فحاشی به دلیل سوختن

فحاشی به دلیل سوختن
گفته می شود که برای شناخت فرهنگ و ادب هر مرام و مسلک و گروه و دسته ای به تربیت شدگان و نوشته های آنان رجوع کنید؛ چرا که با مراجعه به این دو نمونه ،می توان به ریشه ی فرهنگی آنان و عمل کردهای ناشی از آن پی برد. اگر در مراودات و نوشته ها ادب و احترام گذاری به هم کیش ها و غیر هم کیش هارا مشاهده کردیدد، نتیجه می گیرید که فرهنگ دموکراسی و اصل حقوق متقابل رعایت شده، چون آن قدر ظرفیت دارند که حتی به غیر هم فکران و منتقدان خود احترام بگذارند. بنابراین حتماً در میان خود و در روابط درونی اشان هم چنین ارزش گذاری وجود دارد؛ اما، اگر خلاف این موضوع را دیدید، بالطبع عکس آن نتیجه را خواهید گرفت؛ یعنی، عدم رعایت حقوق متقابل در میان اعضا و نداشتن ظرفیت که ثمره ی خودخواهی و استبداد حاکم بر آن مرام ،گروه و دسته است.
با این مقدمه سری به سایت ایران افشاگر فرقه ی رجوی بزنید، هر چند بی ادبی و فحاشی گری که فرهنگ غالب فرقه است را همگان شنیده اند، اما پیشنهاد می شود، حتماً به این سایت سری بزنند تا روش تربیت شدگان مکتب رجوی راببینند!!.
هر مقاله ای را که کلیک کنید چه نویسنده زن باشد و چه مرد از ابتدا تا انتها ی کلامش سرشار از کلمات لات و اوباش های خیابانی است که باید از این بابت به رهبر فرقه تبریک گفت که خوب توانسته با تمسک به اندیشه ی التقاط گونه و مخلوط مارکسیسم و به قول خودش اسلام ،جنبش و جهش فرهنگی اشاعه و به کارگیری لغات وزین و لایق اراذل ،را به وجود آورد. فرقه ای که مقاله نویس آن می خواهد با زبان منطقی و فارسی دری ( به قول خودش) حرف بزند و روی هر چه هتک کننده ی حرمت کلام و ادب را سفید کند و به مسخره ی منطق می پردازد ، تکلیف خود را با تربیت و ادب اجتماعی ، سیاسی و… روشن کرده است.
باید به آن هاگفت: این همه دهان درگی را به خرج می دهید تا مثلاًازغرق شدن در مرداب و لجن زاری که در آن فرو رفته اید ، جلوگیری کنید!! آیا کورید و نمی بینید چشمان زیادی نظاره گر گفته هایتان و اعمال نشأت گرفته از آن می باشند؟! شما که با این طریقه نوشتاری خود را به لجن زار کشاندید و نامتان را علاوه بر قرار گرفتن در لیست های تروریستی دنیا ، به لحاظ ادب و تربیت نیز در نوشتار،درلیست هتاکان و بی ادبان قراردادید!. مریم- که این همه به مد رنگ و لباسش درمعاشرت ها بها می دهد- به جای سرکشی کردن مدام به این خیاط و آن خیاط برای دادن طرح لباس و دیدن ژورنال های مختلف،باید سری به سایت مربوط خود بزند تا شاید متوجه شود به جای پاسخ گویی به اعمال ننگین افشا شده ی خود، مشغول افشای چهره ی زشت و کریه و قلم فحّاش گر تربیت شدگان فرهنگ حاکم بر فرقه هستند و اگر پاسخی برای افشاگری ها دارند با زبان ادب، بگویند.با این کلمات که نشان گر شخصیت واقعی شماست ، خوانندگان بهتر می توانند شعارهای فرقه را بازنگری کنند و به اثبات ادعاهای بریده ها و منتقدان فرقه حکم کنند. خداوند دشمنانش را احمق و ابتر قرار داده و فرقه ی رجوی نمونه ی گویای این اصل است.
بنابراین به خانم ها و آقایان شیرزن و کوه مرد!!!! توصیه می شود به جای بزرگ داشت فلان شاعر و نویسنده کمی به ادبیات اجتماعی آنان توجه نمایند، شاید بویی از تربیت به مشام شان برسد. اما این هتاکی ها از سر سوختن است و سوختن. پس بسوزید و هر چه می خواهید فحش بدهید.
 

خروج از نسخه موبایل