اعتراف جدید خانم رجوی

اعتراف جدید خانم رجوی
جواد فیروزمند، بيستم ژانويه
داشتم بخشی از فیلم تظاهرات مجاهدین در پارک لافایت واشینگتن را تماشا میکردم. چهره ها درهم شکسته و تکراری بودند. کنگره چی ها هم دست کمی از اونها نداشتند. تلاش شده بود که نقش خاخام یهودی نیز در این فیلم برجسته شود و اون آقای امنیت سابق آمریکایی و بقیه دوستانشان که دیگر همه میدانند… از این داستان مفصل ترش را!!!
خانم رجوی برای این تظاهرات که بقول خودشان میگویند تظاهرات هزاران نفره است و ما نیز باید آن را باور کنیم ،در پیامی ذکر نموده اند؛
“ليست تروريستي و فشار بر مقاومت ايران راه بند استقرار آزادي ومانع بروز توانمنديهاي اين مقاومت است و اين آن چيزي است كه ما تا بحال بار ها و بارها آن را تكرار كرديم.
این پاراگراف جدید ترین التماس و استغاثه آقا و خانم رجوی از غربی هاست.آن هم در برابر کاخ سفید!.
جالب است بپرسم منظور خانم رجوی کدام توانمندی است که در 25 سال گذشته و تا کنون نتوانسته اید آن را بروز بدهید ؟البته آنموقع شما میلیشیا بودید و این قسمت را آقای رجوی بیشتر اشراف دارند!!!
شما که تا کنون هر چه در توان داشتید بر سر مردم ایران بلا نازل کردید.پس دیگر چه گلی مانده است که میخواهید برسر مردم ایران بزنید؟
در شرایط فعلی که سازمان مجاهدین و انصار شورایی آن در نشیب فروپاشی و زوال قرار گرفته اند حرف حق را بهتر از پیش در جملاتتان میتوان یافت!
کلماتی مانند فشار ، راه بند استقرار آزادی و مانع بروز توانمندی حکایت از استیصال و در هم شکستگی استراتژی مجاهدین در برابر جبر زمانه و آگاه شدن هر چه بیشتر جوامع بین المللی نسبت به چهره واقعی و تروریستی فرقه شما است.
باید خاطر نشان کنم که چهره در هم شکسته وبیمار گونه خانم رجوی در حین قرائت چنین پاراگرافی حاکی از ناتوانی مطلق چهره سازمان مجاهدین در پیشبرد شانتاژهای فکری و خطی در مجامع خارجی باز خریداری شده است.
جالب توجه است که تکرار مکررات بارها و بارهای خانم رجوی،آن هم با التماس و عجز در رابطه با لیست تروریستی نیز از نوع خود کاملا جدید بود.و این نیز مهر پایانی بر درماندگی و عقب افتادگی سیاست چاکر منشی آنها به نیروهای بیگانه است.
حال که به اینجا رسید بهتر است بدانید که اربابان آمریکایی شما را راه بند استقرار آزادی در ایران میدانند.و این را بکرات در محافل و گروه های استراتژیست خود اذعان نموده اند.
بهتر است که از خواب غفلت بیدار شده و خود را بیش از پیش بازیچه دست های معامله گر این و آن قرار ندهید.
و باز بهتر است بدانید که تمامی تصمیمات راجع به سوابق و آینده درخشان شما در همان کاخ سفید گرفته شده است. ببر های کاغذی دیروز ،یار غار و دوستان نیروزای امروزی شما ، شما را نیز به مصرف نهایی خواهند رسانید و نگران این نباشید.و دور نیست روزی که دیگر روز نیست!
خانم رجوی ،اما تنها نکته ای که میتوانم در آن جسارت شما را تحسین کنم پریشان گویی جلوه های بزرگ آرزوهای بر باد رفته شما و آقای رجوی و دوستان شورایی تان است.زیرا که شما هنوز بر این تخیلید که مردم ایرانی در قربانی کردن بیشتر آنها وجود دارد.مردم ایران به سوابق مشعشع مهر تابان خود با برادر صدام حسین به اندازه کافی اشراف پیدا کرده اند و نیازی به دلسوزی خیانت پیشه گان ندارند.و همگی یکصدا میگویند گرچه این اشک تمساح است که می بارد.
خانم رجوی و دوستان شورایی ایشان ،بهتر است که آب را گل نکنید.یعنی بیشتر از این گل نکنید!بجای توهم گرایی به اصول گرایی روی آورده و در پیشگاه همان خلق قهرمانی که بارها و بارها آقای رجوی در معیت شما اذعان کرده اندچه خلق قهرمانی؟ سر فرود آورده و از عرش کبیر خود ساخته به واقعیت های موجود در جامعه ایران تن دهید.شما خود بهتر از هر کسی میدانید که وقتی حتی یک نفر جدید به همان خلق موجود در آمریکا که برایتان تظاهرات کرده اند اضافه نشده ،در بین مردم ایران نیز به فراموشی تاریخی سپرده شده اید.
من در مطلب قبلی تعدادی سئوال واقعی در برابر شما و سازمانتان قرار دادم. شما اگر به آزادی و دموکراسی واقعی معتقد باشید ،مطلب مرا در سایت خود آورده و به آن پاسخ خواهید داد!سئوالات من بخشی از سئوالات همان مردمی است نامش را می آورید و رسم اش را پشت گوش می اندازید.
من در همان مطلب قید کردم که حاضرم مجددا با شما بوده و همه چیزم را در اختیارتان قرار دهم مشروط به اینکه از پاسخگویی به سئوالات نگریزید.
آیا در برابر این همه جرات!که درتهدید این وآن بخرج میدهید، چنین جرات تاریخی را ندارید؟تا ببینیم چه بشود!
2006/01/19
فرانسه

خروج از نسخه موبایل