت عراق این اقلام را مشترکا برای خود وصدام از کمپانی های خارجی خرید می شده.
3_تبلیغات انحرافی در اروپا ومظلوم نمایی برای پوشش دادن به استراتژی ترور وخرابکاری های مشترک با استخبارات صدام در مرز وعمق خاک ایران.
ج)بعد از این که استراتژی فوق به گل نشست (عده ای از تیم های ترور از ینکه مجالی بدست آورده بودند از مرز ها از دست رجوی فرار می کردند) شورا مجددا تشکیل جلسه داد وبا ترفند نفوذی زدایی طرح سرکوب وشکنجه افراد ناراضی را تصویب کرد از بهمن سال 73تا خرداد 74بیش از 600 عضو ناراضی درمحلی بنام اسکان در شرق اسارتگاه اشرف زندانی و تحت فشار روحی وجسمی وشکنجه قرار گرفتند در نتیجه تعدادزیادی آسیب های جدی دیدند از جمله دو نفر بنام های 1-پرویز احمدی2_ قربان ترابی زیر شکنجه جان باختند.
د) شورا وقتی دید تقابل وتقاضای ترک عراق از سوی اعضا در سال76 زیاد شد ترفند ونقض حقوق دیگری را به شکل غیر انسانی جاری نمود ، همانگونه که همه ی جدا شدگان از این فرقه اشراف دارند شورا پیامی به نام مسئول شورا صادر وعنوان کرد هر کس می خواهد از فرقه خارج شود نام نویسی کند از این طریق لیست ناراضیان را تهیه کرد ودر مرحله اول تعداد حدودا 70 عضو را به بهانه اعزام به اروپا فریب داد واز آنها متن نفوذی بودن را اخذ نمود،چون گفته بود جدایی ممنوع برای افراد این ترفند را آورد که صرفا با اعلام نفوذی بودن می شود مشروعیت اعزام افراد را به خارج پذیرفت.بدین ترتیب شورا آنها را مستقیم به مرز ایران برد وهمه را رها نمود ونه به اروپا سپس از طریق رادیو وتلویزیون خود برای آنان تاریخچه وپروسه عملیات های زیاد پخش نمود تا بدست رژیم اعدام شوند.
 

خروج از نسخه موبایل