تازه ‎ترین دجال‎گری مریم رجوی

تازه ‎ترین دجال‎گری مریم رجوی
ایران‎دیدبان
باند فریب‎کار رجوی در یک نمایش مبتذل، برای روحیه دادن به نیروهای درهم شکسته و مأیوس مستقر در اردوگاه اشرف، ترتیب یک تماس تلفنی از سوی مریم رجوی با این افراد را داد تا به اعضای تحت سانسور و ایزوله شده‎اش القاء کند که ظاهراً در فرانسه گشایشی برای بازداشت شدگان پیش آمده و از این طریق کمی به آنها امید تزریق کند.
باند رجوی که پس از جمع‎بندی گزارشات پروژه‎نویسی (مسایل نیروها نسبت به مواضع سازمان) به این نتیجه رسید که مهم‎ترین – و واقعی‎ترین – مسأله‎ی نیروها، درک علل تشبثات و آویختن مجاهدین به هر نیروی خارجی، یعنی نداشتن پایگاه مردمی در ایران است، تصمیم گرفت تا با شعبده‎سازی و هیپنوتیزم افراد، به آنها القاء کند که مهمانی‎ها و مجالسی که با عشایر وفادار به صدام و زرقاوی برگزار می‎کنند، در حقیقت حمایت مردم ایران است و آنها دچار توهم شده‎اند!
مریم رجوی که در دجال‎گری و شارلاتان بازی، شاگرد ممتاز مدرسه‎ی رجوی است، در این تماس به نیروها می‎گوید:
« اینكه 5 میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت 18 سال به بالای عراق اعلام كرده اند اتهام و نامگذاری تروریستی هیچ مشروعیت و اعتباری ندارد ، گویای بطلان این قبیل برچسب ها از سوی اكثریت قریب به اتفاق مردم ایران است.اكنون همگان به چشم می بینند كه دعاوی نداشتن پایگاه مردمی در داخل ایران برای مجاهدین و مقاومت ایران تا كجا مبتذل و بی پایه وآخوندساخته است.
شورای ملی مقاومت ایران سال گذشته گفت : امضای دو میلیون وهشتصد هزار عراقی در پای این بیانیه، به طریق اولی اثبات پایه‌های اجتماعی و مردمی مقاومت در داخل ایران است. »
بدین ترتیب معلوم می‎شود که اعلام آمار جعلی و اعداد و ارقام چندصد برابر شده از سوی دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین، برنامه‎ای طرح‎ریزی شده برای مصارف داخلی بوده است و باز هم بدنه‎ی تشکیلاتی، در گرداب یکی دیگر از فریب‎کاری‎های باند رجوی، برای تحمل اوضاع و جدا نشدن تحت فشار قرار گرفته است و تلاش می‎شود با جعلیاتی این‎چنین، باغ سبز و سرخ نشان آنها بدهند.
البته این بار مریم رجوی بدجوری به کاهدان زد، چرا که نیروها با کمی فکر کردن، این سؤال را مطرح خواهند کرد که بر فرض این آمار واقعی باشد! چه ربطی به مردم ایران دارد؟
در حقیقت این‎گونه دجال‎گری‎ها ترجمان درد اصلی و علاج ناپذیر مجاهدین که همانا ضدمردمی بودن و ضدایرانی بودن آنها است می‎باشد.

خروج از نسخه موبایل