اطلاعیه نظامی شماره دو سازمان مجاهدین خلق ایران

اطلاعیه نظامی شماره دو سازمان مجاهدین خلق ایران
حسن زبل، هفتم مارس
در پی فراخوان سازمان مجاهدین خلق به ده روزجشن چهارشنبه سوری و اعتراض, شعله های قیام مردمی در همه جای ایران زبانه کشیده است. توجه شما را به خبرهای واصله از ایران جلب میکنیم.
1- خبرهای واصله حاکی است که مردم ایران که زیر شدیدترین شکنجه ها قراردارند با شنیدن پیام و فراخوان سازمان مجاهدین تازه متوجه شدند که عید نزدیک است و همه برای این اقدام اعتراضی بسیج شدند. گزارشات متعددی به دست ما رسیده که حاکی از خرید وفروش مواد آتشزا توسط مردم میباشد که بیانگر میزان محبوبیت سازمان نزد مردم ایران است پیرمرد کبریت فروشی با تماس با سرپل های سازمان اعلام کرد که از صبح امروز هشتاد بسته کبریت فروخته است که همه خریدارها هم در مقابل این سئوال خبرنگار سازمان که برای چه کبریت میخرید اظهار داشته اند برای روشن کردن!
2- این فراخوان با استقبال دانش آموزان مواجه شده و دانش آموزان اقدام به شعارنویسی گسترده در مدارس نموده اند یکی از شعارها که روی تخته سیاه مدارس به چشم میخورد این است که دوازده روز به عید مانده که مدت پایان فراخوان را مشخص میکند
3- خبرهای رسیده از درون نظام حاکی است که رژیم جمهوری اسلامی طی یک عقب نشینی مفتضحانه برای مقابله با قیام دانش آموزان قصد دارد که همه مدارس کشور را در روز شروع عید به مدت سیزده روز تعطیل کند.اما دانش آموزان گفته اند که در تمام مدت عید در مدارس خواهند ماند.
4- یک هموطن مبارز درمورد سوال به نظر شما این هیزم های افروخته شده در چهارشنبه سوری چه نتایجی خواهد داد که تلفنی از او پرسیده شد جواب داد که نتیجه تک تک این هیزمها بدون شک و با ایقان ذغال شد ن است.
5- سازمان مجاهدین بار دیگر از همه هموطنان میخواهد با افروختن آتش موجبات ورود موکب ارتش آزادی را فراهم کنند و به طره هاتی که میگوید ارتش آزادیبخش قراربود مردم را نجات دهد چه شده که حالا باید مردم ارتش را به ایران بیاورند گوش ندهند.
6- سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از هر طریق ممکن برای رسیدن به قدرت تلاش میکند , از شلیک خمپاره گرفته تا برگزاری کنسرت مرضیه وخواندن ورقصیدن در اشرف و اقصی نقاط دنیا تا اعلام ده روز چهارشنبه سوری پس با برافروختن آتشی که البته دودش به چشم ما نرود ما را در این امر خطیر و سرنوشت ساز یاری کنید
بادرود به نیم سوز بزرگ مقاومت ایران خانم رییس جمهور بعد از این, مریم رجوی
وبادرود به رهبر خاص الخاص تمام سوزشده و پیشوای عقیدتی همه حاجی فیروزان جهان
سازمان مجاهدین خلق ایران شاخه چهارشنبه سوری

خروج از نسخه موبایل