تظاهرات هراس آلود مجاهدين در 1 جولاي2006

تظاهرات هراس آلود مجاهدين در 1 جولاي2006
هادي شمس حائري
29.06.2006
سازمان مجاهدين در يک اقدام غير منتظره و به جهت دلگرمي دادن به خود، قصد دارد در روز اول جولاي 2006 اجتماعي در شهر پاريس اجتماعی بر پا سازد و رأي دادگاه پاريس، مبني برحق آزادي رفت و آمد محدود مريم رجوي در داخل خاک فرانسه ( و نه خارج فرانسه) آنهم با اجازه مقامات پليس که در واقع دستاوردي نيست را يک پيروزي جا بزند، مجاهدين از آنجا که پس از سرنگونی صدام حسين هيچ دستاورد با اهميت و چشمگيري در عرصه سياسي بدست نياورده اند که قابل عرضه باشد و از طرفی به خاطر قرار گرفتن در ليست گروه های تروريستی اتحاديه اروپا مي خواهند اين تغيير خفيف و بي ارزش را يک گشايش بزرگ جلوه دهند و از آن يک پيروزي (لابد پيروزي ايدئولوژيک) بسازند و بخورد خلق الله بدهند تا فشار باقي ماندن در ليست گروه های تروريسم را قدري تخفيف دهند.
مراسم اول جولاي در واقع به جاي روز 17 يوني که سالگرد دستگيري مريم رجوي است صورت مي گيرد.
پليس فرانسه در روز 17 يوني سال 2003به پايکاهاي تروريسم در پاريس و حومه يورش برد و مريم رجوي و 160 نفر از همکاران تروريست وي را بازداشت نمود و 8 ميليون دلار پول نقد که از کمد شخصي مريم رجوي کشف کرده بود را همراه خود برد. مريم رجوي پس از مدتي به قيد ضمانت، تا روز تشکيل دادگاه آزاد مي شود، با اين التزام که حق خروج از پاريس را ندارد.
بالاخره پس از سه سال، دادگاه استيناف به مريم رجوي و همراهان، اجازه رفت و آمد مي دهد آنهم با کسب اجازه از پليس، اما تمامي اتهامات از جمله اتهام تروريستي و پول شوئي و جعل اسناد تا تاريخ تشکيل دادگاه به قوت خود باقي مي ماند
فرقه مجاهدين در آن روزها براي پوشاندن جرم و جنايت خود، فرانسه را مقصر نشان داد و گفت که اين يورش حاصل يک معامله کثيف بين دولت فرانسه و جمهوري اسلامي است، استدلالي که هيچ پايه و اساسي نداشت اما وقتي دادگاه استيناف به منع تردد مريم رجوي رأي داد، فرقه سکوت اختيار کرد و روشن نکرد که چه اتفاقي رخ داده که اين معامله بهم خورد.
فرقه رجوي قصد داشت در روز 17 يوني به يورش پليس فرانسه به محل سکونت مريم رجوي و دستگيري وي وهمکاران تروريست وي اعتراض نمايد اما بعلت همزماني 17 يوني با بازي هاي جام جهاني فوتبال که فرقه تدارک وسيعي براي برهم زدن آن ديده بود نتوانست تظاهراتي در اين روز برگزار نمايد.
مراسم 1 جولاي بويژه پس از شکست اهداف اخلال گرانه مجاهدين در بازي هاي جام جهاني عليه تيم فوتبال ايران از آنجهت براي مجاهدين اهميت دارد که مي خواهند عقده عدم برگزاري تظاهرات عليه تيم ملي ايران و خالي کردن صحنه را از ترس اولتيماتم پليس آلمان خالي نموده و خود را پيروز جلوه دهند.
مجاهدين براي بازي هاي جام جهاني هزينه گزافي براي ترابري و جمع آوري نيرو و رزرو هتل پرداخته بودند و عدم توفيق آنها در ايام بازي هاي ايران در جام جهاني، آنها را بشدت کلافه و سرخورده نمود وبه همين جهت مي خواهند تظاهراتي در جبران روز از دست رفته 17 يوني برپا کنند و شعارهائي که در آن روز نتوانستند سر بدهند در اينجا سر دهند.
طبق اخباري که بدست آمده فرقه تروريستي مجاهدين در اين روز مي خواهد شعار مرده ايران رجوي- رجوي ايران را در مراسم اول يولي زنده کنند تا شايد ارباب امريکائي از پرخاش بي رمق تظاهر کنندگان بترسد و رجوي را از بازداشت آزاد کند و به ميان مريدان بفرستد.
جالب است که مجاهدين در پوستر تبليغاتي خود براي رونق بخشيدن به تجمع بي رنگ و لعاب خود در اول جولاي، پشت شعار آزادي مخفي شده و براي چندمين بار اين کلمه را به قربانگاه فرستاده و نوشته اند
فرياد هر ايراني آزادي آزادي در مراسم1 جولاي
مجاهدين بخوبي از بي آبروئي و بي اعتباري خود نزد مردم ايران آگاه اند و چون از خود سرمايه اي ندارند تا خرج کنند کالاي بنجول خود را مي خواهند تحت شعارآزادي به معرض فروش بگذارند تا مردم تشنه آزادي را به مراسم خود بکشانند، غافل از آنکه فرقه اي که در درون خود هرگونه آزادي و حقوق فردي وعقيدتي- آزادي پوشش- آزادي انتخاب نوع و محل زندگي- آزادي داشتن همسر- حق ملاقات با خانواده- آزادي رفت و آمد و بسياري آزادي هاي ديگر را از اعضاي خود سلب کرده نمي تواند منادي آزادي باشد.

خروج از نسخه موبایل