مجاهدین خلق تهدیدی علیه ملت عراق

مجاهدین خلق تهدیدی علیه ملت عراق
حسن الزاملی/ صوت‎العراق
آنچه برای ما عراقی‎ها در درجۀ اول اهمیت قرار دارد منافع ملت‎مان است و نباید به این سو و آن سو متمایل شویم. تجربه‎های گذشته و حال ثابت می‎كند كه سازمان مجاهدین خلق همچون تیر و شمشیری است كه در دست نیروهای اشغالگر علیه ملت مظلوم عراق قرار دارد. ما سنگدلی و قساوت این سازمان تروریست مزدور را در انتفاضۀ ملت عراق در سال 1991 شاهد بودیم. اعضای این سازمان از پیشگامان سركوب ملت ما بودند. مسؤولین بلندپایۀ عراق روی این سازمان حساب ویژه‎ای باز كرده بودند. مجاهدین جایگاه استراتژیك امنیتی و اطلاعاتی پیدا کرده بودند.
بعد از سقوط صدام و گروه او، بخش عمدۀ سران این سازمان به كشورهای اروپایی فرار كردند، اما در حال حاضر افراد این گروه عملیات‎های تروریستی داخل عراق را برنامه‎ریزی می‎كنند و از آن حمایت لجستیكی و مالی می‎كنند.
سازمان مجاهدین خلق بار سنگینی بر دوش ملت عراق است. سازمان مجاهدین كه در حفاظت كامل تانك‎های امریكایی در داخل اردوگاه نظامی اشرف و خاك پاك عراق مستقر هستند، دستورات خود را مستقیماً از ارتش امریكا می‎گیرند. رهبران و مسؤولان آن با سران عشایر سنی كه معتقد به روند سیاسی كنونی نیستند هماهنگی عملی دارند. اردوگاه این سازمان به كارگاه آماده  ‎سازی خودروهای بمب‎گذاری شده تبدیل گردیده و از این مركز برای هدف‎گیری مساجد، حسینیه‎ ها، مهدهای كودك، بیمارستان‎ها، مدارس و بازارهای مردمی استفاده می‎شود.
لذا از دولت عراق، مجمع ملی و گروه‎ها و جنبش‎های سیاسی خواستاریم موضع قاطع و عاجلی را در خصوص اخراج این سازمان تروریست و مزدور، از خاك عراق اتخاذ كنند. زیرا كشورمان به ‎اندازۀ كافی از این سازمان زخم خورده است و ما نمی‎توانیم شاهد تخریب و اعمال تروریستی بیشتر از این باشیم. ما در كشورمان آزاد هستیم. معامله و مجامله بر سر خون پاك ملت عراق و ثروت آن كافی است.
ای مردم عراق، صدایتان را در رد همۀ توطئه ‎ها كه امروزه بر ما روشن شده است، بلند كنید. هیچ‎كس حق ندارد به عزت و كرامت ما خدشه وارد كند و آیندۀ كشور ما باید در دست خودمان باشد. ثروت عراق امروز مثل غنیمتی در دست احزاب و سازمان‎ها است و برخی، خون پاك مردم عراق را با كم‎ترین بهاء قربانی اهداف سیاسی خود می‎كنند و با ریختن آن به امتیازهای سیاسی دست پیدا می‎كنند.
 

خروج از نسخه موبایل