حامیان جنگ های بی پایان در کنگره

حامیان جنگ های بی پایان در کنگره
پاول شلدن فوت
18 سپتامبر 2005
در مقاله ی نخست باهمین عنوان مخالفت خویش را با دمکرات ها و جمهوری خواه های کنگره که از پیمان حمایت از آزادی ایران حمایت کرده اند ، اعلام کردم. اگر این پیمان تبدیل به قانون شود، مالیات دهندگان امریکایی میلیون ها دلار برای حمایت از گروه های ایرانی که ادعا می کنند دمکراسی گرایند، خواهند پرداخت.
نومحافظه کاران ( نوتروتسکیت ها) در کنگره ی امریکا از استفاده ی امریکا از نیروی نظامی و دیگر وسایل، برای تحمیل حکومت های کمونیست و انحصار طلب در جهان، تحت پوشش دمکراسی، حمایت می کنند. معاون رئیس جمهوری ریچارد چنی در مورد امکان انداختن بمب هسته ای در ایران بحث کرده است. هر ایرانی که از پرتاب بمب هسته ای توسط امریکا در ایران حمایت می کند باید به ایران بازگردانده شود تا از صادرات بمب های هسته ای دمکراسی پراکن امریکا در ایران نیز بهره مند شود!! معاون دیک چنی و اعضای شیطان صفت کنگره که از پیمان حمایت از آزادی ایران پشتیبانی می کنند نباید توسط هیچ ایرانی و هیچ شخصی در دنیا که دارای اندکی انصاف است ،حمایت شوند.
من به کمک ماهواره توانستم پوشش خبری شبکه ی مجاهدین از یکی از تظاهرات مجاهدین در نزدیکی سازمان ملل متحد درمورخ 14 سپتامبر 2005 را ببینم، توانستم تعداد بسیاری پرچم های سفیدو قرمز مجاهدین با نشان های کمونیستی را که توسط تظاهر کنندگان افراشته شده بود، ببینم. بسیاری از هواداران مجاهدین حتی ایرانی نبودند. چنان چه کنت تیمرمن در تصاویر ارسالی اش نشان داده است؛ مجاهدین به تعداد بسیاری از غیرایرانی های مقیم کشورهای دیگر پول داده بودند تا سفری مجانی به امریکا داشته باشند. اکنون که دیگر صدام حسین بر اریکه قدرت نیست، دیگر میلیون ها دلاری که از برنامه ی نفت در برابر غذای سازمان ملل به مجاهدین داده می شد نیز وجود ندارد. اکنون چه کسی به مجاهدین پول می رساند؟ هنوز حدود 4000 سرباز مجاهدین در کمپ اشرف عراق حضور دارند که باید حمایت شوند.
متأسفانه ،امریکایی هایی که اخبار بعد از ظهر تلویزیون را تماشا می کنند و یا روزنامه های محلی می خوانند احتمالاً نشان های کمونیستی پرچم های مجاهدین را که در آسمان نیویورک به اهتزاز درآمده بود ،ندیده اند.
خوشبختانه ،کنت تیمرمن عکس هایی از دو گروه تظاهرات کننده ( مجاهدین و سلطنت طلبان ) گرفته است و نام گروه های اعتراض کننده ی دیگر را که در مکان ها و زمان های دیگری در نزدیکی سازمان ملل اعتراض می کردند گزارش کرده است.
چنان چه کنت تیمرمن اشاره کرده ، نام مجاهدین خیلی به جا در فهرست سازمان های تروریستی امریکاست. چرا که سابقه ی طولانی از حملات تروریستی دارند، برای نمونه قتل امریکایی ها در ایران و حمله ی تروریستی در سال 1992 در امریکا… مبارزان مجاهدین همه ساله در سالگرد قتل امریکایی ها در کمپ اشرف عراق جشن گرفته اند!!
در عراق، حملات تروریستی مجاهدین و جنایات جنگی ان ها به شرح زیر است : آن ها عراقی ها را مجبور می کردند که در جاده باشند تاتانک های مجاهدین آن ها را زیر بگیرند و عراقی های بی گناه را بکشند.
رهبران مجاهد می خواستند همه ی گلوله هایشان را برای حمله به ایران ذخیره کنند، چرا مجاهدین باید به ایران حمله کنند؟ به این دلیل که در ایران تقریباً از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
بااین وجود ، برخلاف کنت تیمرمن، من سلطنت طلبان ایرانی را هم حقیر می شمارم. درتابستان 1979 من در تهران بودم. در آن هنگام شاه سابق درتلویزیون ایران توضیح داد که چرا همه ی احزاب سیاسی رااز میان برده و همه ی آن ها رابا یک حزب یعنی حزب رستاخیز جایگزین کرده است.
پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان رضاشاه را مجبور به تبعیدکردندو شاه را بر تخت نشاندند، شاه ایران به مردم قول داد که به آن ها شاهنشاهی قانونی شبیه به آن چه در انگلستان است ارائه بدهد. اما دروغ گفت؛ او به مردم ایران یک دولت تک حزبی ارائه کرد که دارای قدرت مطلق بود و درآن فساد غوغا می کرد.
من از سیستم تک حزبی حکومت ها در هیچ کجای دنیا پشتیبانی نمی کنم. نومحافظه کاران ( نوتروتسکیت ها) و اعضای امریکایی کنگره که ادعا می کنند مجاهدین و سلطنت طلبان دمکراسی گرا هستند همه دروغ گویانی بیش نیستند.
احمدی نژاد با رأی تعداد بسیاری از ایرانی ها رئیس جمهور شد. اما هرگز انتخاباتی برای انتخاب مریم رجوی وجود نداشته است.پس چرا رهبران مجاهدین باادعای این که وی رئیس جمهوری منتخب ایران است دروغ می گویند؟ هواداران مجاهدین در زمان گروگان گیری امریکایی ها در سفارت امریکا در تهران بسیار از خشونت ورزیدن نسبت به آن ها حمایت کردند. هنگامی که من در دانشگاه ایالت میشیگان دانشجوی دکترا بودم، درنشست های مجاهدین شرکت کردم. برخی از دانشجویان مجاهد، دانشگاه را به قصد تهران ترک کردند تا به هواداران مجاهد در گروگان گیری امریکایی ها کمک کنند.
سازمان مجاهدین خلق در 1965 برای براندازی شاه ایران از قدرت پایه گذاری شد. شاه ایران بیش تر رهبران اصلی مجاهدین به جز مسعود رجوی را دستگیر و اعدام کرد. مجاهدین مخالف همه ی حکومت های ایران است مگر دولتی انحصاری وکمونیست تحت الامر مسعود رجوی. حتی نیویورک تایمز درباره ی pol pot آینده ی ایران گزارش کرده است :
زمستان امسال در ایران، یعنی هنگامی که فوران دانشجویان و دیگران هنوز تنها یک رؤیا بود، اگر نام مجاهدین را می آوردی، آن هایی که می شناختندشان و گروه را به یاد می آوردند به مفهوم نشر دمکراسی توسط مجاهدین می خندیدند. درعوض می گفتند، رجوی ها، اگر به فرض محال هم شانس رهبری ایران را داشته باشند pol pot ایران خواهند شد.
الیزابت رابین فرقه ی رجوی مجله ی نیویورک تایمز ، 13 جولای 2003
نومحافظه کاران ( نوتروتسکیت ها) ودمکرات ها و جمهوری خواه های کنگره که از پیمان حمایت از آزادی ایران پشتیبانی می کنند امروز بدترین تروریست های جهان هستند. آن ها به انداختن بمب اتمی در ایران و تحمیل یک pol pot دیگر تهدید می کنند. Pol pot توانست تنها در حدود 25 تا 33 درصد از مردمش را به قتل برساند تا آن که حکومت کمونیست ویتنام ارتش خود را برای متوقف ساختن نسل شی کمونیست های pol pot فرستاد.
امریکا برای دمکراسی نیست که می خواهد ایران را بمباران کند و مجاهدین را تحمیل کند. در عوض مردم ایران می خواهند آزاد باشند تا اولاً نفت خود را به یورو بفروشند و از دلارهای امریکایی استفاده نکنند و دوماً در سال 2006 به جای استفاده از مبادلات نفتی درنیویورک مبادله ی نفت خود را آغاز کنند.
حقیقت این است که امروز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نسبت به آمریکا سرمایه داری و دمکراسی بیش تری حکم فرماست. امروز رهبران سیاسی امریکا درتلاش برای تحمیل حکومتی کمونیستی در ایران هستند ( درست مانند آن چه در 1959 در کوبا فیدل کاسترو جرج واشنگتن کوبا انجام دادند). امریکا این تهدیدات را علیه ایران اعمال می کند ( هشدارهایی علیه مردم دیگر کشورها که جرأت آزادی ندارند میدهد ) بیش ترامریکایی ها هنوز نمی دانند که چگونه نومحافظه کاران در احزاب دمکرات و جمهوری خواه درحال ویران ساختن امریکا هستند. آن ها نمی دانند که کشورهایی به غیر از عراق و ایران استفاده ی دلارهای امریکا و سرمایه گذاری در امریکا را متوقف خواهند ساخت. اگر افسردگی بزرگی و یا حمله ی تروریستی دیگری در امریکا پیش بیاید ، ابله های امریکایی یک گزینه خواهند داشت: فرهیخته شوند و نومحافظه کاران ( نوتروتسکیت ها ) دمکرات و جمهوری خواه را براندازند و یا به هر کشوری در دنیا که از نگه داشتن دلارهای امریکایی سر باز زد با بمب پاسخ دهند و انحصار طلبان دارای حمایت امریکایی را به عنوان رهبرانشان داشته باشند.
کتاب ارتش خصوصی صدام نوشته ان سینگلتون بهترین کتاب درباره ی مجاهدین است که در حال حاضر دردسترس است. متأسفانه هیچ ناشر امریکایی این کتاب را در امریکا منتشر نکرده است. شما باید به انگلستان سفارش کتاب را بدهید. مؤلف انگلیسی کتاب و شوهر ایرانی او حدود 20 سال را در سازمان مجاهدین خلق و کمپ اشرف گذرانده اند. در این کتاب نویسنده بحث گسترده ای درباره ی تکنیک های فرقه ای و چرایی دشوار بودن ترک سازمان ( فرقه ی رجوی ) حتی در انگلستان ارائه می دهد.
کتاب خاطرات یک شورشی نوشته ی مسعود بنی صدر در سایت amazon.com قابل دسترسی است. نویسنده ی ایرانی این کتاب نزدیک به 20 سال از عمرش را در سازمان سپری کرده است. او سیستم شستشوی مغزی و شکنجه ی اعضا در کمپ اشرف عراق را توصیف کرده است. برخلاف برخی از اعضای مجاهدین ، مسعود بنی صدر زیر شکنجه جان نسپرده است. پس از ترک سازمان ( فرقه ی رجوی) او کتاب قطوری نوشت و کاملاً چگونگی شیوه ی استخدام نیرو توسط سازمان و شستشوی مغزی و شکنجه ی آن ها را توضیح داد.
کتاب دیگر از اروند ابراهامیان است با عنوان مجاهدین ایران که در سایت amazon.com قابل دسترسی است.
این کتاب که از 1989 تا کنون تجدید چاپ نشده است ،شامل تحقیق پژوهشی یک پروفسور ایرانی – امریکایی است که با مسعود رجوی و دیگر رهبران سازمان مصاحبه کرده است.

خروج از نسخه موبایل