بهانه‎ای برای تخلیه‎ی روانی و کنترل نیروها در اشرف

بهانه‎ای برای تخلیه‎ی روانی و کنترل نیروها در اشرف
ایران‎دیدبان
به‎ قرار اطلاع روز گذشته در جریان پخش برنامه‎ی هم‎یاری که از ارگان ماهواره‎ای فرقه‎ی مجاهدین در چندین ساعت متوالی پخش گردید، کلیه‎ی نیروهای مستقر در اردوگاه اشرف مجبور به تماشای آن و انجام مراسم پس از آن شدند.
کلیه‎ی نیروها که از سوی فرماندهان با عناوین طلب‎کار و نق‎زن مورد خطاب واقع می‎شدند، مجبور گردیدند که بار دیگر اتهام کم‎کاری و کم مایه گذاشتن را علیه خود تکرار کنند و در مقابل نمایشی که دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین به‎راه انداخته بود، کرنش نمایند.
فرماندهان برای سرپا نگه داشتن نیروها، مرتباً با اشاره به تلفن‎های سمپات‎های مجاهدین در اروپا، آنها را مورد سرزنش قرار می‎دادند که حق رهبری را خوب ادا نمی‎کنند و نیروهای خارج از کشور این همه به‎خاطر آنها مایه می‎گذارند، ولی در مقابل، آنها خواستار ترک اشرف هستند و دچار عادی‎گری شده‎اند.

خروج از نسخه موبایل