دروغ پردازی های مجاهدین و شرکایش در کنگره امریکا

دروغ پردازی های مجاهدین و  شرکایش در  کنگره امریکا


   , Scot Horton 18 اکتبر 2006


بنا بر اظهارات یکی از مأموران سابق CIA به نام فیلیپ جیرالدی   Philip Giraldi در نشریه ی امریکن کونزروتیو مورخ نهم اکتبر ، دولت بوش از دادن یک ارزیابی اطلاعات ملی CIA جدید درباره ی ایران امتناع می کند. 


جامعه ی اطلاعاتی حکومت امریکا یک ارزیابی اطلاعاتی ملی ( National Intelligence Estimate) (NIE) درباره ی ایران تهیه کرده است ، اما کاخ سفید تصمیم گرفته است که این سند هنوز تمام نشده باشد و تصمیم گرفته که هر گونه تصمیمی درباره ی انتشار این سند تا انتخابات ماه نوامبر به تأخیر بیافتد. NIEها سندهای گزارشی حکومت درباره ی مسائل بین المللی است که ایالات متحده با آن ها درگیر است ، طبق قاعده این اسناد باید بی طرف و قطعی باشند. بنا بر گزارشات ،دفتر معاون رئیس جمهوری ، چنی، مخالف بسیاری از نتیجه گیری ها در پیش نویس NIE درباره ی ایران است ، و یا دقیق تر بگوییم، مخالف کمبود نتیجه گیری هایی است که خوشایند خودش است.


سند پیش نویس نشان می دهد که هیچ اطلاعات محکمی درباره ی این که ایران دارای سلاح هسته ای است وجود ندارد. برخلاف بسیاری اظهارات اخیر دولت بوش ، این سند همچنین نمایان می کند که ایران در مبارزات اخیر حزب ا.. در لبنان هیچ کنترلی بر آن ها نداشته و اطلاعات تأئید نشده ی بسیار کمی برای اثبات استدلالی که غالباً عنوان می شود، ( استدلالی که معتقد است ایران شورشی ها و یاغیان عراق را مسلح می کند. ) وجود دارد.


این گزارش به نحو افسون انگیزی شاهد بر این است که سلاح های بسیاری در سراسر عراق بدون هیچ دخالتی از سوی ایران وجود دارند، هر چند که این گزارش بدون هیچ گواه محکمی ذکر می کند که ممکن است ایران برخی از مهارت های ساختن بمب با تایمر ها و چاشنی های پیشرفته برای شورشی ها را فراهم کرده باشد. جالب است که بیش تر مأموران اطلاعاتی امریکا که درباره ی ایران کار می کنند معتقدند که تهران یک برنامه ی تسلیحاتی را مخفی می کند. حتی اگر گواه محکمی وجود نداشته باشد.


مردم و دولت اجرایی امریکا حق دارند پیش از آن که جنگ دیگری رخ بدهد، بدانند این NIE اکنون پیش از انتخابات میان دوره ای چه می گوید.


باقی مطالب این نوشته ها مربوط است به دیدار S.Forrest  Vougher و Peter Hoaxter از کپیتال هیل با عروسک خیمه شب بازی منوچهر قربانی فر، یعنی فریدون مهدوی در پاریس که لاریسا الکساندروانا نیز در سایت Row Story به این مطالب پرداخته است. جیرالدی می نویسد: رئیس کمیته ی اطلاعات کاخ سفید -پیتر هوکسترا- گزارش ها و اطلاعاتی از یک ایرانی تبعیدی در پاریس دریافت می کرده است که بر این باوریم که این منبع فریدون مهدوی است. وی شریک منوچهر قربانی فر و دروغ پرداز بی آبروی جریان ایران کنترا است. هوکسترا که سرزنش خود را نثار جامعه ی اطلاعاتی امریکا کرده است، از واگن فارست Vaughn Forest ، کارمند مشهور هیل که به داشتن فعالیت های حلقه راستی  معروف است ، به عنوان کانالی به سوی حلقه ی قربانی فر استفاده می کرده است. اخیراً هوکسترا به همراه فارست،  سفری به پاریس داشته اند تا با منبع اطلاعاتی که درباره ی مقاصد ایران برای میدان هسته ای تهیه می کرده اند ، دیدار کنند.  البته تحلیل گران CIA و DIA معتقدند این اطلاعات شدیداً کذب و دروغ بافی شده اند. متأسفانه برخی از این گزارش ها به دفتر معاون رئیس جمهور چنی  نیز رسوخ کرده اند. عامل این کار فردی است به نام ایب چالسکی از پنتاگون که یک دپارتمان  ایرانی را هدایت می کند. دپارتمان  ایرانی   (Iranian Directorate) دفتری است که دقیقاً فعالیت های دفتر مسدود شده ی طرح های ویژه را تکرار می کند، دفتر طرح های ویژه  ،سابقاً به عنوان واسطه ی اطلاعاتی برای گزارش های  کذب و حدس و گمان  تبعیدی ها درباره ی عراق استفاده می شد. اطلاعات که قربانی فر همچنین از سوی کمیته ی اطلاعاتی هوکسترا برای جامعه ی اطلاعاتی منتشر می شود. قربانی فر و شرکایش هیچ دسترسی به اطلاعات صحیح درباره ی ایران ندارند و غالباً تنها گزارش رسانه ها و اعلامیه های تبلیغاتی مجاهدین خلق از پایگاه پاریس را دوباره سازی و دوباره گویی می کنند. مجاهدین خلق یک سازمان تبعیدی تحت حفاظت پنتاگون است که در فهرست پنسیلوانیا Curt Neldon هستند. وی یکی از مدافعان جنگ علیه ایران است. ولدن کتابی درباره ی ایران نوشته است که به نحوی شورانگیز و واقع گرایانه به چالش کشیده می شود. در این کتاب تهران را به عنوان تهدید درجه یک علیه صلح جهانی ، معرفی می کند. این خط مشی به نحو عجیبی شبیه به خطی است که لابی اسرائیل AIPAC پیش گرفته است.

خروج از نسخه موبایل