تروریسم مجاهدین و ایزولاسیون

تروریسم مجاهدین و ایزولاسیون
مهندس خسرو جانثاران، بیست و چهارم اکتبر 2006
وقتی تروریسم به ایزولاسیون کشیده می شود سعی می کند برای بقا و دوام خودش هم که شده خود را در به قالبهای مختلف در بیاورد و به شیوه های مختلف متوسل می شود.
در اینکه چشمه اصلی این ایزولاسیون چیست،تروریسم هیچگاه این را هیچگاه بررسی نمی کند و اینکه چرا سعی در منحرف کردن افکار دارد؟ پاسخ این است که تروریسم چون پایگاه مردمی ندارد همیشه هدف اصلی خود را نیز نابود کردن مردم می داند.
امروز وقتی به عملکرد تروریسم در کشورهای همجوار ایران نگاه می کنیم شاهد آن هستیم که روزانه دهها انفجار رخ می دهد و اولین قربانیان آن نیز مردم بی گناه و زحمتکش هستند.
از کشور عراق بطور متوسط روزی 70 الی 100 قربانی می گیرد و تروریست ها هم خوشحال از اینکه قدرت بیشتر پیدا می کنند، هر روز خبر از رشد و گسترش خود می دهندو مرتب تبلیغ تروریسم را به شیوهای گوناگون به نمایش می گذارند.
مجاهدین به عنوان متحدان طالبان و القا عده در این میان گوئی جایگاهی خاص در کشت و کشتار مردم بی گناه عراق پیدا کرده اند ولی از آن به عنوان حمایت مردمی نام می برند و بطور نمونه در سایت تروریستی همبستگی ملی می خوانیم: حمایت 2/5 میلیون عراقی از مجاهدین خلق ایران.
سوال این است که اگر مجاهدین خلق ایرانی می باشند چرا باید مردم عراق از آنان حمایت کنند ؟ پیدایش این فرقه در کجا بوده و مبارزه این فرقه در کجا صورت می گیرد؟.
مبارزه در ایران به چه بن بست هایی حمایت 2/5 میلیون عراقی از این فرقه چه مشکلی را از مردم ایران را می تواند حل کند آیا این باعث خوشحالی رژیم آخوندها در ایران نمی شود که این فرقه در عراق دچار بیماری خود پرستی شده و در آنجا هوادار جذب می کند؟ شاید هم به خیال خود با بسیج مردم عراق، رژیم حاکم بر ایران را می خواهد سرنگون کند ؟!!
مبارزه در ایران به چه بن بست هایی خورده که این فرقه تماما در عراق خواهان پناهندگی دائم شده است؟
اینها دلایلی هستند که نشان می دهد ارقام نجومی حمایت از مجاهدین در عراق که فقط به روی کاغذ بوده و نشان دهنده یکی از دجال گری های تروریست شکست خورده می باشد دردی را از مجاهدین درمان نخواهد کرد و سوال اصلی این است که اینگونه آمارها چرا از داخل ایران بدست نمی آید و اگر سازمان دارای پایگاه مردمی می باشد ، چرا قادر نیست یک تظاهرات کوچک 50 نفری را در ایران سازماندهی نماید و تنها از تنش های اجتماعی با فریب کاری به عنوان حمایت از خشونت و تروریسم بهره برداری می نماید
 

خروج از نسخه موبایل