8 آوریل روز بزرگداشت قربانیان ِ فرقه‎ی رجوی

8 آوریل روز بزرگداشت قربانیان ِ فرقه‎ی رجوی
سایت پرونده سیاه
قربانی،سر به نیست شدن،مرگ های مشکوک ،سانحه وتصادفات ساختگی،همه اش ترفند و ابزارهای برای از بین بردن انسانها در خدمت فرقه تروریستی رجوی بوده وهست.
در این تشکیلات مخوف سیستم ها طوری طراحی شده اند که از طرفی هر فرد برای به بند کشیدن خود قل وزنجیر مادی ومعنوی می سازد از طرفی هم هر لایه از آدم ها بلحاظ تشکیلاتی برای لایه دیگر نقشه وتوطئه جور می نماید که با چه مکانیزمی همدیگر را به فنا بکشانند تا در این وسط رهبری مجاهدین ادامه حیات دهد.
قبلا در همین سایت مطلبی تحت عنوان چه کسی مسئول جنایات در تشکیلات مجاهدین است؟ گفته بودیم که در سازمان هیچ سیستم وقانونی برای رسیدگی به وضعیت اعضاء وجود ندارد وهیچ آمار وحساب وکتابی مبنی بر وجود ولا وجود ویا بودن یا نبودن ومردن ویا زنده بودن افراد وجود ندارد وهیچ کس نمی داند سر نوشت و غیبت وسر به نیستی بغل دستی خود را تائید یا رد کند.
اضافه کردیم که دست فرقه برای رفع ورجوع نیستی ها ومخفی نمودن ها وسر به نیست کردن ها باز هست آنها هر موردی را با بهانه سکرت بودن ماموریت در سازمان ویا متغیر بودن ساختار نیرویی در اقصا نقاط جهان توجیه کرده اند وتاکنون هم پاسخگویی حتی یک مورد از جنایات خود نبوده است.
اینک به مناسبت روز قربانیان در فرقه مواردی از مرگ های مشکوک در مجاهدین یاد آوری می نمائیم.
نمونه هایی ازمرگهای مشکوک
الف- معصومه غیبی اهل تهران به دلیل تسلیم نشدن در قبال فشارهای رجوی مبنی بر ازدواج باب میل فرقه رجوی به عنصری که باند تعیین نموده بود توسط زنی بنام ماهرخ غفاریان شبانه بقتل رسید و بدون هیچ سرو صدایی او را خاک کردند اعلام هم نشد در جواب تناقض مسئله دارها گفته شد سکته کرد.
ب- فرزاد سیفی اهل مازندران از اسرای پیوستی گویا ساعت 12 شب در قسمتی بنام مرکز شماره 12 نگهبان بوده او حین گشت سری به داخل اطاق جنگ می کشد متوجه عمل نامشروع زن عضو شورای رهبری آن مرکز با مرد معاونش می شود طبق اظهارات همپستی وی آنها برای حفظ چهره خود در مقابل سطوح پایین فرقه نامبرده را توسط اوباش خود به قتل می رسانند كه آنهم بعد از لو رفتن بنام سکته ثبت شد.
ج- هما بشردوست همسر مردی بنام ثامر مهدوی بدلیل مقاومت در مقابل طلاق اجباری وقصد جدا شدن از فرقه در یک بنگال ( كانتینرهای كوچكی كه بمنظور زندان انفرادی از آنها استفاده می شد ) به آتش کشیده شد مرگ وقتل عمد او راهم حادثه ثبت کردند.
د- مسرت معین همسر مردی بنام احمد انتظار بخاطر اطلاع از قتل نسرین پارسیان مسئول پذیرش کل فرقه برای مدتی محکوم به روزه سکوت شد سپس وی را بقتل رساندند.
ه- محمد افتخاری به اتهام ارتباط با بیرون فرقه وگویا تماس با خارج ازمناسبات فرقه تحت عنوان خیانت به فرقه قربانی حادثه سازی کذایی شد.
و- میرفرهاد حسینیان از افراد هم بند رجوی در رژیم شاه وگویا ازهمراهان وی درزمان آموزش تروریستی درفلسطین بدلیل داشتن نقطه ضعف نزد نامبرده آنقدر اورا تحقیر تا مرز دیوانگی رسید و سپس وی را کشتند قتل او هم تحت عنوان لیز خوردن در حمام به ثبت رساندند
ی – حمزه رحیمی از اعضای کرد اهل ایلام غرب بخش ملکشاهی در سرفصل کرد کشی قصد فرار داشت که توسط استخبارات صدام دستگیر وبه مجاهدین تحویل می شود سپس او را آنقدر شکنجه می کنند تا زیر شکنجه مرد. مرگ وی را آسم ثبت کردند واو را در قبرستانی در حوالی کربلا ودر داخل مرده های عرب ها دفن نمودند.

خروج از نسخه موبایل