جام جهاني 2006 آيينه تمام قد از شکست مجاهدين

جام جهاني 2006 آيينه تمام قد از شکست مجاهدين و نمادي از جدايي آنان از مردم ايران


میلاد آریایی
بازيهاي مقدماتي جام جهاني به پايان رسيد و16 تیم از 32 تیم برتر جهان به دوره بعدی بازیها راه پیدا کردند و بزرگترين رويداد ورزشي جهان ميرود تا در روزهای آینده قهرمان جام جهانی 2006 رامشخص کند.
از آنجا که تيم ملي ايران به عنوان یکی از4 تیم برتر آسیا به این دوره از بازيها راه یافته بود و حضور در جام جهانی 2006 آلمان بخودی خود یک پیروزی برای فوتبال ایران محسوب میشد ،سازمان مجاهدين به نيابت ازبيگانگانی که هرگز آوازه نام ايران و ايرانی را خوش نميدارند از مدت ها پيش در تلاش بي وقفه اي درصدد تضعيف روحيه تيم ايران برآمده وچون گذشته جدا از توده های مردم که خواهان پیروزی و پیشرفت تیم ملی بودند در یک حرکت کاملا سکتاریستی خواهان شکست تیم ملی شدند.
واقعیت این است که مردم ایران چه درداخل وچه درخارج کشورخواهان سربلندی تيم ملی ايران بودند ولی مجاهدین درست در زماني که در شهر فرانکفورت بيش از 20000 ايراني در استاديوم شهر و همچنين اطراف رودخانه ماين از تيم ايران طرفداري ميکردند در تظاهراتي که به همت يهوديان مقيم آلمان برگزار شده بود در زير پرچم اسراييل عليه تيم ملي ايران شعار دادند و زماني که اولين گل پرتقال به ثمر رسيد مزدوران فارسي زبان و بيگانه پرست ومست قدرت رسما و علنا پرچم اسراييل را به پرواز در آوردند.
آري اين است نتيجه بيش از 25 سال تلاش براي بيگانه پرستي و مزدورمنشي غير قابل وصف از جانب سازماني که خودش را تنها آلترناتيو در ايران ميداند ولي در واقعيت سياسی ايران اينگونه آلت دست مطامع قدرت پرستان جهان امروزميشود.
راستی مريم و مسعود رجوی برای ميليشيای سال1360که با شعار پيش بسوی جامعه بی طبقه توحيدی و مرگ بر امپرياليسم بر چوبه های دار بوسه زدند ، چه پاسخی داشته و خواهند داشت؟
شمايانی که بسياری را در قلعه اشرف با شعار هيهات من الذله سر کار گذاشته ولی در همان حال با از ما بهتران نرد عشق می بازيد وهرگونه ذلت وخواری را به جان ميخريد با چه رويی از عدالت و آزادی برای مردم ايران سخن ميگوييد ؟
بدانيد وآگاه باشيد که اين حقايق هرگز از آگاهان سیاسی و چشم مردم ايران که قدم به قدم در تعقيب اميال مزدورپروری شما خواهند بود ، پنهان نخواهد ماند.
بهر صورت اين واقعه تاریخی گذشت و سازمان مجاهدين نتوانست در بازيهاي جام جهاني آنگونه که خود ميخواست به تبليغات بپردازد ولی اين محصول بدست آمده عميقا حاصل تلاش جداشدگانی است که از چنبره ايدئولوژيکي و تشکيلاتي اين فرقه مذهبي جان سالم به در برده و در همايشي شکوهمند در کنار مردم محبوب خود از نمايندگاني که غرور ايرانيان را نمايندگي ميکردند طرفداري نمودند و توطئه هاي آنان را در سطحي وسيع وبا کمک مقامات مسئول در دولت آلمان ناکام گذاشتند.
درشرايطي که نماينده مجاهدين توسط رييس پليس فراخوانده شده تا با توصيه ها و موارد مشخص گوش شان را کشيده و حالي شان کنند که آلمان محلي براي خوش رقصي براي مقاصد سياسي شان نيست و در عمل به شکل توهین آمیزی از آنان تضمين کتبي گرفتند ، مجاهدين در سطح نيروهاي تشکيلاتي شان به يک باره اعلام کردند که فوتبال ايران را تحريم کرده اند!! و در حاليکه بر اساس اطلاع مقامات محلي بيش از8000 بليط براي بازيهاي 3 گانه ايران تهيه نموده و آنرا مجانا در اختيار هوادارانشان ميگذاشتند ازهر گونه حضوری در بازیها خوداري كردند.
این عقب نشینی مجاهدین تنها بخاطر هوشیاری مسئولین آلمانی بود که در جریان اهداف مجاهدین قرار گرفتند و جای تبریک برای همه جداشدگانی دارد که متحد و یک صدا در جهت خواست ملی مردم ایران که همانا حمایت و تشویق تیم ملی ایران بود حرکت کردند وتوانستد در این حرکت ملی نقشی تعیین کننده وکار ساز داشته باشند.
28.6.2006
خروج از نسخه موبایل