دیو چو بیرون رود، فرشته درآید

دیو چو بیرون رود، فرشته درآید
سایت : پرونده سیاه
16/اسفند/1384
در ادامه اشغال عراق، گویا امریکاییان دچار تروریست زدگی شده اند وبرای رهایی از قلعه اشرف وجدایی از فرقه درخواست جانشین و مرخصی کرده اند، بالاخره طلایه داران بوش وجلوداران خانم رایس، به هر دری زدند وهر ترفندی را بکار بردند، ولی از مکر وفریب مسعود ومریم رجوی سر در نیاوردند، تا اینکه مجبور به فرار شدند، بقول رجوی کشش مبارزه وذوب شدن در فرقه را نداشتند وعاقبت بریدند و به اضداد پیوستند.
اخیراً خبر اعزام نیروهای بلغاری به عراق واستقرارشان در قرار گاه اشرف را شنیدیم، در همین راستا نکته ونظرات بسیار بود، ولی در مجموع این تغییر وتحول برای رجوی خوشایند نبود، زیرا برای سوء استفاده سیاسی،فریب، جذب وپذیرش امریکاییان در تشکیلات فرقه متحمل هزینه های هنگفت شده است، در رابطه با سازگاری با امپریالیزم امریکا ، نوکری صهیونیسم اسراییل را هم به جان دل پذیرفته است، اکثر بچه های شورا به لقب خاخامی رسیده اند و امیدوارند که در کوشه وکنار تلاویو ویا کاخ سفید جای پایی پیدا کنند، ولی بر خلاف ادعاهای رجوی وخواب های پنبه دانه ای اش همه ی توطئه ها یشان از جاسوسی اتمی تا ایفای نقش دامن زدن به آشوب، نا امن کردن عراق وفتنه در منطقه نقش بر آب شده اند.
اکنون وقت آن رسیده که دیواز قلعه برود وایکاش فرشته درآید، تا هر چه زودتر قلعه رنج باران را با تمام زندان ها وسلول هایش با خاک یکسان کند واین لکه ننگ ونفرت را از خاک مظلوم عراق پاک نماید ، چرا که من وما از این زندان چند هکتاری اشرف خاطرات تلخ بی شمار داریم،درآنجا رجوی به ما درس خشونت ، ترور، برادر کشی، خیانت به میهن، کردکشی، وبیگانه پرستی آموخت، در اشرف بود که ما تروریست شدیم وبا گذراندن مراحل شستشوی مغزی گذشته را فراموش وبه وسیله وابزار واهرم تروریستی در دست رجوی تبدیل شدیم، عمرمان برباد رفت وسالها رجوی ما را از سرابی تا سراب دگر با پای برهنه دردشت سوزانی پوشیده از خار مغیلان به جلو راند، کور کورانه نسلی را به فنا ونابودی کشاند تا شاید چند صباحی به کینه توزی ها ادامه دهد وبه اهداف شیطانی خود برسد، به ایران ستیزی ومیهن فروشی اش ادامه دهد، حال امید واریم تا فرشتگان فریادرس برسند وقفل ها را بگسلند وزنجیر ها را پاره کنند وهزاران اسیر وگرفتار را از قید وبندهای رجوی ساخته برهانند.
روز بیست و دوم فوریه، ارسال نیروی نظامی بلغار به قرارگاه اشرف از طرف مجلس این کشور به تصویب رسید. این رای گیری در مجلس بلغارستان با 151 رای موافق در ماقبل 15 رای مخالف به تصویب رسید. اکنون انتظار می رود که این گروه نظامی تا پایان ماه مارس به قرارگاه اشرف اعزام و مسئولیت های خود را در این کمپ به عهده بگیرند.
بنا برگفته یک منبع نظامی در وزارت دفاع بلغارستان این گروه صرفا جهت بدست گرفتن انتظامات روزمره و داخلی قرارگاه اشرف به این منطقه اعزام گردیده و بعنوان پلیس نظامی داخلی مسائل روزمره صنفی و روابط داخلی قرارگاه اشرف را کنترل خواهند نمود. این نیروی پلیس نظامی بلغاری وظیفه اعمال قوانین و مقررات معمول کمپ های تحت الحفظ نظامی بر این قرارگاه را خواهد داشت. بنابرگفته منبع وزارت دفاع، این نیروی پلیس نظامی افراد داخل قرارگاه اشرف را بعنوان اشخاص منفرد تحت حفاظت ارتش مستقر در منطقه به رسمیت می شناسد و هیچ گونه تشکیلات یا سازماندهی داخلی ای را در این کمپ به رسمیت نخواهد شناخت.
نیروی نظامی ای که قرار است در قرارگاه اشرف مستقر گردد ماموریت اعمال قوانین مشخص داخل کمپ بر اساس قوانین بین المللی را داشته و در عین حال در مورد تروریست بودن تشکیلات سابقا مستقر در این قرارگاه کاملا توجیه شده است.
این نیرو تا پایان ماه مارس اعزام و مسئولیت های خود را بعهده خواهد گرفت. پیش بینی می شود که این ماموریت کمتر از یک سال به طول بیانجامد.
 

خروج از نسخه موبایل