مصاحبه با عبدا… افغان

مصاحبه با عبدا… افغان


 


س: علت تشکیل شورا توسط شخص رجوی :


 


اگر این سئوال را از مجاهدین بپرسیم، می گویند بال سیاسی سازمان در کنار بال نظامی که همان ارتش به اصطلاح آزادی بخش است، و به اصطلاح سخن گوی انقلاب بادکنکی شان!! ولی واقعیت چیز دیگری است. یعنی کسی را به میخ زدن و نعل وارونه ی آزادی خواهی و…! این همان رندی مجاهدین بود و می خواستند تمام جنایت ها و خیانت ها و شقاوت های خودشان را زیر کراوات شورا قایم کنند و بگویند که ما با سیلی صورت مان را به هر شکل شده سرخ نگه می داریم و این واقعیت ً برای افراد درون تشکیلات کاملاً روشن است که شورا  دارد چه کار می کند؛  فریب افراد ضد دولت ایران و انداختن توی چاله ی عمیق رجوی که خود را مدعی نبرد با آن می دانست، دقیقاً سوء استفاده از فضای باز سیاسی حاکم بر کل اروپا و میدان گرفتن از طرف یک سری از دولت های ظالم و ستمگر!!


 


س- نقش گروه های دیگر در شورا چیست؟ تصمیم گیری های شورا مستقل یا صرفاً حمایت ازخواست های رجوی است ؟


در پاسخ به این سئوال فقط یک فاکت را یادآور می شوم، که آن هم دلیل اخراج آقای متین دفتری از شورا بود ظاهراً در یکی از نشست های شورا که فکر می کنم سال 76 بود، سر جریان انتخابات ریاست  جمهوری در ایران که آیا آقای خاتمی رأی آورد یا غلو است،حرف بود، که در جواب این مسئله آقای متین دفتری به رجوی می گوید که آره، واقعاً مردم به آقای خاتمی رأی دادند و رأی مردم او را سر کار آورده. رجوی فردای نشست، نامه ی اخراج متین دفتری و خانمش را در سراسر رادیو ، تلویزیون و نشریه ی مجاهد ابلاغ کردو گفت دیگر آقای متین دفتری عضو شورا نیست!!


 این فاکت خودش نشان دهنده ی دیکتاتوری و شخصیت رجوی حتی در ارتباط با افراد مخالف دولت ایران است، اوحتی یک حرف واقعی را نمی توانست تحمل کند و بدین وسیله اتوریته خواندنش را در شورا به اجرا درآورد و در واقع شخصیت های شورا همه شان حقوقی بودند و نه حقیقی و به عبارت ساده تر یک سیاهی لشکر در غالب کراوات و سپاه، بدون اونیفورم نظامی!!        


 


س- آیا مجاهدین یک گروه در شورا هستند یا شورا بخشی در اختیار مجاهدین؟


همان طور که گفتم شورا به طور تام و تمام دراختیار مجاهدین و اهداف پلید آن ها قرار داشت و  دیگران به صورت یک بازیگر استیجاری و حقوقی بودند که وقتی تاریخ مصرفشان تمام می شد آن ها را مثل یک دستمال کاغذی  دور می انداختند، مثل قاسملو، بهمن فروتن، متین دفتری و… یعنی چیز پوشیده ای نبود که  بخواهند ان را کتمان بکنند، چرا که از 700 تن اعضای شورا، تقریباً 80% نفرات آن از ارتش به اصطلاح آزادیبخش شان بوده و بقیه از شخصیت های مخالف و خارج از سازمان!!


س: حمایت شورا از اقدامات خشونت بار و تروریستی مجاهدین:


شورا کاملاً در اختیار مجاهدین بود و ان ها برای این که کارهای خشونت بارشان را چه در سطح داخلی و در درون تشکیلات و چه در بیرون و سطح کشور توجیه کنند وبه آن رنگ و لعاب حق به جانب بدهند  ،تمام این ها را پشت کراوات های یک سری شخصیت های حقوق بگیر قایم کرده و با آن ها شعار صلح و آزادی را در پشت استقلال و وطن دوستی توجیه می کردند و به اصطلاح همه کارها را مشروع جلوه می دادند که انگار آن ها قربانی هستند و بایستی حق بطلبند و چون در سطح بین المللی این کارها مردود است ان ها با هر حربه ای تلاش می کردند که خلاصه به دنیا بقبولانند که آره کارمان درست است، زهی خیال باطل که دنیا گول این فریبکاری های مجاهدین را نخورد و دقیقاً عکس ان عمل کردند و کاملاً به حق نام ان ها را در لیست گروه های تروریستی جهان قرارداده وآبرو و حیثیتشان را بر باد دادند!


 


س-  رابطه ی شورا با سازمان و ارتش:


این سئوال را بایستی به صورت عکس جواب داد، چرا که سازمان شورا را در اختیار داشت و تمام خط و خطوط را او به آن ها ابلاغ  می کرد.


 پس چه رابطه ای وجود داشت که به اصطلاح شورا بیاید خودش را و سازمان را با فلسفه و مردم خود تطبیق دهد، زیرا تمام اختیارات دست یک نفر و آن هم خود شخص رجوی بود و بس ؟!!


  اگر سئوال از رابطه باشد باید جواب داد که  وجه غالب شورا، افکار و نظرات مجاهدین و رجوی بود و همه ی تصمیمات را او به شورا تزریق می کرد و مثل بادکنک به سمت اروپا و امریکا پرتاب می کردند و دقیقاً به مثابه ی یک ماشین کوکی بودند که وقتی کوک شان تمام می شد دوباره به قرارگاه اشرف برمی گشتند و مجدداً همان آش و همان کاسه بود!! افرادی که خارج از چارچوب مجاهدین حرکت می کردند جرم بود و درنهایت با اخراج روبرو می شدند و برای اعاده ی  حیثیت کاذب خود مجبور بودند به تمایلات فردی شخص رجوی تن در دهند و گرنه بایستی راهشان را می گرفتند و از شورا بیرون می آمدند که البته این کار راهم خیلی ها کردند و از شورا بیرون آمدند یا بیرونشان کردند.یعنی یک دیکتاتوری با شاخ و برگ های مختلف و عنکبوتی که اجازه ی ورود و خروج با عنکبوت بزرگ یعنی رجوی بود!!      

خروج از نسخه موبایل