تیرهایی که به سنگ واقعیت خورد

تیرهایی که به سنگ واقعیت خورد
ایران‎دیدبان
پس از شکست اقدامات امریکا علیه ایران که دار و دسته‎ی رجوی خیلی به آن دلخوش کرده و سعی داشتند با وعده دادن در مورد اجلاس شورای امنیت، نیروهای مأیوس خود را سرپا نگهدارند و بعد ازشکست مفتضحانه‎ی تاکتیک امیدسازی بر سر ارجاع پرونده‎ی ایران از آژانس به شورای امنیت، اعضای باند رجوی اختیار از کف داده و شکست تاکتیک‎های فرصت طلبانه‎ی این گروه و بی‎اعتباری تلاش‎های چندین ساله برای خروج از لیست تروریستی با استفاده از بحران هسته‎ای را اعلام کرده و نسبت به روند غیرمطلوب سیاست‎های بین‎المللی برای باند رجوی شکو ِه و شکایت سر می‎دهند.
سرمقاله نویس نشریه‎ی مجاهد، خسته از عبث بودن مواضع و تکرار مکرر ِ نوشته‎هایی که هیچکس به آنها وقعی نمی‎نهد، ناامیدی و سرخوردگی خود را پنهان نداشته و چنین می‎نویسد:
« تعجب در این است كه دنیای امروز در تعامل با این رژیم ضد‌بشری، به گشایشهای دیپلوماتیك و تفاهم وگفتگوی انتقادی چشم می‌دوزد! تعجب دراین است كه جای قربانی و جلاد را عوض می‌كند و با زدن برچسب تروریستی به‌مقاومت مشروع مردم ایران، به فعالترین حامی تروریسم درجهان، عملاً اجاز می‌دهد كه به سركوبی و شكنجه و اعدام مخالفانی كه برای آزادی می‌جنگند و طرحهای اتمی این رژیم ضد‌بشری را افشا می‌كنند، دست بزند! ندانم‌كاری و رسوایی حتی به آن‌جا می‌كشد كه برسر حفظ این برچسب تروریستی و مشاركت در سركوب و محدود‌كردن مقاومت، در ازای محدود‌كردن طرحهای اتمی رژیم، به ننگین‌ترین مذاكره و معامله تاریخ مبادرت می‌كنند و بعدهم كه از رژیم آخوندی ركب می‌خورند و در عمل با ادامه و گسترش غنی‌سازی مواجه می‌شوند، بازهم این برچسب بی‌اعتبار و رسوا را حفظ می‌كنند و در حذف بلادرنگ آن، كه شایسته‌ترین جواب به شن‌ریزیها و ركب‌زدنها و مقاصد شوم فاشیسم مذهبی است تعلل می‌ورزند. » *
بدین ترتیب باند تبهکار رجوی رسماً اعلام می‎کند نمایشاتی که تحت عنوان افشاگری اتمی در امریکا و اروپا انجام داد، صرفاً یک تاکتیک برای خروج از لیست گروه‎های تروریستی و خریدن فرصت برای ادامه‎ی بقاء بوده است و از این که تیرش به سنگ خورده، جزع و فزع می‎کند. و اعلام می‎دارد که قرار دادن آنان در لیست گروه‎های تروریستی، نه تنها به ارتباط با ایران مربوط نمی‎شود، بلکه هم اکنون نیز (در اوج بحران ارتباط با ایران) حاضر به خارج ساختن نام این گروه بدنام از لیست گروه‎های تروریستی نمی‎باشند.
_________________________
* روزنامه مجاهد/ شماره‎ی 109/ سرمقاله ترجمه هیجده صفحه شن

خروج از نسخه موبایل