آخرین پرت و پلا گویی گشتاپوی اشرف

آخرین پرت و پلا گویی گشتاپوی اشرف
ایران‎دیدبان
سایت گشتاپوی اشرف با درج مقاله‎ای به امضای یکی از زنان اسیر در اردوگاه اشرف * ، پس از مدت‎ها که خشم خود را از افشاگری‎های خانم مرضیه قدسی فروخورده بود، تلاش مذبوحانه‎ای نموده است تا به‎نحوی اظهارات ایشان درباره‎ی حقایق درونی این فرقه را مخدوش کند.
گشتاپوی مستأصل اشرف، آسمان و ریسمان را به هم بافته است که بگوید این زن بریده است. و از شدت ناراحتی شکایت کرده که چرا با پسوند خانم مصاحبه کرده است!
گشتاپوی اشرف که پس از گزارش سازمان دیده‎بان حقوق بشر در مورد اعمال شکنجه و بدرفتاری درون فرقه‎ی رجوی، دچار بحران عمیقی گردیده، نهایت تلاش خود را به‎کار می‎بندد که این واقعیت را وارونه جلوه دهد و هر کس که در مورد آن سخن می‎گوید را مورد حمله و هتاکی قرار می‎دهد، اما به‎دلیل رشد روزافزون فشارها و ناتوانی در پرده پوشی حقایق، به ضد و نقیض گویی می‎افتد و مانند غریقی که به هر خاشاکی می‎یازد، بی‎چارگی خود را به‎نمایش می‎گذارد.
در مورد خانم مرضیه قدسی نیز، بعد از مدت‎ها فکر، راه حلی مشعشع را در دستور کار خود قرار داده‎اند که به‎اصطلاح از پروسه‎ای که وی طی کرده است تناقض در بیاورند. غافل از این‎که از شدت سردرگمی خود به تناقض‎گویی افتاده و دروغ خود را رو کرده‎اند.
گشتاپوی اشرف در این رابطه می‎نویسد:
« ضمنا مثل همیشه سربازان بدنام وزارت اطلاعات و عناصر بدنام نجاتی در دیكته ای كه برای فرد درهم ‌شكسته‌ یی چون مرضیه قرصی سرهم‌بندی كرده‌ اند، به این تناقض پاسخ نداده اند كه چرا در مدت این 3سال و طی چندین بار مصاحبه با نیروهای آمریكایی، مرضیه قرصی این همه فشار و شكنجه را با آنها در میان نگذاشته بود؟ آنجا كه هیچ نماینده ای از سازمان مجاهدین حضور نداشت؟! راستی چه معجزه ای! یا بهتر است بگوییم چه دنائت و رذالتی وجود دارد كه افراد وقتی پایشان به چراگاه اطلاعات (تیف) و انجمن نجات باز میشود، یادشان میاید كه در مجاهدین ،تحت فشار روحی و روانی قرار داده شده،و شكنجه شده اند و از هر نوع آزادی محروم بوده اند؟! »
گشتاپوی ابله رجوی سؤال می‎کند که چرا مرضیه قدسی در تیف هیچ حرفی به امریکایی‎ها نزده است و بعد به معجزه‎ای اشاره می‎کند مبنی بر این‎که هر کس پایش به تیف می‎رسد (معلوم می‎شود که رفتن به تیف یک رویه‎ی معمول در اشرف شده است) یادش می‎آید درون مجاهدین شکنجه شده است و بدین ترتیب پاسخ و نقض دروغ خودش را ارائه می‎کند. و این به این معنی است که مرضیه قدسی در تیف هم، چنین حرف‎هایی زده است.
البته اگر مجاهدین اثبات کنند که وی چنین حرف‎هایی در تیف نزده است، معلوم می‎شود که تمام شانتاژهایی که علیه تیف به‎راه می‎اندازند، فقط به این خاطر است که از خروج افراد به آنجا جلوگیری کنند!
_________________________
* با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی – فائزه اوسطی

خروج از نسخه موبایل