پاسخی به نامه آقای توکلی

پاسخی به نامه آقای توکلی
کانون هابیلیان، دهم نوامبر 2006
«نکته بعدی! از هزاران»
آقای توکلی ، سلام
اجازه بدهید که خوشحالی خودم را از جدایی شما از گروه رجوی اعلام کنم.
این که بدانیم چه کسی با چه انگیزه ای سئوالی را مطرح می کند و اساساً کیست که چنین سئوالی را مطرح می کند ، فی نفسه مذموم نیست ، مگر این که به محدودیت در بیان دیدگاهها بیانجامد که در این صورت مسلماً کار درستی نیست.
در متن قبلی که به من نوشته بودید سئوال خاصی را مطرح نکرده بودید و صرفاً بیان یک دیدگاه بود و تا آنجا که تشخیص دادم اصلی ترین مسئله شما را در پاسخ به نامه آقای خدابنده نوشتم که خوشبختانه مورد توجه شما قرار گرفته است.
فرموده بودید اکنون که قدرت و توان حکومتی در اختیار دارم! خیر اشتباه می فرمائید ، بنده قدرتی در اختیار ندارم و مسئولیت حکومتی نیز ندارم.
اما این را نیز نمی گویم که نسبتی با تفکر و باورها و عملکرد حاکمیت ندارم و از آن دفاع نمی کنم ، اما این به منزله آن نیست که بنده در مقام پاسخگویی و سخنگویی رسمی حکومت دارم این مکاتبات را ادامه می دهم.
اتفاقاً درست تشخیص داده بودید که مطلقاً به بیان نظراتم پرداخته ام و پاسخگویی نمی کنم ، اما این هم به این معنی نیست که پس این کار فایده ای ندارد ، بلکه به اعتقاد بنده بسیار هم مؤثر و مفید است.
یک اشتباه هم در نامه اخیرتان وجود دارد و آن این که قاتل پدر بنده مجازات نشد ، بلکه ایشان ،با انجام عمل انتخاری هم زمان خود نیز قربانی شد.
اما در مورد این که آیا با خانواده های وابستگان به گروه رجوی ارتباط دارم یا خیر ، در آینده اگر لازم شد جزئیاتی از ارتباطی که مبتنی بر همدردی با آنان می باشد را ذکر خواهم کرد.
موفق و مؤید باشید
خدواند نگهدارتان
سید جواد هاشمی نژاد

خروج از نسخه موبایل