راه حل مریم یا دوغ لیلی

راه حل مریم یا دوغ لیلی
پرونده سیاه، سیزدهم ژوئن
از طعم وتبلیغ دوغ لیلی بسیار شنیده ایم، همان پیرزنی که در بازار دوغ فروشان هیچگاه تبلیغات را فراموش نمی کرد، پیوسته از خودش تعریف و دوغ فروشان زمانه را به باد انتقاد وناسزا می گرفت.
حال حکایت راه حل مریم است، گویی لیلی ِ دوغ فروش یکه تاز میدان خیانت، لباس رزم پوشیده وعنان جعل بر سر کشیده بر مرکب سیاست و موکب جهالت سوار است، ره گم کرد وراه می سازد. غافل از اینکه از راه حل ناشدنی اش به بیراهه می رود.
ازتولد راه حل سوم مریم چند سالی می گذرد، برای عرضه وعمل به آن تبلیغات بسیار کرده وجار وجنجال بیشمار ی راه انداخته است، به هر جایی رفته برای اهالی آن دیار معجون سومش را به ارمغان برده ، راهی که مشروط ومحدود ودست نیافتنی است، بهتر است آن را ره ضلالت و ذلت، ایران ستیزی وخفت بنامیم، چون مریم رجوی با زبان بی زبانی از دشمنان ایران عاجزانه می خواهد تا مجاهدین وشورا را از لیست تروریستی بیرون بیاورند. در مقابل رجوی قول می دهد پیش قراول اشغالگران در تهاجم به خاک ایران باشد. کوری عصاکش کور دگر بود! اگر دشمنان ایران چشم بصیرت وگوش شنوا داشتند، موقعیت ایران را می دیدند وصدای مردمش را می شنیدند، وهرگز به حمله واشغال ایران نمی اندیشیدند، چه رسد به اینکه فریب تبلیغات صد من یک غاز رجوی را بخورند.
سیمای آزادی ارگان رسانه ای فرقه تروریستی رجوی (16 خرداد) به نقل از یک روزنامه امریکایی و از جانب بوش اعلام کرد که وی از رایس وزیر امور خارجه خود خواسته است تا برای مسئله ایران راه حل سومی انتخاب کند.
این روز ها رجوی به اندازه ای خود را به سر وکول بوش آویخته که تا لب بجنباند آنرا بر وفق مراد خود تعریف وتفسیر می کند، گویی تکیه کلام بوش هم راه حل سوم شده است، همانند رجوی که لیلی صفت از بام تا شام ملاقه بدست تغارِ دروغین اشرف را بهم میزند تا شاید چاره ساز فرار از بن بست ها شود. ولی می بینیم که به هر شکلی وارد می شود مکر وفریب هایش لو رفته ونقش بر آب می شود.
سیمای آزادی( خفقان فرقه ای) در ادامه این خبر به نقل از نماینده پارلمانی شورای ملی مقاومت در امریکا گفت:
تنها راه حل ممکن برای این مشکل راه حل سوم مریم رجوی مبنی بر تغییر دمکراتیک در ایران است. این راه تنها از به رسمیت شناختن سازمان مجاهدین خلق و مجاز شمردن رویارویی مجاهدین با جمهوری اسلامی ممکن می شود.
باید به قمر بانو، سیاره سرگردان بر گرد امپریالیم وصهیونیسم گفت: قبل از وارد شدن از لیست تروریستی ، یعنی زمانی که به تروریست بودن وکشتار مردم ایران وعراق افتخار ومباهات می کردید، تا دندان مسلح وغرق در حمایت های رنگارنگ صدام بودید، هیچ غلطی نکردید، حال چه شده که برای بیرون آمدن از لیست تروریستی عجله می کنی. رجوی باید در واپسین لحظات حیات ننگین سیاسی وتروریستی اش از هوس شیطانی وادامه خیانت به ایران دست بر دارد. چون سنگ بزرگ بر داشتن نشانه نزدن وحماقت است.
رجوی دوران بسا تلخ تری در پیش رو دارد که خروجش از لیست تروریست ها ویا باز یافت طرح ها وترفند های پوشالی او همچون راه حل سوم هیچ دردی از او علاج نمی کند، پیش بینی می شود که اگر روزی سازمان مجاهدین وشورا وهمدستانش از لیست تروریست ها خارج شوند، گره ای از مجموعه بحران های مهلکشان گشوده نمی شود، قادر نیستند دست از پا خطا کنند، ویقیناً از جهانیان می خواهد که دوباره او را در لیست تروریست ها جای دهند! چون رجوی به نرخ روز نان می خورد، دیروز برای هر عملیات خمپاره زنی وتروریستی هفته ها تبلیغ می کرد وامروز ماهها تلاش می کند تا گوشه ای از سوابق سیاه خود را از پاک کند. واگر روزی به تروریست ها جایزه نوبل بدهند، یقه درانی می کند وداد می زند هما نا سازمان مجاهدین وشورا مافوق تروریست های عالم هستند.
رجوی در اعترافی آشکار آمادگی خود را برای فعالیت مجدد واز سر گیری عملیات های تروریستی اعلام نموده است، وآن را مشروط به بیرون آمدن از لیست تروریستی دانسته است.
سیمای آزادی در ادامه این خبر با اشاره به آمادگی سازمان مجاهدین خلق برای رویارویی مسلحانه با جمهوری اسلامی به نقل از روزنامه امریکایی گفت:
آنها آماده جنگیدن علیه جمهوری اسلامی هستند ولی باید نامشان را از لیست گروه تروریستی خارج کنند.
با این لحن به نظر می رسد همه اصرار مجاهدین خلق برای بیرون آمدن از لیست گروههای تروریستی آغاز یک دوران و بحران دیگر تروریستی دیگر در ایران است.

خروج از نسخه موبایل