جعل”پیام””

 جعل پیام
هادی شمس حائری، هفدهم دسامبر 2006
فرقه تروریستی مجاهدین خلق پس از حدود بیش از 3 سال از غیبت رجوی اینک اقدام به انتشار یک پیام مجعول از قول رجوی نموده است که به نظر میرسد یک تلاش بی حاصل برای خروج از بن بست و برای سرگرم کردن نیروهای وارفته خود و روحیه دادن به آنها در عراق می باشد.
از طرفی جعل این پیام برای کاهش فشارهایی است که از سوی هواداران در عرض این 3 سال واندی روی فرقه وارد آمده است ومدام فرقه را مورد سؤال قرار می دادند که رجوی کجاست مجاهدین می خواهند با این پیام ساختگی، موج فشار را از روی خود برگردانند و نیروهای مسئله دار خود را قدری آرام کنند.
جعل این پیام فقط برای جواب به سوال آزار دهنده رجوی کجاست تا بگویند رجوی اینجاست اما رجوی هنوز اینجا نیست زیرا اگر بود می بایست خود را نشان می داد تا نیروهایش او را باور کنند و حضور او بتواند اوضاع نابسامان سازمان را بسامان کند اما رجوی هنوز غایب است و بفرض راست بودن پیام، چون در غیبت صادر شده هیچکس حضور او را جدی نمی گیرد و مسئله غیبت رجوی همچنان بقوت خود باقی است وفرقه را آزار می دهد ونه تنها مسئله ای از سازمان حل نکرده است که ابهام را بیشتر هم کرده است.
من از دوستانی که این پیام را جدی گرفته اند و فکر کرده اند که رجوی از بازداشت یا محل اختفاء بیرون آمده و نظارتی بر سازمان دارد و در این رابطه مقالاتی نیز نوشته اند تعجب می کنم که چرا هنوز حیله ها و ترفند های مجاهدین را نمی شناسند و گاهی جعل اخبار آنها را جدی می گیرند؟
اگر بواقع این پیام از جانب رجوی صادر شده است چرا رجوی بجای پیام کتبی که هر کسی می تواند آن را بنویسد اقدام به انتشار متن صوتی پیام خود ننموده تا همه صدای خود او را بشنوند ویا با پخش تصویر او از ماهواره مجاهدین به همه شایعات این چند سال خاتمه بدهد.
اسامه بن لادن با همه محدودیت هایی که سرویس های جاسوسی غرب و بویژه امریکا برای او بوجود آورده و دائما در تعقیب اوست هر از گاهی پیامی شفاهی و یا نوار ویدئوئی بیرون می دهد. مگر رهبری مجاهدین از چه محدودیت های بیشتری از بن لادن برخوردار است که نمی تواند پیام صوتی و یا تصویری منتشر کند و در اختیار رسانه ها قرار بدهد؟ امکانات مجاهدین که کمتر از القاعده نیست.
فرقه مجاهدین در این پیام کذائی روشن نساخته است که مسعود رجوی تا بحال کجا بوده و چرا در مناسبت هایی بسیار با اهمیت تر که برای فرقه حیاتی بوده و در مدت این سه سال پیش آمده است سکوت کرده و پیامی نداده است؟ و اکنون بدون هیچ دلیل و توضیحی و بدون مشخص کردن محل سکونت خویش اقدام به انتشار پیام کرده است؟
رجوی ابتداء باید بگوید در عرض این 3 سال کجا بوده است و دلیل اختفای او چه بوده است و اکنون کجاست و این پیام را چگونه بیرون داده است آیا بوسیله امایل یا با تلفون و یا فاکس یا رابط زنده سازمانی و از کدام کشور این پیام صادر گشته، آیا اکنون چه ضرورتی پیش آمده که لب به سخن گشوده آیا محدودیت وی برداشته شده یا اینکه به مرخصی آمده و پیام صادر کرده و بسیاری سوالات دیگر که قبل از دادن پیام باید آنها را روشن می کرد. لذا به همین دلیل و دلایل دیگر این پیام جعلی است و تا زمانی که تصویر یا صدای او از طریق ماهواره یا نوار کاست شنیده نشود من این پیام را جعلی می خوانم تا عکس آن ثابت شود.

خروج از نسخه موبایل