حق مشروع با اتکاء به بیگانه!

حق مشروع با اتکاء به بیگانه!
اکبر اکبری، چهارم ژوئن 2006
خانم مریم رجوی بار دیگر از زبان«وزیر خارجه دولت خیالیشان»آقای محمد محدثین اعلام کردند درخواست ما از آمريکا نه شامل اسلحه و مهمات مى‌شود و نه شامل پول، بلکه فقط مى‌خواهيم حق مشروع‌مان در مبارزه با استبداد به رسميت شناخته شود!!
این جمله عین گفته خانم رجوی و آقای محدثین از سازمان مجاهدین عراق میباشد که در روزنامه«وال ستریت ژورنال» درج شده است،و اصلا جای تعجب نیست که حق مشروع شان را ازآمریکا طلب میکنند زیرا درگذشته ازصاحبخانه شان که حکومت دیکتاتوری صدام بود مشروعیت میگرفتند و اکنون به دنبال مشروعیت و حق و حقوقشان از صاحبخانه جدیدشان«آمریکا»میباشند.خانم رجوی از زبان آقای محدثین افزودند ما از آمريكا نه پول ميخواهيم و نه سلاح!! خانم رجوی خیلی رند میباشید زیرا کسی که دنبال حق مشروعیتش از بیگانگان باشد دیگرپول و سلاح که زیر مجموعه آن مشروعیت کاذب میباشد.شما فکر نکنید که با دسته ای از نابینایان طرفید زیرا مردم شریف ایرانی و بخصوص اپوزیسیون داخل و خارج از کشور میهنمان نیک میدانند که حق مشروعیتی که شما بدنبال آن میدوید،زیرمجموعه آن پول و سلاح و در گذشته«سهمیه نفت عراق»را هم به دنبال داشته است و چیزی جز وابستگی و اتکاء به بیگانگان نمیباشد.این حق مشروعیتی که شما از بیگانگان میطلبید تنها و تنها در خور و شایسته شما میباشد زیرا با هرآنچه ایران و ایرانی است بیگانه اید،به دو دلیل مبرهن و مشخص
یکم:حتی یکی و یا دسته ای و یا شخصی از اپوزیسیون ایرانی داخل و خارج از کشور که با جمهوری اسلامی همراه نمیباشد نیز،چنین سیاستهای بیگانه پرستی و ضد میهنی به مانند شما نداشته و ندارند.چه در پهنه اجتماعی و یا در پهنه انرژی هسته ای ( درسطور پائینتر ستایش یکی از نمایندگان کنگره آمریکا را به خاطر جاسوسیهای شما بر علیه ایران و ایرانیان قابل تامل ودر عین حال بسیارمشمئز کننده میباشد،ملاحظه خواهید نمود(.
دوم:وزنه اصلی وتعیین کننده که رگهای حیاتی و زنده هر جامعه ای یعنی مردم میباشند بیش از دو دهه است که به شما و سیاستهای متکی بر بیگانگانتان یک نه بزرگ گفته اند و شما به جای خدمت و دلجوئی از مردم شریف و آزاده ایرانی،بیش از دو دهه است که در به در گرفتن حق مشروعیت ازبیگانگان میباشید و روسیاهی به زغال مانده است.
(هنوزفراموش نکرده ایم که درآموزشهای اولیه سازمان شما از بدو تاسیس،همواره بر این تاکید داشته که:یک چریک یا رزمنده به مانند ماهی است که بسترش آب و دریا میباشد«که دریا را به مردم و خلق تشبیه مینمودید و بدون مردم،رزمنده را مرده مینامیدید»اکنون شما را چه میشود که به جای آب ودریای پاکی و مشروعیت گرفتن از آن که همانا مردم شریف ایرانی میباشند پیوسته خود را حمایل دیوان و بیگانگان مینمائید(
حال جای سوآل از خانم رجوی است که:آیا درحرکات اعتراضی ایرانیان در داخل میهنمان در شهر های مختلف و منجمله اخیرا درآذربایجان،شما صدائی و یا شعاری از جانب مردم ایرانی نشنیده اید که از بیگانگان حق مشروعیتشان را و یا در خواستهایشان را طلب بنمایند؟؟ اگر شنیده اید و یا عکس ماهواره ایش را دارید لطفا صدایش را بلندتر نمائید تا ما و نماینده کنگره آمریکا آقای«براد شرمن»نیز بشنویم.شما که به قول خودتان و نوشتار روزنامه«وال ستريت جورنال» (22 می) مجاهدين براى جلب حمايت آمريکا مدعى‌اند که پيشترفته‌ترين شبکه اطلاعاتى را در داخل ايران و ناظر بر رهبرى ايران به وجود آورده‌اند و مى‌توانند دقيق‌ترين اطلاعات را از فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران به چنگ آورند!!؟
شما که مدعی همسایگی با بیت رهبری را دارید چرا خواسته های مردم شریف ایرانی را افشاء نمینمائید؟شاید چون بعد از زبان عربی به فرانسه تکلم مینمائید،پارسی و پارسیان را فراموش نموده اید؟ولی بدانید و آگاه باشید که مردم شریف و آزاده ایرانی حق و حقوق خودشان را نیز در ایران وبا اتکاء به خود برروی پای خود جستجو مینمایند و هرگز و هرگز از بیگانه مشروعیت خواسته هایشان را طلب نمینمایند.
اکنون دقت کنید درگفتارآقای«براد شرمن» نماينده حزب دموکرات از ايالت کاليفرنيا که مى‌گويد:اين تنها سازمانى است که اسم‌اش در ليست تروريست‌هاست اما بيشترين کمک را به آمريکا کرده و بيشترين خسارت را به دشمنان ما وارد آورده است. همين سازمان نقش مهمى داشت در دادن اطلاعات در مورد تأسيسات هسته‌اى نطنز. ما مى‌توانيم به طور روشن به آنها بفهمانيم که چه انتظارى از آنها داريم تا در عوض اسم‌شان را از فهرست تروريسم برداريم
همانطور که در بالا ذکر شد این گفتارآقای«براد شرمن»قابل تامل فراوان است و البته بسیار روشن که قسمت مشمئز کننده آن مربوط به سازمانی است که خودش را پیشتاز و یگانه آلترناتیو بلامنازع ایرانی میدانست،اما بیش از دو دهه است که سازمانی عراقی شده و جاسوسی بر علیه ایران و ایرانیان برایش افتخار و پیشتازی است در نزد بیگانگان،در این چهارخط دنیائی از وابستگی و سرسپردگی سازمان مجاهدین به بیگانگان خودنمائی میکند.سازمانی که بیشترین کمک را به آمریکا کرده استیا مجاهدین بیشترین خسارت را به دشمنان آمریکا وارد آورده است یا نقش مهم و برجسته در جاسوسی از تاسیسات نطنز به نفع آمریکادر مقابل این همه وابستگی و جاسوسی برای بیگانگان،آقای«براد شرمن»میگویندما باید به طور روشن به مجاهدین بفهمانیم که چه انتظارات دیگر و مهمتری را از آنها داریمشاید در مقابل اسمشان را از فهرست تروریسم برداریم
برای هر خواننده این جملات بسیار واضح و مبرهن است که سرسپردگی و اتکاء به بیگانه کاملا از زبان نماینده کنگره آمریکا آقای«براد شرمن»در مورد سازمان مجاهدین بیان شده است و این البته باعث افتخار خانم رجوی است چرا که استراتژیشان اتکاء بر بیگانگان است.
در زمان دیکتاتوری صدام حسین،آقای مسعود رجوی پیوسته در هر مناسبتی و ملاقاتی با صدام و فرزندان ناخلفش و یا ملاقات با ژنرال حبوش وزیر«وزارت اطلاعات و استخبارات عراق»یاد آور میشدخون ما و رزمندگان ما با مقاتلین«رزمندگان»عراقی در یک جبهه بر زمین ریخته شده و با یکدیگر گره خورده است و سرنوشتمان یکی است
باشد روزی که نماینده ای ازایالات متحده آمریکا مجددا از زبان آقا و خانم رجوی این گره خوردن خون مجاهدین با رزمندگان آمریکائی را در ملاقاتهائی که با فرماندهانی از پنتاگون داشته اند را افشاء نماید
بد نیست به خانم رجوی که پیوسته در کار و تدارک آتش افروزی وتشویق به حمله و هجوم بیگانگان به میهنمان ایران میباشند یاد آور شد که پیامبرصلح و رهائی حضرت مسیح گفته اندخوشا به حال آنانکه برای برقراری صلح در میان مردم کوشش میکنند،زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد
خانم رجوی شما فرزند چه میباشید؟

خروج از نسخه موبایل