شورای ملی مقاومت یا اسم مستعار سازمان مجاهدین؟

شورای ملی مقاومت یا اسم مستعار سازمان مجاهدین؟
ادوارد ترمادو/20.07.2006
سازمان مجاهدین مدعی است شورای باصطلاح ملی مقاومت در سال 1360 در تهران تاسیس شد. این در حالی است که اعلام بیرونی و علنی تاسیس شورا بعد از فرار مسعود رجوی از ایران به فرانسه 7 مرداد 1360 بود. در آن هنگام سازمان مجاهدین در طی صدور اطلاعیه ای مهم ترین هدف از تاسیس این شورا را مهار نیروهای پراکنده و اتحاد نیرو ها و جریاناتی بود که به نوعی با رژیم ایران مرزبندی سیاسی داشتند، اعلام نمود. ودرعین حال سازمان مجاهدین با رژیم وقت تمام عیار اعلان جنگ مسلحانه نموده بود.
در همان زمان نیروهای فهیم و مترقی این عمل خشونت آمیز سازمان مجاهدین را تایید نکردند و حتی به سازمان مجاهدین هشدار داده بودند که این حرکت خشونت گرا باعث نابودی خودشان و ضربه ای به جنبش های مردمی در داخل کشور و دور شدن از مردم و سرکوب هر چه بیشتر دیگر نیرو های منجر خواهد شد که توانمندی کار سیاسی در همان چارچوب و فضای باقی مانده برای کار سیاسی را داشتند.
طبیعی است که سازمان مجاهدین در این راستا نیازمند به استفاده از انرژی های دیگر نیروها در راستا ی پیش برد اهدف خود بود.
سازمان مجاهدین که خود از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده این شورا بود، از بسیاری از شخصیت ها و جریانات تحت عنوان ضرورت و اتحاد نیروها و… نام برد و در شورای ملی مقاومت برای کوتاه مدت از اعتبار سیاسی آنها استفاده کرد.
در همان ابتدا ریاست شورا و مسئول اول این شورا را آقای مسعود رجوی برعهده داشت. همزمان اجلاس اولیه شورا، آقا دکتر بنی صدر را بعنوان ریاست جمهور این شورا معرفی کرد. شخصیتها و اعضای اولیه شورا که هنوز پی به ماهیت سازمان مجاهدین بعنوان ستون های اصلی این شورای تازه تاسیس نبرده بودند، به سمت دمکراتیزه کردن برنامه های دراز مدت خود گام برداشتند. اما در عمل به موانع جدی در این شورا برخورد کردند. سازمان مجاهدین بوضوع به اعضای اولیه این شورا می گفت: این مجاهدین هستند که در حال جنگ با رژیم ایران می باشند و این سازمان مجاهدین است که باید حرف اول و آخر را در این شورا بزند.
رجوی شخصا در همان زمان برای اعضای تشکیل دهنده شورا گفته بود در این میان دو عنصر بیشتر وجود ندارند. یک قطب مجاهدین در حال جنگ با رژیم میباشند در قطب مقابل رژیم خمینی می باشد.
رجوی هیچ نیروی که همکاری و هم فکری تنگاتنگ و نزدیک با سیاستهای مجاهدین نداشت را به رسمیت نمی شناخت و حتی آنها را متهم به همکاری با شاه ه و شیخ می کرد.
اما از آنجائی که در عمل به این جریانات وشخصیتها ثابت شد که این شورا پیش برنده خطوط سیاسی آنها نیست، بسرعت از این جریان تازه تاسیس کناره گرفتند.
از جمله آقای دکتر بنی صدراولین رئیس جمهور بعد از انقلاب وآقای دکتر قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان ایران که قدیمی ترین حزب سیاسی ایران می باشد، و به دنبال آن کناره گیری اعضای سرشناس دیگر….
بعد از کناره گیری شخصیت های باهوش و سیاسی از این شورا عملا عرصه کار سیاسی در خارج از کشور برای کار سیاسی برای سازمان مجاهدین در راس آن مسعود رجوی تنگ شد و رجوی را بر آن داشت که خارج کشور مکان مناسب برای پیش برد خطوط او نیست. پس از آن مسعود رجوی بر آن شد که شورای ملی مقاومت را یکدست کند و این کار را زمانی عملی نمود که تصمیم قاطع برای انتقال سازمان مجاهدین از فرانسه به عراق گرفته شد.
پس از آن بود که ذره ای اعتبار سیاسی برای سازمان و شورا اگر باقی مانده بود آن هم زیر علامت سوال رفت.
بعد از گذشت از 25 سال از تاسیس شورای باصطلاح ملی مقاومت امروز شاهد هستیم که تماما اعضای این شورا را کادرهای تشکیلاتی سازمان مجاهدین تشکیل می دهند و هر روز نام های پوششی تحت نام انجمن ها برای مخفی کردن نفوذ بالقوه مجاهدین در این شورا استفاده می شود.
به همین دلیل سازمان مجاهدین همان شورای ملی مقاومت است و از هم جدا نیستند چون مسئول اول شورا همان رهبر مجاهدین است.
پس از استقرار سازمان مجاهدین در عراق مسعود رجوی در مقابل اعضای شورا برگ برنده در دست داشت و به آنها می گفت هم ارتش آزادیبخش از آن مجاهدین است و هم این که این اعضای مجاهدین هستند که با رژیم در حال جنگ می باشند وبه این شیوه شورارا توسط سازمان مجاهدین قبصه کرد.
از شروع عملیات نظامی مجاهدین از خاک عراق تا کنون نقش شورای ملی مقاومت در خارج از کشور به عنوان جاده صاف کن عملیات تروریستی سازمان مجاهدین بوده و از طرفی هم در جذب ورزشکاران و هنرمندان کشور به سمت سازمان مجاهدین فعالیت داشته و در اکثر مجامع بین المللی که مجاهدین نمی توانستند به آن راه پیدا کنند، شورای ملی مقاومت حضور یافته و از این سازمان و عملکرد تروریستی آن دفاع می کردند.
سازمان مجاهدین در تمام طول عمر این شورا تلاش کرده تا شورای باصطلاح ملی مقاومت را در کشورهای غربی بعنوان یک تشکیلات مستقل جا بیاندازد اما امروز برای تمامی جهان آشکار شده که شورای باصطلاح ملی مقاومت همان سازمان مجاهدین است و به هیچ عنوان از هم جدا نیستند.

خروج از نسخه موبایل