اجتماع فداییان صدام در اشرف

اجتماع فداییان صدام در اشرف
ایران‎دیدبان
بعد از صدور حکم دادگاه فرانسوی مبنی بر رفع برخی محدودیت‎ها از مریم رجوی و چند تن دیگر از اعضای باند رجوی و قبل از اعلام تصمیم دولت عراق مبنی بر محدودسازی دار و دسته‎ی رجوی در عراق، گردانندگان گروه تروریستی مجاهدین که احساس پیروزی می‎کردند و هنوز به جزع و فزع کنونی در برابر دولت عراق گرفتار نیامده بودند مهمانی‎ای را با هم‎پیمانان اصلی خود در عراق به راه انداختند.
آنان مانند همیشه به سراغ رابطین بعثی خود رفته و سفارش برگزاری تجمع در اشرف را دادند و به آنها یادآور شدند که این تجمع به‎خاطر یک پیروزی بزرگ است و دوستان باید همه جمع شوند!
در این تجمع که تعدادی از عشایر طرفدار صدام به مدیحه‎سرایی در مورد مریم رجوی و زنان مجاهد پرداختند، آرام آرام زمزمه‎هایی آغاز می‎شود که شروع کننده‎ی آن تعدادی از کادرهای مجاهدین (حسین ربوبی، اسماعیل مرتضایی، مرتضی اسماعیلیان و حسین ابریشمچی) بودند و نوید می‎دهند که این پیروزی سرآغاز آزادی در عراق و پیروزی طرفداران صدام و بازگشت به دوران گذشته است.
در همین اثناء”علی الشهری” یکی از چهره‎های معروف وفادار به صدام و از سنی‎های تندرو، به سخنرانی پرداخته و با تهییج شرکت کنندگان و چراغ سبز مجاهدین، مژده‎ی فتح و پیروزی می‎دهد و آرزوی سلامتی رهبران (صدام – رجوی) را می‎کند. در این هنگام جمعیت حاضر یک صدا وفاداری خود به دیکتاتور عراق را با شعار ِ”بالرّوح، بالّدم، نفدیک یا صدام” اعلام می‎کنند.
در این هنگام گردانندگان اشرف دستپاچه شده و از ترس برملا شدن و رسیدن این شعارها به گوش امریکایی‎ها، تلاش می‎کنند که شرکت کنندگان را به‎خاطر در نظر گرفتن مصالح ساکت کنند.
بدیهی است که اردوگاه اشرف اکنون به کانون امید طرفداران صدام و دژی برای تجمع آزادانه‎ی بعثی‎های ورشکسته و عشایر خسارت دیده از سرنگونی صدام تبدیل شده است.
 

خروج از نسخه موبایل