مجاهدین کودکان را به اردوگاههای نظامی اعزام میکرده

مجاهدین کودکان را به اردوگاههای نظامی اعزام میکرده
نشنال پست / 23 سپتامبر
تحقیقات نشنال پست نشان میدهد که مجاهدین خلق گروه تروریستی ایرانی، کودکان کم سن و سال را به خارج از کانادا می‎برده و به اردوگاهی چریکی در عراق اعزام می‎کرده است.
مجاهدین خلق نیروهای خود را به تورنتو فرستاد تا جوانانی را که اصالتاً ایرانی هستند برای پیوستن به یک جنبش مقاومت مسلح (با هدف سرنگون کردن دولت ایران) تشویق نمایند.
اعضای سابق گروه در مصاحبههای خود گفتند که مجاهدین خلق، که از سال 2005 تحت قوانین کانادا یک سازمان تروریستی محسوب میشود، در پایگاه خود در منازل مسکونی در تورنتو فعالیت میکرد.
آنان افزودند: گرچه پایگاههای آنان از بیرون همانند خانههای معمولی به‎نظر میرسید، در داخل همه یونیفرم نظامی به‎تن میکردند و دیوارها با پرچمها و تصاویر رهبران گروه تزیین شده بودند.
شبکه‎ی مجاهدین خلق در کانادا به جمع‎آوری پول، برگزاری اعتراضات علیه ایران و لابی سیاست‎مداران مشغول بود، اما جوانان بسیار کم سن و سال را نیز جذب میکرد تا به اردوگاه دورافتاده‎ی نظامی در نزدیکی مرز ایران و عراق (به نام اشرف) اعزام شوند.
فعالان سابق مجاهدین خلق گفتند که پایگاه مجاهدین در کانادا با یک پایگاه مشابه (پایگاه پیرایش) در ویرجینیای امریکا رابطه‎ی تنگاتنگی داشته است. نشنال پست موفق شده فیلمهای ویدیویی از جلسات جذب نیرو را که در آنجا انجام میشده ببیند.
یک مرد تورنتویی که از سن 16 سالگی و به‎مدت پنج سال در اردوگاه اشرف بوده در مصاحبه گفت که تعلیمات نظامی را طی کرده اما پس از درخواست برای بازگشت زندانی شده است.
این روایت با گزارش اخیر دیدهبان حقوق بشر، مبنی بر این‎که مجاهدین خلق اعضای ناراضی‎ای که تلاش کردند از اردوگاه خارج شوند را زندانی و مورد شکنجه قرار داده و حتی به‎قتل رسانده است، هم‎خوانی دارد.
مرکز افکار، گفتگو و حقوق بشر در ایران که یک گروه حقوق بشری در تورنتو است میگوید 9 مورد دیگر را نیز مستند کرده که در آنها کودکان زیر 18 سال از کانادا به اشرف فرستاده شده بودند. این موارد کودکانی از تورنتو، مونترآل و اتاوا را در بر میگیرد.
سمیه محمدی که در زمان جذب در مجاهدین خلق در سال 1998 فقط 17 سال داشته و سال دوم دبیرستان را در مؤسسه اتوبیکوک کالگییت طی میکرده از جمله‎ی این موارد است.
وی در نامهای به سفارت کانادا در اردن از دولت خواست برای بازگرداندن وی به تورنتو کمک کند اما از آن زمان به بعد گفته که میخواهد با دیگر مجاهدین بماند.
پس از حمله به عراق در سال 2003، اردوگاه اشرف توسط ارتش امریکا مورد هجوم قرار گرفت و خلع سلاح شد. اما اکثر کودکان مقاومت در آنجا باقی ماندهاند، خواه علی‎رغم میل باطنی یا به‎خاطر ناتوانی برای ترک اردوگاه.
از میان حدوداً 4000 چریک مجاهدین در اردوگاه، نزدیک به 300 نفر به ایران برگشتهاند و 200 نفر نیز از گروه جدا شده و به اردوگاه امریکایی به نام تیپف پناه بردهاند.

خروج از نسخه موبایل