گشتاپوی اشرف و تلاشی دیگر برای فریب‎کاری

گشتاپوی اشرف و تلاشی دیگر برای فریب‎کاری
ایران‎دیدبان
گشتاپوی اشرف در تلاش برای حل مسایل بی‎شماری که نیروهای محصور در اردوگاه اشرف با آن دست به گریبان هستند، هر روز دست به نیرنگ جدیدی می‎زند.
در آخرین این دسیسه‎ها کوشیده است تا شکل جدید بیگاری کشیدن از این نیروها را توجیه کند و با نوشتن مطلب حماقت‎آمیزی با امضای کامبیز، در صدد علت‎تراشی برای گنجاندن برنامه‎های رقص و آوازی که صرفاً برای سرگرم نمودن نیروها از آن استفاده می‎شود، برآمده است.
در مطلب موصوف در سایت گشتاپوی اشرف چنین آمده است:
« در بین همین لاطائلات نوشته بودند شركت افراد در گروههای هنری و موسیقی برای سرگرمی است!
واقعاً چقدر این مزدوران ابله و گستاخند كه میگویند سازمان با گفتن نقطه مثبت افراد یا شركت دادن آنها درگروه های هنری و موسیقی، می خواهد نیروهای خود را سرگرم كند!
راستی اگر كسی صرفاً به دنبال موسیقی و فعالیتهای هنری باشد، مگر بیكار است كه در بیابان های عراق، آن هم با هزار و یك مشكل امنیتی و این وضعیت آب و هوا و محدودیتها به این كار مبادرت كند؟ میتواند در هزارجای دیگر كه مطلقاً خبری از این تهدیدها هم نیست به كار هنری بپردازد. اگر اینطور بود چرا انبوهی خواهران و برادران مجاهد كه در اروپا و امریكا و … بهترین زندگی، موقعیت و امكانات را داشته اند، به همه اینها پشت پا زده و مبارزه در اشرف را انتخاب كرده اند؟ اگر مبارزه برای كسب آزادی به همین سادگی بود و چنین بهایی یعنی پرداخت همه چیز، نمی طلبید، همه احزاب و جریانهایی كه بعد از انقلاب ضدسلطنی جوشیده بودند، كه امروز هم بودند و ته مانده آنها سر از كافه ها و… در خارجه در نمی آوردند. »
گشتاپوی اشرف اگر خود را به حماقت نزند، متوجه خواهد شد که هیچکس ادعا نکرده است این نیروها برای یادگیری رقص و آواز به بیابان‎های عراق رفته‎اند، بلکه آنچه گفته شده است این واقعیت است که گردانندگان اشرف، هر روز برای سرگرم کردن نیروها از یک حربه‎ی تازه استفاده می‎کنند.
از قضا به این واقعیت خوب اشاره شده است که اساساً مجاهدین هیچ اعتباری برای هنر قایل نیستند، بلکه آن را ابزاری در جهت اهداف زشت خود می‎دانند.
بله به‎راستی که نه کسی برای فراگیری موسیقی به آن بیابان‎ها رفته است و نه مجاهدین واقعاً قصد آن دارند که نیروها هنرمند شوند و یا تنوعی داشته باشند، بلکه اساساً استفاده از این حربه فقط برای بیگاری کشیدن از نیروها است و نشانگر آن است که این نیروها چگونه اسیر دست رهبران فرقه هستند و هر روز باید تن به یک خیمه‎شب‎بازی جدید بدهند.
 

خروج از نسخه موبایل