اسیر اوهام

اسیر اوهام
مهدوی، سایت پرونده سیاه، هفتم ژوئن 2006
رجوی رهبر فرقه تروریستی مجاهدین در دوران حضور در عراق و حیات ارتش خصوصی صدام در تمامی نشست ها وجلسات جمع بندی نظامی براین نکته تکیه می کرد که گویا ارتش او از ارتش چندین کشور در منطقه از لحاظ تجهیزات وامکانات وآموزش قوی تر وکیفی تر است ،او یکی دیگر از اساسی ترین سرمایه های اوهامش را این گونه ابراز می کرد بعد از سرکوب وخاموش نمودن قیام در کردستان عراق در سال 91 میلادی معروف به کرد کشی وسرکوب شیعیان در جنوب وهم چنین کنترل امنیت بخشی از بغداد از زبان صدام و اعضای ستاد کل او می گفت آنها گفته اند که ارتش شما کاری را انجام داده که در معادلات کلاسیک معادل 50 در صد ارتش عراق بوده ، رجوی با فریاد وجو گرفتگی به این قدرت پوشالی که توانسته بود مردم بی دفاع ومظلوم عراق را سرکوب کند می بالید واحساس قدر قدرتی می نمود.
این اوهام از طرف رهبری و از بالا است اما بدنه تشکیلات واعضای حرفه ای که برای مدت مدیدی در یک فضای بسته پانسیون بوده وبلحاظ ذهنی واکسینه شده ودر معرض هیچ پارامتر واقعی نبوده لذا کوچکترین تغییر وتحول و تشریح مکانیزمی یک موضوع از جانب رجوی برای آنان امری خارق العاده ودست نیافتنی بوده وفکر می کردند رجوی غیب گو است ودر کلی گویی های سران فرقه او را امام زمان وحجت خدا بر روی زمین جا می زدند.
کم کم این تخیل پوشالی برای خودشان هم قابل باور شده ومثال آن مثال ملا نصر الدین شدند که گفته بود چند کوچه بالاتر آش می دهند وقتی دید همه می روند خودش هم با چند تا از دوستانش راه افتادند گفتند که نکند راست گفته باشیم.
بدنه تشکیلات فرقه دچار یک ویروس خطر ناکی بنام اوهام در بزرگ بینی رجوی شده بودند آنها با رویای مطلق بودن او دست به هر کاری می زدند فکر می کردند درست است مثلا ترور،قتل،جنایت وشکنجه را با آن برای خود مشروع وحل شده می دانستند ، آنها در داخل مناسبات براین باور بودند که تمامی طرح ها وترفند های صدام نشات گرفته از فکر رجوی است ورسم بود که می گفتند دولت عراق از فکر رجوی کپی گرفته شده وکمک می گیرد حتی براین اوهام بودند که صدام قبل از آمدن رجوی در حال فروپاشی بود رجوی با فکرش او را سر پا نمود این نکته عام شده بود ،این نکات برای این می گویم که اجزاء تشکیل دهنده آن ویروس اوهام در سطوح مجاهدین بوده وهست.
در یک کلام مجاهدین حول مقوله ای بنام اوهام که در رهبری سمبلیزه شده جمع شده وهمین سمبل تخیلات اینک با فرو ریختن باعث اسارت تمامی اعضای بدنه مجاهدین در عراق شده است.

خروج از نسخه موبایل