تلاش برای ساکنان اشرف یا بقای خویش!

تلاش برای ساکنان اشرف یا بقای خویش!


مدتی پیش یعنی در تاریخ 17/8/85 کمیته ای تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در ایران کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و یکی از شخصیت های کانادایی به نام  دیوید کیلگور هم سخنانی ابراز داشتند ؛ ما می خواهیم به افشای موضوع این کنفرانس یعنی فرقه ی رجوی بپردازیم. که به تازگی به این کشور و آن کشورمی رود  تا مقابل موضع دولت مستقل عراق بایستد و چهره ی تروریستی را در نقاب بشر دوستانه برده واز دولت های اروپایی تقاضای تجدید نظر بکند.


آن هنگام که این رئیس   جمهور و رهبرخود انتخاب فرقه دستور عملیات های تروریستی را صادر می کردند و بی سیم در دست فرمان حمله ازخاک عراق که ارتش آن در حال اشغال و بمباران مناطق مسکونی ایران بود ؛ را صادر می نمودند ، چه طور نقض حقوق بشر نبود که گروهی بر ضد مردم غیرنظامی خود اقدام به چنین اعمال فجیعی بزند؟! وقتی که زنان و مردان ساکن اشرف باید بر دستور این دو نفر مبنی بر ترک خانواده و عاطفه سر می نهادند و یا هر گونه اعتراضی باید با زندان و تبعید به رمادی و ابوغریب رو برو می شدند و تحویل استخبارات صدام می شدند و بین رجوی و صدام  سوژه ی معامله قرار می گرفتند ،نقض حقوق بشر نبود؟!


زمانی که به پشتوانه ی  کمک های صدام و اسلحه های اهدایی او خط و نشان می کشیدند و ملاقات های سری داشتند و برعلیه خلق خود و اعضای ناراضی توطئه می چیدند و قول سرکوب مخالفان صدام را می دادند ، هیچ حرفی که نارضایتی دولت عراق آن زمان را فراهم کند بر زبان نمی راندند تا بتوانند با کشتن اکراد عراقی حکومتشان را بر آن مردم مظلوم دوام بخشند ، صحبت از امضا و پشتیبانی گروه های مختلف  آن کشور نبود و فرقه ی رجوی به فکر نیفتاد از حقوق مظلومان دفاع کند و حالا مدافع و دلسوز آنان شده؟!  و حالا که همه ی دنیا می دانند، امریکا و  کشورهای حمله کننده به عراق به نام مبارزه با تروریسم به عراق لشکرکشی کرده و مردمش را به  گلوله می بندد ، و میان گروه های سیاسی تفرقه می اندازند تا منابع نفتی شان را به یغما ببرند  و مردم و دولت عراق به مقابله با آن ها برخاسته اند، رجوی  دولت عراق را متهم  می نماید؟!


حکایت عجیبی است این دو چهره بودن فرقه ی رجوی، صدام را با وجود سرکوب مردم و تجاوز به خاک کشور دیگر و تروریست جنگی بودنش مورد انتقاد قرار نمی دادند و حالا دولت روی کار آمده با رأی مردم را تحت فشار قرار می دهند و ندای اجرای کنوانسیون حقوق بشر سر می دهند؟ اینان ادعا داشتند در سیاست های دولت قبلی دخالتی نداشتند ولی فیلم ها و عکس ها و مصاحبه و ملاقات های افشا شده ، خلاف آن را ثابت نمود.


آن موقع که ساکنان اشرف از بی عاطفگی رنج می بردند ، کسی به فکر رعایت حقوقشان نبود و حالا که می بینند یک  به یک پا به فرار می گذارند و به قول همین آقای کیلگور وضعیت ناپایداری دارند ، اشک تمساح از دیده جاری می کنند؟! چه طور است آقای کیلگور به رأی چند کشور اروپایی مثل امریکا ،انگلیس  ،فرانسه ،آلمان ، اتحادیه اروپا و سازمان دیدبان حقوق بشر توجه نمی کنند که همگی نام این فرقه رادر لیست تروریستی قرار دادند وموارد عدیده ای از نقض حقوق بشر از سوی آنان را ذکر می کنند که با حضور شاهدان زنده و از اعضای درونی خودشان ثابت شده ولی به قول خودشان مواضع 250 نفر مد نظر ایشان قرار می گیرد؟! آیا فرقه ای که از پس حمله به عراق سلاح های خود را تحویل می دهد، قبل از آن سلاح ها مشغول چه کاری  بودند که حالا موضع صد و هشتاد درجه ای چرخاندند و راه حل سوم پیشنهاد می دهند؟!


بهتر نیست سازمان حقوق بشر با اعضای جدا شده از فرقه ی رجوی و جنایاتی که فرقه  مرتکب شده مصاحبه کنند وبعد ازآن لب به حمایت از سلاح به دستان دیروز که خشن ترین چهره ی تروریستی را از خود به نمایش گذاشتند و امروز با قلم به تهدید  و کتمان می پردازند ، دست زنند!


بله جناب کلیگور درست گفتند ، وضعیت اشرف ناپایدار است ، چون آنان از وعده های تحقق نیافته و دروغ هایی که خانم و آقای رجوی به آنان گفتند، خسته اند!! از محرومیت ،از بی عاطفگی و از اسارت!!  فرقه هم به خوبی می داند عنان اختیار از دستش خارج شده و تنها راه نگه داشتن اعضا حفظ آن ها در همان اسارت گاه است! چون در غیر این صورت و به محض خروجشان از آن جا و تماس با دنیای  بیرون و شنیدن و دیدن واقعیت ها ، آنان نیز به جمع بریده ها خواهند پیوست و زبان به افشاگری می گشایند و آن چه سال ها با تهدید و ارعاب قادر به بیانش نبودند از سینه بیرون می ریزند ، پس بهتر است برای ماندگاری اشان در اشرف به هر دری بکوبند و تن به هر ذلتی بدهند تا بیش از پیش رسوا نشوند. تا  ناله های مدفون بر سینه ی پدران و مادران کودک از دست داده را مدفون نگه دارند و از رنج ها و شکنجه ها نگویند!


مشاهده می کنید ،تلاش برای ساکنان اشرف نیست، بلکه برای بقای خودشان است!!

خروج از نسخه موبایل