مجاهدین در استخدام چه کسانی هستند ؟

مجاهدین در استخدام چه کسانی هستند ؟
کانون آوا، سی ام نوامبر 2006
پخش خبر بکار گرفتن عناصر فرقه مجاهدین توسط وزارت دفاع و آموزش آنها در اسرائیل و حتی تکذیب سریع این موضوع توسط مقامات امریکایی، به مجاهدین فرصتی داد که با اظهار نظر و انتشار اعلامیه و بزرگ نمایی و شعار های بی ربط و پوچ، خود را مطرح نماید.
مجاهدین با لفاظی و هوچی گری مدعی شدند:
هیچ ایرانی شریف و آزاده ، نه در 40 سال گذشته و نه در حال حاضر و نه در آینده ، استخدام یک مجاهد خلق را توسط سرویسهای اطلاعاتی هیچ دولت و هیچ قدرتی را باور نمیکنند.
در اینجا باید از این فرقه پرسید آیا علیرضا جعفر زاده یکی از اعضای این فرقه که حتی در خواست عملیات انتحاری را نیز به سازمان داده و مدتها است که در شبکه فاکس نیوز به وطن فروشی مشغول است ولی ماهیت خود را مخفی می نماید، آیا عضو سازمان مجاهدین نبوده و نیست ؟ و همچنین باید پرسید که همکاری بیست ساله با وزارت استخبارات عراق به عنوان سرویس اطلاعاتی محسوب نمی شود و آیا فیلم های منتشر شده که در آن مسعود رجوی مشغول خیانت و دریافت پاداش از ژنرال های عراقی بود دلیل برای این استخدام اخیر نیست.
از طرفی بعد از انتخابات اخیر امریکا که نفوذ جناح دمکرات ها در حاکمیت فعلی آن بیشتر شده است نشان می دهد که دمکراتها بیشتر در بکار گرفتن سازمان سیا در مناسبات خارج از امریکا علاقمند هستند به همین دلیل انتقال سرنوشت مجاهدین به سازمان سیا کاملا قابل انتظار است.
هر ایرانی آزاده ضمن محکوم کردن هر گونه وابستگی به دولت های خارجی سرویس های جاسوسی در غرب اعلام میکند.
ایده اندیشه بکارگیری و استعمال مجاهدین برای تاثیر گذاری بر روند حوادث در ایران ضربه سختی دریافت کرده و اگر مجاهدین فکر میکنند با وابستگی، گرهی از مشکلات شان گشوده خواهد شد سخت در اشتباه بسر میبرند و تاریخ بیست و هفت ساله بعد از انقلاب بخوبی نشان میدهد که آنان هیچ پایگاه اجتماعی برای کسب قدرت سیاسی در ایران ندارند و گرنه مجبور نبودند هر روز به یکی از قدرت های بیگانه متوسل گردند.
سند در خواست خودسوزی علیرضا جعفر زاده

خروج از نسخه موبایل