نتیجه‎ ی مسافرت اروپایی مریم رجوی

نتیجه‎ ی مسافرت اروپایی مریم رجوی
ایران‎دیدبان
تشبثات ابلهانه‎ی باند رجوی برای بحران‎آفرینی و هرگونه بازی کردن با کارت یک گروه تروریستی، مانند سفر مریم رجوی به بلژیک، به بی‎اعتباری بیش از پیش دست‎های پشت پرده‎ی این‎گونه اقدامات و رسوایی بیشتر فرقه‎ی تروریست رجوی خواهد انجامید.
یک نمونه‎ی بارز آن را می‎توان در اظهارات وزیر امور خارجه‎ی بلژیک در مورد سفر مریم رجوی به این کشور مشاهده کرد.
کارل دوگوخت که کشورش یک عضو قدرت‎مند اتحادیه‎ی اروپا است و شاید پیش از این ضرورتی برای اظهار نظر درباره‎ی موضوع کم‎اهمیتی مانند مجاهدین نمی‎یافت، متعاقب مسافرت مریم رجوی به این کشور، هم به تروریستی بودن مجاهدین، هم به پوششی بودن شورای ملی مقاومت برای پنهان ساختن نام مجاهدین و هم بر اساس گزارش دیده‎بان حقوق بشر، به شکنجه‎گر بودن آنها اشاره کرد.
نتیجه این‎که نه تنها سه محور فوق – تروریست بودن مجاهدین، پوششی بودن شورا و دژخیم بودن آنان – اتهامات سیاسی نیست، بلکه به‎عنوان بخشی از شناخت اروپا از ماهیت پدیده‎ای به‎نام مجاهدین، تثبیت شده و بارها و بارها از جانب مقامات مسؤول این اتحادیه مورد تأکید قرار گرفته است.
ره‎آورد دیگر این‎گونه اقدامات، به روشن شدن جایگاه کسانی می‎انجامد که مجاهدین هر از گاهی با عناوین پر طمطراق و به‎صرف آن که با چند فرد اروپایی دیدار کرده‎اند، جنجال تبلیغاتی به‎راه می‎اندازند و نشان می‎دهند که آنها تا چه اندازه در انزوا و غیرمعتبر می‎باشند که هیچ دولتی حاضر به حمایت از اقدامات آنها نمی‎باشد.
اما حرف اصلی با کسانی است که هر از گاهی تلاش می‎کنند برای تحمیل خواسته‎های خود به ایران، از مترسکی به نام مجاهدین استفاده کنند.
باید به آنانی که حتی از عدم پذیرش استوارنامه‎ی سفیرشان اینگونه به یک‎باره از دیدار چند نماینده‎ی سنا با رهبر یک گروه تروریستی، پشیمان و نادم می‎شوند، یادآوری کرد که نمی‎توانند با سواری گرفتن از اسب مرده‎ای که صدام تمام رمق آن را گرفت، خواست‎های استعماری خود را بر ملت بزرگ ایران تحمیل کنند.
 

خروج از نسخه موبایل