جلادان و شکنجه گران فرقه تروریستی رجوی

جلادان و شکنجه گران فرقه تروریستی رجوی
در لباس دفاع از حقوق سیاسی و مدنی!؟
امیر موثقی، سی ام مارس
باسلام خدمت همه عزیزان و با تبریک و تهنیت به مناسبت سال 1385 هجری شمسی امید وارم که در سال جدید هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باشد.
درست در روزگاری که فرقه تروریستی رجوی خود عامل اصلی زندان و شکنجه و اعدام های بسیاری از فرزندان ایران زمین بوده و هست با به راه انداختن خیمه شب بازی های مشمئز کننده در سیمای مبحوسین موسوم به (سیمای آزادی ) و با به صحنه آوردن بسیاری از جلادان و شکنجه گران از قبیل بهزاد صفاری و حسین ابریشمچی (بانام مستعار حسین ابر) و جلاد دیگری به نام پرویز کریمیان (با نام مستعار جهانگیر) که هرسه مزدور دربار رجوی از جنایت کار ترین و سر سپرده ترین جلادان دستگاه سر کوب و زندان و شکنجه رجوی بوده و هستند و ماهیت آنها بر همه اعضای نا راضی و منتقدین واضح و روشن میباشد، میخواهند سحر شعبده کنند.
بهزاد صفاری که امروز یکی از سخنگویان رجوی زندانی شده میباشد در یک شو مسخره که مقابل یک زن نشسته بود و توان صحبت و نگاه کردن به آن زن را که مجری برنامه بود نداشت و با دست پاچگی و اضطراب فراوان به سوالات مجری برنامه پاسخ میداد و مدعی بود که گزارش دیدبان حقوق بشر کذب و دورغ بوده و خودشان آنرا پس گرفتند و باید که از ساز مان تروریستی رجوی و خانم رئیس شورای ملی مقاومت عذر خواهی هم بکنند و مدعی شد که آن دوازده نفری که مورد سوال و جواب قرار گرفتند از مزدوران وزارت اطلاعات ایران بودند که با سازمان دید بان حقوق بشر گفتگو کردند و اصلا در درون مناسبات فرقه ای رجوی هیچیک از این اتهامات وجود ندارد در صورتی که خود همین شخص همواره یکی از زندانبانان فرقه تروریستی رجوی بوده که اعضای نا راضی به دستور مسئولین بالاتر از خودش زندانی میکرده و مورد ضرب و شتم قرار میداده است.
دوم اینکه دو فرد جنایتکار دیگر حسین ابریشم چی و پرویز کریمیان در یک شو مسخره و مشمئز کننده دیگر وارد صحنه شدند و دم از حق و حقوق سیاسی و مدنی ناراضیان در دوران پیا مبر میزدند که در آن دوران پیامبر با آنها چگونه رفتار میکرده است وبا استناد به آیه هایی از قرآن کریم به بررسی مشکلات دوران حضرت پیغمبر میپرداختند و اینکه حضرت در آن دوران چگونه و با چه شیوه هایی با مخالفین سیاسی و عقیدتی خودش بر خورد میکر دنند.
بله کسانی که خود شان را در جایگاه پیغمبر و امامان و معصومین مینشانند حال که رجوی در زندان هست و دیگر خودش توان گفتن این چرندیات را ندارد باید که شکنجه گران دستگاه سر کوب و اختناق حاکم بر مناسبات فرقه اودر برابر دوربین حاضر شوند و دم از اسلام و قرآن بزنند و مدعی بشوند که پیغمبر چگونه با مخالفین خود بر خورد میکرده و حق و حقوق آنهارا نمی گذاشته که از بین برود.
اما همین مدعیان از خدا بیخبر به این نکته اشاره نمی کنند که آیا پیغمبر و سایر امامان و معصو مین نفراتی را که مخالف سیاسی و عقیدتی او بودند را به دادگاه های جمعی میکشاند و آنها را محاکمه میکردند و بعد در برابر جمع میچرخاندند تا به او مشت و لگد بزنند و به او تف کنند و بعد هم به زندان درکمپهای خودش بیندازند و بعد هم به زندانهای کفار قریش تحویل میداد تا در آنجا بپوسند و از بین بروند یا اینکه آنها را آزاد میگذاشت تا بروند دنبال آنچه که از نظر خودشان درست است و نه آنچه که برایشان مشخص میکنند.
در هر صورت حال که فرقه تروریستی رجوی در بن بست کامل قرار دارد و از همه جهت منزوی شده است و حال که نیروهای آمریکایی کاملا آنها را خلع سلاح کردند و نیروهای بلغاری هم دارند مسولیت جدید خودشان را درکمپ اشرف به مورد اجرا میگذارند آمدند و با توسل به قرآن و پیغمبر و احادیث میخواهند که گذشته نگین خودشان را توجیه کنند اما غافل از اینکه هستند کسانی که نگذارند این خیمه شب بازی های مشمئز کننده قوام و دوام پیدا کند و مشت شما ازخدا بیخبران را با افشاگریهای فعال خودشان برای همه باز کنند. شمائی که سالیان سال در عراق تحت حاکمیت صدام حسین از هیچ جنایتی روی گردان نبودید وحال که عرصه را بر خود تنگ میبینید وارد یک چنین برنامه های مشمئز کننده میشوید و عنتر و منتر معرکه فرقه تروریستی رجوی شده اید و دست به دامان قرآن و احادیث، چرا به قرنها دور میروید. کمی بر گردید به عقب در سالهای 1370 هجری شمسی تا 1384هجری شمسی در عراق و عملکردها و جنایتهای فرقه ای خودتان را ببینید که چه کارها که با ناراضیان و منتقدین در درون تشکیلات پر از سر کوب و اختناق رجوی نکردید. بیائید این دورانها را برای دیگران بازگوئی کنید. البته اگر جرات و شهامت دادن این قبیل گزارشها را داشته باشید.

خروج از نسخه موبایل