دست و پا زدن بی جا

دست و پا زدن بی جا
ادوارد ترمادو، چهاردهم اوت 2006
روز سه شنبه 17 مرداد جلسه نمايندگان باصطلاح مقاومت ايران با مطبوعات خارجی در شهر ژنو برگزار شد و محمد محدثین یکی از کارگزاران سازمان مجاهدین در این جلسه حضور یافت.
اما جریان این جلسه تمامآ دست و پا زدن سازمان مجاهدین برای تثبیت این سازمان بعنوان پناهنده سیاسی در عراق را نشان می داد.
پس از تصمیم دولت جدید عراق مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین از خاک آن کشور سازمان به روزگاری گرفتار شده که حاضر است درعراق حداقل به عنوان پناهنده سیاسی باقی بماند. همین مجاهدینی که در دوران حکومت صدام عراق را وطن خود می دانستند و از آنجا دست به هرگونه عملیاتی برعلیه مردم ایران می زدند و یا در سرکوبی مردم عراق از جمله اکراد عراق شرکت می کردند و آنرا جزئی از افتخارات خود تلقی می کردند.
حالا اگرسازمان مجاهدین تعدادی از وکلا یا افرادی از این قبیل را بسیج می کند تا برای پذیرفته شدن سازمان مجاهدین بعنوان پناهنده درعراق تلاش کنند، این از سرناچاری و ترس از دربدر شدن است.
تازه اگر در این جلسه یا جلسه هائی از این قبیل حرف از پناهنده گی مجاهدین زده می شود، این به آن معنی نیست که افسار سازمان مجاهدین مثل دوران حکومت صدام ول باشد برعکس منظور آنها این است که بایستی در چهارچوب قوانین پناهندگی قدم بر دارید، با قانون پناهندگی هم همه ما آشتا هستیم.
در جلسه روز سه شنبه اگر از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین دعوت می شد، از حضار محترم در جلسه یک سئوال می کردیم که اگر سازمان مجاهدین 20 سال در کشور شما می بود و از کشور شما صدها عملیات نظامی بر علیه کشور دیگری انجام می داد، آیا شما بعنوان وکیل و حتی روزنامه نگار، پناهندگی آتها را می پذیرفتید؟
مشخصآ پاسخ منفی است اما حالا چه شده که این آقایان در اروپا نشسته اند و می خواهند مشتی تروریست را بزور درعراق بعنوان پناهنده سیاسی تثبیت کنند؟
اما دیگر کار از کار گذشته و دولت عراق تصمیم خود را گرفته و این تلاشهای بیهوده در اروپا یک دست و پا زدن بی جاست.
2006/آگوست/11
ادوارد ترمادو

خروج از نسخه موبایل