زنان ایران سرفرازند و خانم قجر سرافکنده

زنان ایران سرفرازند و خانم قجر سرافکنده
پس از آن همه ظلم ها و جنایت ها، ترورها ، دروغ پردازی های تبلیغاتی که فرقه ی بی حیثیت رجوی در حق ملت ایران و اعضای خود انجام داده ، اینک باب توهین به زنان ایرانی را باز کرده و به طور خاص این قشر عظیم را که سیلی خورده ی آنان هستند با جملات فتوشاپی مورد اهانت قرار دادند.
شیوه فتوشاپ کردن پلاکاردها و شعارها، سال هاست از سوی فرقه صورت می گیرد، اما تاکنون از آن برای جلوه دادن این موضوع که در فلان شهر فرقه طرفدار دارد و دست به فعالیت زدند، استفاده می شد که البته بارها هم از سوی جعل کنندگان افشا شده است و خیال پردازی های شان را مبنی بر داشتن حامی در ایران نقش بر آب کردند.
فرقه ی مدعی مسلمانی و طرفدار حقوق زنان که آن گونه اعضای زن را به اسارت کشیده و عاطفه و هویت واقعی شان را از ایشان گرفته در یک اقدام رذیلانه و توطئه آمیز و با شیوه ی نخ نما شده ی قدیمی خود نوشته ی عکسی را که خبرگزاری مهر از زنان با یک پلاکارد با این مطلب در سایت گذاشته
کس غنچه نهفته در برگ را نچیند از بی حجابی است اگر عمر گل کم استبه :
صیغه شیرین ترین لذتی است که نصیب زن مسلمان می شود ،

آن هم با زیرنویس نام مقدس فاطمه زهرا (س) تغییر داده است و خشم و غضب خود را از جامعه ی زنان ایرانی در نهایت درجه نشان داده، چرا که فرقه از سوی آنان مورد بی اعتنایی و طرد قرار گرفته!!
جعل کنندگان فرقه گویا با مریم قجر و زنان خود گم کرده ی طرفدارش روبرو بودند که از صیغه یکی بیرون می آید و با بی شرمی دست در دست دیگری می گذارد و در حضور اعضا و همسر خویش مهدی ابریشم چی با دیگری صیغه ی عقد جاری می کند!!!
مریم قجر که خود با آن به صیغه درآمدن و طلاق گرفتن و با برخوردهای که با آن شکل و شمایل با پارلمانترهای دست چندم اروپایی انجام داده و می دهد، شخصیت خود را به لجن کشیده و خود را از شخصیت حقیقی انسانی و زن بودن که خداوند و دین اسلام برای آن ارزش زیادی قائل است، تهی کرده و زنان اعضا را نیز چنین کرده، فکر نکرد با دستور دادن به چنین توهین آشکاری با آن سابقه ای که دارد اول از همه خود را زیر سئوال برده و بعد خشم بیش تر و دوچندان زنان ایرانی را بر می انگیزد؟! چرا نوشته را با زیرنویس نام زهرای اطهر (س) جعل کردید؟؟ پاسخ تنها این است که فرقه ی رجوی از اول هم حرمتی برای جنس زن خصوصاً زن ایرانی قائل نبوده و اعتقاد و باوری به دین و وابستگان دینی ندارد. پس چشم را بر روی همه ی ارزش ها بسته و دهان بی در و پیکر و هرزه گویش را باز می کند.
خانم قجر و خامان همراهش بدانند ایران نه اسارت گاه اشرف است که زنان آن مانند کلاف سردرگم و تهی از شخصیت باشند و نه حاضران در اورسوردواز و فرانسه که مانند عروسک خیمه شب بازی در دستان او بچرخند و بدون توجه به این که چه بر سرشان آمده! برایش کف بزنند، بلکه این جا ایران است و زنانش ضمن محکوم کردن این اهانت وقیحانه ، سرفرازانه به حجاب و عفت خود پای بند هستند و تره هم برای فرقه ی رجوی خورد نمی کنند و فرقه فقط خود را بی آبرو تر می کند و بس!
 
خروج از نسخه موبایل