تکذیب نکن، جواب بده!!

تکذیب نکن، جواب بده!!
اخیرا مجله ایل جورنال از معروف ترین روزنامه های ایتالیا گزارشی را به چاپ رسانده مبنی بر جمع آوری پول از سوی فرقه ی رجوی که به صورت اجبار از شهروندان ایرانی مقیم کشورهای اروپایی اخذ می گردد. علاوه بر آن مدتی قبل هم، سازمان حراست آلمان درمورد دریافت غیرقانونی پول از ادارات اجتماعی ( سوشیال) آلمان از سوی فرقه تحت نام انجمن حمایت از پناهندگان ایرانی ،گزارشی ارائه داد وپول شویی گروه رجوی به صورتی گسترده افشا شد.
اما در پی گسترش این افشاگری ها، پاسخ فرقه چه بوده ؟؟؟ به راحتی می شود حدس زد،مثل همیشه؛ تکذیب و تکذیب!! هیچ گاه نشده فرقه به دنبال افشای توطئه هایش جوابی منطقی ارائه دهد و روال معمول آن ها تکذیب همراه با توهین است. البته با به کار گیری جملاتی که گر چه به زعم خودشان رد ادعاهاست ولیکن همان جمله خود حقایقی را آشکار می کند! در رد این افشاگری تازه سخنگوی مطبوعاتی فرقه، گفته که دولت ایران تا کنون ادعا می کرده که عراق و بعد امریکا هزینه های مجاهدین را می پردازد و حال می گوید به زور از ایرانیان مقیم خارج پول می گیرد.
واقعاً چه کسی است که باور کند گروهی بدون کمک و امداد دولت کشوری که درحال جنگ با کشورآن گروه است در خاک آن کشور اطراق کند و پایگاه نظامی بزند!!!
مگر این که رجوی با استقرارش در عراق می خواسته ارثیه پدری اش را که در دست صدام بوده ،مطالبه کند!! چه طور ادعا می کنند که ایرانیان خارج وداخل کشور از روی میل قلبی خود به فرقه کمک می کنند در حالی که اگر چنین بود ،مطرود نمی شدند!ودر داخل می ماندند و از حمایت برخوردار می شدند و اگرفرقه از چنین حمایتی برخوردار بود، چرا فرار را بر قرار ترجیح داد و عرصه را برای ادامه فعالیت های تروریستی در داخل بر خود تنگ دید؟! این سخنگوی نامحترم خودش نمی داند اگر کمک های مالی صدام که از حق مردم مظلوم عراق می گرفت و به آنان می داد تا از مزدوری هایش و دادن اطلاعاتش بر ضد خلق خود بهره مند گردد، نبود، چگونه می توانستند نزدیک به دو دهه در آن جا جولان بدهند؟! اگر کمک های مالی از سوی خلق ایران است، چرا نماندید و به دامن دشمن متجاوز به خاکشان پیوستید؟!! مسعود رجوی هنوز هم از ذخیره های آن دوران حکومت صدام خرج می کند و حتماً رو به ته کشیدن است که دست به دامن زورگیری شده وآن را جایگزین شیوه ی قدیمی؛ ( گدایی کردن) کرده، چرا که خود فرقه ای ها بهتر از هر کس می دانند ، دیگر کسی حاضر نیست دیناری به گدایان فرقه بدهد. هنوز فراموش نشده که بابت نگهداری کودکان مستقر در اردوگاه ها، سالانه ده ها هزار مارک آلمان را می گرفتند و به جای آن که برای همان بچه ها خرجش کنند، خرج رفت و آمدها وتشریفات سران فرقه و نقشه های خائنانه آنان می کردند و در مقابل آن، کودکان مجبور بودند برای سیر کردن شکم خود کیلومترها راه بروند و گدایی کنند و شبانگاه خسته ، کوفته و درمانده به اردوگاه برگردند!
از طرف دیگر هنوز تلاش های بی امان فرقه برای جذب کمک چند میلیون دلاری مجلس امریکا به گروه های فعال بر ضد دولت ایران ادامه دارد که با دادن اطلاعات دروغ هسته ای و به به گفتن و تیتر کردن تهدیدهای امریکا در نشریات فرقه همراه است و کار به جایی رسیده که تحلیل گران غربی هم از این هدف آگاه شده اند و خود فرقه برای رسیدن به آن پول اقدام به ادعاهای دروغ آن هم از نوع غیرقابل باورش کرده که ما در ایران ده ها هسته مقاومت فعال داریم!!! این ادعا را کرده اند چون شرط دادن مقداری از آن بودجه به گروه ها فعالیت در ایران است.
حالا جناب سخنگوی مطبوعاتی به جای فلسفه بافی و تکذیب کردن برای یک بار هم که شده فقط به همین چند نمونه ای که در بالا ذکر شد، پاسخ دهند تا افکار عمومی با شنیدن آن بتوانند خود را قانع کنند که این رد کردن هم بی اساس و پایه نیست.
اما چه کنیم که شما را یارای چنین کاری نیست و دلیلش هم آن است که خودتان بهتر از هر کسی می دانید تمام این ها واقعیت است و فرقه ی رانده شده از هر سو حتی اعضای درونی خود، جز با کمک های صدام و دستگاه های جاسوسی غرب و حالا زورگیری طریق دیگری برای گذران و تهیه مخارج خود ندارد، بنابراین باید چاره ای دیگر اندیشد و متأسفانه هیچ راه کاری غیر از این برای فرقه خائن و مطرود آن باقی نمانده است!!!

خروج از نسخه موبایل